Navigācijas ceļš

Neplānota ārstēšanās - Norvegija

Piezīme. Pārējo Ziemeļvalstu (Dānijas, Islandes, Somijas un Zviedrijas) iedzīvotāji valsts finansēto medicīnisko palīdzību Norvēģijā var saņemt, vienkārši uzrādot derīgu savas valsts izdotu personas apliecību.

Norvēģijā nav spēkā ES Regula 1231/10. Tas nozīmē, ka ārpussavienības valstu pilsoņi nevar Norvēģijā izmantot EVAK karti, izņemot, ja viņi ir bezvalstnieki, bēgļi vai ES pilsoņa ģimenes locekļi.

Ārkārtas gadījumos

800HELSE (valsts medicīnas pakalpojumu portāls)
Tālr.: 800 43 573
E-pasts: 800helse@helsenorge.no


Ārstēšana, izmaksas un to segšana

Ārsti

 • Ja jums vajadzīga neatliekamā medicīniskā palīdzība vai ir smagi akūti veselības traucējumi, ieteicams vērsties traumu un neatliekamās palīdzības nodaļā (“legevakt”) vai pie ģimenes ārsta, kas strādā valsts veselības aprūpes sistēmā. Uzrādiet savu EVAK karti un pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu.
 • Ja EVAK karte ir derīga, par ārstēšanos varēsit maksāt pēc samazināta, valsts finansēta tarifa tāpat kā Norvēģijas iedzīvotāji. Šīs izmaksas nekompensē, un tās var būt visai atšķirīgas.

Zobārsti

 • Par zobārstniecības pakalpojumiem jums parasti būs jāmaksā pilna cena.
 • Zobārstniecības izdevumus Norvēģijā parasti nekompensē, izņemot bērniem.

Ārstēšanās slimnīcā

 • Lai ārstētos slimnīcā, jums vajadzīgs ārsta norīkojums.
 • Ārkārtas gadījumā neatliekamo palīdzību varat meklēt tuvākajā valsts slimnīcā.
 • Stacionārā ārstēšanās ir bez maksas, arī zāles.
 • Lai pierakstītos uz vizīti pie speciālista vai ārstētos ambulatori, jums vajadzīgs ārsta norīkojums, un par šiem pakalpojumiem būs jāmaksā standartcena.

Recepšu zāles

 • Recepšu zāles var iegādāties jebkurā aptiekā. Cenas ir dažādas.

Ātrā medicīniskā palīdzība

 • Ātrās palīdzības transports ārkārtas situācijās ir bez maksas.

Ātrās palīdzības helikopters

 • Ātrās palīdzības helikoptera nodrošinātais transports ārkārtas situācijās ir bez maksas.

Kompensācija
 • Ja uzrādīsit Eiropas veselības apdrošināšanas karti, no jums iekasēs tikai standartmaksu (par to kompensāciju saņemt nevar).
 • Ja tomēr par aprūpi nākas samaksāt pilnu cenu, sazinieties ar savas valsts veselības apdrošināšanas iestādi, lai atgūtu šīs izmaksas.

Līdzmaksājums Zvaniet pa tālr. 800HELSE - 800 43 573
Dialīze, skābeklis un ķīmijterapija Sazinieties ar tuvāko Norvēģijas slimnīcu.

Ja karte ir pazaudēta vai nozagta

Kontaktinformācija Norvēģijas izdotu EVAK karšu turētājiem

HELSE

Tālr.: +47 33 51 22 80
E-pasts: 800helse@helsenorge.no