Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Kura medika mhux mistennija - Il-Bulgarija

Sejħiet ta' emerġenza

 • Ċempel il-112

Ambulanza

 • Ċempel il-150

Национална здравноосигурителна каса
(Fond Nazzjonali tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa)
Tel: +359 2 965 9116
Tel Hotline: 0800 14 800


Kura, kopertura u spejjeż

Tobba

 • Il-biċċa l-kbira tat-tobba fil-Bulgarija għandhom kuntratt mal-Fond Nazzjonali għall-Assikurazzjoni tas-Saħħa (NHIF).
 • Għandek tkun tista' tikseb il-kura billi turi l-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea.
 • Se jkollok tħallas tariffa ta' konsultazzjoni ta' BGN 2.90.
 • Din it-tariffa mhijiex rimborżabbli fil-Bulgarija.

Dentisti

 • Il-biċċa l-kbira tas-servizzi tas-snien mhumiex koperti.
 • Jekk id-dentist ma għandux kuntratt mal-NHIF, se jkollok tħallas l-ispiża kollha tal-kura u dawn il-flus ma teħodhomx lura.

Kura fi sptar

 • Il-kura fl-isptar fi kliniki jew sptarijiet li għandhom kuntratt mal-NHIF hi bla ħlas meta turihom il-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea.
 • Se jkollok tħallas tariffa standard ta' kuljum (BGN 5.40) għall-ewwel għaxart ijiem tal-permanenza tiegħek fl-isptar.
 • Wara li toħroġ mill-isptar tkun intitolat għal żewġ visti addizzjonali bħala parti mill-kura marbuta mal-permanenza tiegħek fl-isptar.

Riċetti tat-tabib

 • Il-prezz tal-mediċina mhux rimborżabbli fil-Bulgarija.
 • Il-mediċina miktuba lilek minn tabib li hu b'kuntratt mal-NHIF tista' tkun disponibbli bi skont fi spiżeriji b'kuntratt mal-NHIF. Tista' tirrikonoxxi spiżeriji bħal dawn mil-logo tal-NHIF li jkun muri hemmhekk.
 • Biex ikollok kopertura tal-NHIF għal ċerti mediċini partikolarment għalja f'każ ta' mard kroniku, se jkollok bżonn "ktejjeb tar-riċetti tat-tabib". Dan jinkiseb mingħand tabib tal-familja b'kuntratt mal-NHIF, wara konsultazzjoni ma' speċjalista. Għal dan il-għan ikollok b'mod temporanju tagħżel tabib tal-familja.
 • Jekk ħallast għall-kura, ikkuntattja lill-fornitur tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek biex titlob rimborż meta tmur lura d-dar.

Ambulanza

 • Bla ħlas fil-każ ta' emerġenza.

Ambulanza bl-ajru

 • Ebda informazzjoni disponibbli.

Rimborż

Tobba

 • Il-konsultazzjoni mhijiex rimborżabbli fil-Bulgarija.

Dentisti

Riċetti tat-tabib

 • Il-prezz tal-mediċina mhux rimborżabbli fil-Bulgarija.
 • Jekk ikollok tħallas għall-kura, ikkuntattja lill-fornitur tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek biex titlob rimborż meta tmur lura d-dar.

Kontribuzzjoni tal-pazjent
 • Hemm mnejn ikollok tagħmel kopagamenti għal servizzi koperti mill-assikurazzjoni tas-saħħa (bħal testijiet kliniċi, kura tas-snien, servizzi in-patient u out-patient, mediċini bir-riċetta) f'każijiet fejn l-NHIF ma tkoprix l-ispiża kollha.
 • Għadd ta' sptarijiet jiċċarġjaw tariffi addizzjonali lill-pazjenti kollha tagħhom. Iridu joħorġulek fattura.
 • Sejjer l-isptar? Staqsi lill-isptar minn qabel jekk hemmx xi tariffa addizzjonali għall-kura tiegħek, u jekk hemm, kemm hi.
 • Bħala pazjent, se jkollok tħallas tariffi addizzjonali mhux regolati u tariffi ta' min qed juża s-servizz. Dawn ma jistgħux jiġu rimborżati.
 • Eżempji ta' kopagamenti:
  • tariffi standard għall-kura in-patient u out-patient.
  • tagħmir u provvisti mediċi
  • tariffa talli tagħżel tabib jew tim mediku biex jikkurak meta tirċievi l-kura bħala kura in-patient
  • kamra individwali/doppja fl-isptar
  • rekwiżiti speċifiċi ta’ dieta

Dijaliżi, ossiġenu u kimoterapija

Dijaliżi

 • Il-kronjodjaliżi u d-dijalizi periteonali (CAPD - "Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis", APD - "Automated Peritoneal Dialysis" u l-kura tad-dijaliżi għal kundizzjonijiet akuti) huma koperti mill-NHIF sakemm il-kura tingħata fi sptar/klinika tad-dijaliżi rikonoxxuta mill-NHIF għall-Proċedura klinika rilevanti (Proċeduri kliniċi nri 1,2, 3 u 4).
 • Il-"proċedura klinika" hi sistema ta' rekwiżiti u linji gwida biex titwettaq kura medika essenzjali u kontinwa, fejn l-istatus tal-kura u tal-pazjent ma jeħtiġux permanenza l-isptar ta' aktar minn 12-il siegħa.

Terapija tal-ossiġnu

 • L-NHIF ikopri biss is-CPAP ("continuous positive airway pressure") u l-BiPAP ("bi-level positive airway pressure"), mogħtija fi sptar akkreditat mill-NHIF li jipprovdi l-proċedura klinika rilevanti (proċedura klinika nru 17)
 • Din il-proċedura klinika tapplika biss għal pazjenti b'mard newromuskolari li jsofru minn dgħjufijiet respiratorji kliniċi, li diġà ġew preskritti programm ta' appoġġ għat-teħid tan-nifs b'ventilazzjoni mhux invażiva (CPAP jew BiPAP). Din tippermetti li jingħata appoġġ respiratorju skont il-ħtiġijiet djanjostikati minn qabel tal-pazjent.
 • Darba fis-sena l-NHIF iħallas għall-kura taħt il-proċedura klinika Nru 17.
 • Hemm disponibbli informazzjoni dwar l-istituzzjonijiet mediċi li għandhom kuntratt mal-NHIF

Kimoterapija

 • Il-kimoterapija tista' tingħata fi sptarijiet u kliniċi tal-kanċer li huma akkreditati mill-NHIF skont il-proċedura klinika nru 5 jew il-mogħdija klinika Nru 298.
 • Il-"mogħdija klinika" hi sistema ta' ħtiġijiet u linji gwida għall-ispeċjalisti mediċi waqt li jkunu qed iwettqu proċeduri djanjostiċi u terapewtiċi fuq pazjenti b'ċertu mard li jkollhom bżonn joqogħdu l-isptar għall-kura.

Kard mitlufa jew misruqa

Kuntatti għal min għandu EHIC li nħarġet fil-Bulgarija

Национална здравноосигурителна каса

Tel: +359 2 965 9116

Hotline: 0800 14 800

Email: jvatkova@nhif.bg