Navigācijas ceļš

Neplānota ārstēšanās - Šveice

Ārkārtas gadījumi

 • Zvaniet uz 144.

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Kopējā apdrošināšanas iestāde, kas izveidota saskaņā ar Federālo likumu par veselības apdrošināšanu)
Tālr.: +41 32 625 30 30
E-pasts: info@kvg.org


Ārstēšana, izmaksas un to segšana

Ārsti

 • Varat vērsties pie jebkura ārsta, kurš reģistrēts Šveices veselības apdrošināšanas sistēmā.
 • Par ārstēšanu jums būs jāmaksā pilna maksa, tās atlīdzību varēsit pieprasīt vēlāk.

Zobārsti

 • EVAK karte nesedz zobārstniecības pakalpojumus.

Ārstēšanās slimnīcā

 • Ārkārtas gadījumā dodieties uzreiz uz neatliekamās palīdzības nodaļu jebkurā valsts slimnīcā.
 • Ja aprūpe nav neatliekama, jums vajadzīgs ārsta nosūtījums, lai jūs uzņemtu slimnīcā.
 • Ja esat uzņemts slimnīcā, rēķinu nosūtīs iestādei “Gemeinsame Einrichtung KVG” (Kopējai apdrošināšanas iestādei).
 • Gemeinsame Einrichtung KVG” apmaksā izdevumus par ārstēšanos valsts slimnīcas kopējā palātā.
 • Ja izvēlaties ārstēties privātā slimnīcā vai valsts slimnīcā esošā daļēji privātā vai privātā palātā, jums pašam būs jāpiemaksā starpība.

Recepšu zāles

 • Izdevumi par recepšu zālēm, kas ir iekļautas oficiālajos kompensējamo zāļu sarakstos, ir atlīdzināmi.

Ātrā medicīniskā palīdzība

 • Veselības aprūpes sistēma sedz līdz pat 50 % ar to saistīto izdevumu (tomēr ne vairāk par 500 Šveices frankiem kalendārajā gadā). Starpība jums būs jāpiemaksā pašam.

Ātrās palīdzības helikopters

 • Veselības aprūpes sistēma sedz 50 % no glābšanas izdevumiem, ja ir ārkārtas situācija (tomēr ne vairāk par 5000 Šveices frankiem kalendārajā gadā, skaitot no janvāra līdz decembrim).
 • Pārējā izdevumu daļa Šveicē netiek kompensēta.

Kompensācija
 • Ja esat samaksājis par ārstēšanu, varat rēķina oriģinālu iesniegt iestādei

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Kopējā apdrošināšanas iestāde, kas izveidota saskaņā ar Federālo likumu par veselības apdrošināšanu)
Gibelinstrasse 25
Postfach
CH-4503 Solothurn

Tālr.: +41 32 625 30 30
E-pasts: info@kvg.org

 • Norādiet savus bankas rekvizītus (IBAN numuru, BIC kodu, adresi), lai pārskaitījumu varētu veikt pēc iespējas ātrāk un bez maksas.
 • Ja nepaguvāt pieprasīt kompensāciju, kamēr atradāties Šveicē, pēc atgriešanās mājās sazinieties ar savas valsts veselības apdrošināšanas iestādi.

Līdzmaksājums
 • Ir jāmaksā standartizēta maksa par katru 30 dienas ilgu ārstēšanas periodu. Tās pašreizējais apjoms ir 92 Šveices franki pieaugušajiem un 33 Šveices franki bērniem līdz 18 gadu vecumam.
 • Ārstējoties slimnīcā, jums jāmaksā vēl 15 Šveices franki dienā (pieaugušajiem vecumā no 26 gadiem).

Dialīze, skābeklis un ķīmijterapija

Labu laiku iepriekš sazinieties ar slimnīcu vai ārstu vietā, kur uzturēsities, lai varētu rezervēt vajadzīgo procedūru.


Ja karte ir pazaudēta vai nozagta

Kontaktinformācija Šveices izsniegtu EVAK karšu turētājiem

Gemeinsame Einrichtung KVG

(Kopējā apdrošināšanas iestāde, kas izveidota saskaņā ar Federālo likumu par veselības apdrošināšanu)

Tālr.: +41 32 625 30 30
E-pasts: info@kvg.org