Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Kura medika mhux mistennija - Il-Bulgarija

Sejħiet ta' emerġenza

 • Ċempel il-112

Ambulanza

 • Ċempel il-150

Национална здравноосигурителна каса
(Fond Nazzjonali tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa)
Tel: +359 2 965 9116
Tel Hotline: 0800 14 800

Kura, kopertura u spejjeż

Tobba

 • Il-biċċa l-kbira tat-tobba fil-Bulgarija għandhom kuntratt mal-Fond Nazzjonali għall-Assikurazzjoni tas-Saħħa (NHIF).
 • Dawn għandhom jikkurawk hekk kif turihom il-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea tiegħek.
 • Se jkollok tħallas tariffa ta' konsultazzjoni ta' BGN 2.90.
 • Il-konsultazzjoni mhijiex rimborżabbli fil-Bulgarija.

Dentisti

 • Il-biċċa l-kbira tas-servizzi tas-snien mhumiex koperti.
 • Jekk id-dentist ma jkollux kuntratt mal-NHIF, se jkollok tħallas in-nefqa kollha tal-kura u dawn il-flus ma teħodhomx lura.

Kura fi sptar

 • Il-kura fl-isptar fi kliniki jew sptarijiet li għandhom kuntratt mal-NHIF hi bla ħlas meta turihom il-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea.
 • Se jkollok tħallas tariffa standard ta' kuljum (BGN 5.80) għall-ewwel għaxart ijiem tal-permanenza tiegħek fl-isptar.
 • Wara li toħroġ mill-isptar tkun intitolat għal żewġ visti addizzjonali bħala parti mill-kura mogħtija waqt il-permanenza tiegħek fl-isptar.

Riċetti tat-tabib

 • Il-prezz tal-mediċina mhux rimborżabbli fil-Bulgarija.
 • Il-mediċina li jiktiblek it-tabib li jkollu kuntratt mal-NHIF, tista' tkun issussidjata kollha jew parzjalment mill-ispiżeriji b'kuntratt mal-NHIF. Dawn l-ispiżeriji jkollhom logo tal-NHIF li jidher sew kemm fuq ġewwa kif ukoll fuq barra tal-ispiżerija.
 • Biex ikollok kopertura tal-NHIF għal xi mediċini partikolarment għalja, pereżempju f'każ ta' mard kroniku, se jkollok bżonn "ktejjeb tar-riċetti tat-tabib". Dan jinkiseb mingħand tabib tal-familja (GP) b'kuntratt mal-NHIF wara konsultazzjoni ma' speċjalista. Għal dan il-għan se jkollok tagħmel għażla temporanja ta' GP.
 • Jekk ikollok tħallas għall-kura, ikkuntattja lill-fornitur tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek meta tirritorna f'pajjiżek biex titlob rimborż.

Ambulanza

 • Bla ħlas fil-każ ta' emerġenza.

Ambulanza bl-ajru

 • L-ebda informazzjoni mhi disponibbli

Rimborż

Tobba

 • Il-konsultazzjoni mhijiex rimborżabbli fil-Bulgarija.

Dentisti

Riċetti tat-tabib

 • Il-prezz tal-mediċina mhux rimborżabbli fil-Bulgarija.
 • Jekk ikollok tħallas għall-kura, ikkuntattja lill-fornitur tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek meta tirritorna f'pajjiżek biex titlob rimborż.

Informazzjoni dwar il-kopagament

 • Il-kopagamenti għas-servizzi tal-assikurazzjoni tas-saħħa (bħat-testijiet kliniċi, il-kura tas-snien, is-servizzi in-patient u out-patient, ix-xiri ta' mediċini) huma imposti meta l-NHIF ma tkoprix in-nefqa kollha tal-kura tas-saħħa mogħtija.
 • Għadd ta' sptarijiet jiċċarġjaw aktar lill-pazjenti kollha tagħhom u għal dan joħorġu dokument finanzjarju.
 • Hu rakkomandat li l-pazjenti jitolbu informazzjoni minn qabel mill-isptar dwar jekk il-kura tagħhom tkunx se tqum iktar u sa liema punt.
 • It-tariffi żejda mhux regolati u t-tariffi ta' min qed juża s-servizz għandhom jitħallsu mill-pazjent u ma jingħatawx lura.
 • Eżempji ta' kopagamenti:
  • hemm tariffi tal-pazjent regolari għal kura out-patient u in-patient,
  • tagħmir u provvisti mediċi,
  • pagament għal tabib jew tim mediku għal kura l-isptar,
  • kamra individwali fl-isptar,
  • talbiet speċifiċi ta' ikel

Dijaliżi, ossiġenu u kimoterapija

Dijaliżi

 • Il-kronjodjaliżi, id-dijalizi periteonali (CAPD - "Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis", APD - "Automated Peritoneal Dialysis" u l-kura tad-dijaliżi għal kundizzjonijiet akuti) huma koperti mill-NHIF sakemm il-kura tingħata fi sptar/klinika tad-dijaliżi rikonoxxuta mill-NHIF għall-Proċedura klinika rilevanti (Proċeduri kliniċi nri 1, 2, 3 u 4).
 • Il-"Proċedura klinika" hi sistema ta' rekwiżiti u linji gwida biex titwettaq kura medika meħtieġa u kontinwa fejn l-istatus tal-kura u tal-pazjent ma jeħtiġux permanenza l-isptar ta' aktar minn 12-il siegħa.

Terapija tal-ossiġnu

 • L-NHIF tkopri biss is-CPAP ("continuous positive airway pressure) u l-BiPAP ("bi-level positive airway pressure"), mogħtija fi sptar rikonoxxut mill-NHIF għall-Proċedura klinika rilevanti (Proċedura klinika nru 17)
 • Din il-Proċedura klinika tapplika biss għal pazjenti b'mard newromuskolari li jsofru minn dgħjufijiet respiratorji kliniċi, li diġà ġew preskritti programm ta' appoġġ għat-teħid tan-nifs b'ventilazzjoni mhux invażiva (CPAP jew BiPAP), li tippermetti li jingħata appoġġ respiratorju skont ħtiġijiet djanjostikati minn qabel tal-pazjent.
 • Darba fis-sena l-NHIF iħallas għall-kura taħt il-Proċedura klinika Nru 17.
 • Tista' ssib informazzjoni dwar l-istituzzjonijiet mediċi b'kuntratt mal-NHIF jew fuq is-sit web tal-NHIF/RHIF (bil-Bulgaru) jew billi titlobha lill-NHIF/RHIF.

Kimoterapija

 • Il-Kimoterapija tista' tingħata fi sptarijiet u kliniċi tal-kanċer li huma rikonoxxuti mill-NHIF skont il-Proċedura klinika nru 5 jew il-Mogħdija klinika Nru 298.
 • Il-"Mogħdija klinika" hi sistema ta' ħtiġijiet u linji gwida għall-ispeċjalisti mediċi waqt li jkunu qed iwettqu proċeduri djanjostiċi u terapewtiċi fuq pazjenti b'ċertu mard li jkollhom bżonn joqogħdu l-isptar għall-kura.

Kard mitlufa jew misruqa

Kuntatti għad-detenturi tal-EHICs li jinħarġu fil-Bulgarija

Национална здравноосигурителна каса

Tel: +359 2 965 9116

Hotline: 0800 14 800

Email: jvatkova@nhif.bg


  Aqsam

 • Twitter Facebook Ixxerja fuq Google+