Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Kif tuża l-karta - Ir-Repubblika Ceka

Emerġenza

 • Ċempel il-112

Uffiċċju tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa
(Kancelář zdravotního pojištění)
Tel: +420 236 033 411
Email: info@kancelarzp.cz


Kura, kopertura u spejjeż

Tobba

 • Tista’ tuża l-EHIC biss ma’ tabib li għandu kuntratt mal-fond Ċek tal-assikurazzjoni medika - zdravotní pojišťovna (ħafna tobba għandhom dan il-kuntratt, iżda hemm tobba bla kuntratt fiż-żoni turistiċi).
 • It-tabib se jistaqsik tiffirma ċertifikat ta’ intitolament (Potvrzeni o naroku), biex il-kura tiegħek titħallas mill-fond Ċek tas-saħħa pubblika.
 • It-tabib se jagħtik kopja ta’ dan iċ-ċertifikat biex turih kull meta jkollok bżonn xi kura, testijiet jew riċetta tal-mediċina.
 • Ħa ddum aktar?
  • Tista’ tirreġistra mal-fondi Ċeki tal-assikurazzjoni tas-saħħa u tirċievi ċertifikat ta’ reġistrazzjoni (Potvrzeni o registraci), validu għat-tul ta’ żmien li se tqatta’ fil-pajjiż.
  • Uri dan id-dokument kull darba li tmur għal kura jew ikollok bżonn riċetta tat-tabib.

Dentisti

 • Il-kura standard hi bla ħlas.
 • Il-kura/materjal mhux standard bħall-mili kompost jew il-prostetiċi - hemm mnejn ikollok tħallas tariffa.

Kura fi sptar

Riċetti tat-tabib

 • Jekk il-mediċina tiegħek mhijiex koperta mis-sistema tal-kura tas-saħħa pubblika, trid tħallas il-prezz kollu jew parti minnu.

Ambulanza

 • L-ambulanzi huma bla ħlas – jekk turi l-EHIC tiegħek.
 • Jekk ma tagħmilx dan, ikollok tħallas u tagħmel talba biex tieħu l-flus lura aktar tard mill-fornitur billi tuża l-EHIC tiegħek.
 • Is-salvataġġ fuq il-muntanji mhuwiex kopert mill-assigurazzjoni medika pubblika.

Ambulanza bl-ajru

 • L-ambulanza bl-ajru hi bla ħlas.

Rimborż

 • M'għandek għalfejn tħallas xejn iktar mit-tariffi standard tal-pazjent li jħallsu r-residenti tar-Repubblika Ċeka.
 • Ma tistax titlob għal rimborż fir-Repubblika Ċeka.
 • Jekk tħallas għall-kura, ikkuntattja lill-fond nazzjonali tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek għar-rimborż meta tmur lura d-dar.

Kontribuzzjoni tal-pazjent

 • Hemm tariffa standard ta’ CZK 90 għas-servizzi mediċi ta’ emerġenza, inklużi s-servizzi tal-kura tas-snien ta’ emerġenza.
 • Huma applikabbli diversi kontribuzzjonijiet tal-pazjent għall-mediċini.

Dijaliżi, ossiġenu u kimoterapija

 • Jekk taf li se jkollok bżonn xi kura minn dawn waqt li tkun fir-Repubblika Ċeka, ikkuntattja fornitur Ċek tal-kura tas-saħħa (tabib, sptar, eċċ.) qabel ma tivvjaġġa.
 • Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja fond pubbliku tal-assikurazzjoni tas-saħħa Ċek qabel ma tivvjaġġa.

Kif napplika għal EHIC?

L-EHIC tinħareġ awtomatikament għall-persuni kollha bl-assigurazzjoni. M’hemmx għalfejn tapplika għaliha. 

Fejn jaċċettaw l-EHIC

Reġistru nazzjonali tal-fornituri tal-kura tas-saħħa - Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (biċ-Ċek biss)


Kard mitlufa jew misruqa

Kuntatti għal min għandu EHIC li nħarġet fir-Repubblika Ċeka

Kancelář zdravotního pojištění

Tel: +420 236 033 411

Email: info@kancelarzp.cz