Navigācijas ceļš

Neplānota ārstēšanās - Lihtenšteina

Ārkārtas gadījumi

Zvaniet uz 144 vai 112.

Amt für Gesundheit – Sabiedrības veselības birojs (vācu val.)
Tālr. +423 236 7340
E-pasts: info@ag.llv.li


Ārstēšana, izmaksas un to segšana
 • Pacientiem jāmaksā pamatmaksa par veselības apdrošināšanu un dažos gadījumos jāsedz daļa ārstēšanas izdevumu.
 • Pacientiem, kuriem ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte, jāmaksā vidēji 67 Šveices franki, kas sedz viena mēneša veselības apdrošināšanu.
 • Saņemot rēķinus no apmeklētajiem pakalpojumu sniedzējiem, Sabiedrības veselības birojs apdrošinātajai personai nosūtīs rēķinu, kurā būs prasīts samaksāt šo pamatmaksu. Šī standartizētā maksa tiks iekasēta arī tad, ja uzturēšanās laiks valstī ir īsāks par mēnesi.
 • Personas, kas sasniegušas oficiāli noteikto pensionēšanās vecumu, maksā pusi šīs maksas, un personas, kas jaunākas par 20 gadiem, no tās ir atbrīvotas.

Ārsti

 • Lai izmantotu savu EVAK karti, jums jāvēršas pie ārsta, kurš strādā valsts veselības aprūpes sistēmā. Šādu ārstu saraksts ir sniegts http://www.lkv.li. Šīs konsultācijas ir par velti, jo ārstiem maksā apdrošināšana (sk. iepriekš).
 • Ja konsultējaties ar ārstu, kurš nav līgumattiecībās ar valsts veselības apdrošināšanu, jums būs jāsedz visas izmaksas.

Zobārsti

 • Lihtenšteinā valsts nenodrošina zobārstniecības pakalpojumus, līdz ar to jums jāmaksā pilna cena kā par privātu ārstēšanu.

Ārstēšanās slimnīcā

 • Lihtenšteinā ir tikai viena slimnīca.
 • Izņemot gadījumus, kad nepieciešama neatliekamā palīdzība, parasti ir vajadzīga Sabiedrības veselības biroja (Amt für Gesundheit) atļauja, lai jūs varētu uzņemt slimnīcā.
 • Par ārstēšanos slimnīcā jums būs jāmaksā.
 • Bērniem un pensionāriem ir noteikta zemāka maksa.

Recepšu zāles

Ātrā medicīniskā palīdzība

 • Valsts sedz ātrās palīdzības transporta izdevumus ceļā uz veselības aprūpes iestādēm, kurām ir līgums ar Veselības apdrošinātāju federāciju.

Ātrās palīdzības helikopters

 • Ir noteikts maksimālais ar ātrās palīdzības helikoptera izmantošanu saistīto izmaksu apjoms, kuru sedz valsts. Jums būs jāpiemaksā starpība.

Kompensācija
 • Papildus apdrošināšanas maksai pacientiem parasti jāsedz tikai noteikta daļa veselības aprūpes izmaksu, un par to kompensāciju saņemt nevar.
 • Ja konsultējaties ar ārstu, kurš praktizē Lihtenšteinā, bet nav noslēdzis līgumu ar valsts veselības apdrošināšanas sistēmu, jums būs jāmaksā pilna cena.

Līdzmaksājums
 • Pacientiem jāmaksā pamatmaksa par veselības apdrošināšanu un dažos gadījumos jāsedz daļa ārstēšanas izdevumu.
 • Pacientiem, kuriem ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte, jāmaksā vidēji 67 Šveices franki, kas sedz viena mēneša veselības apdrošināšanu.
 • Saņemot rēķinus no apmeklētajiem pakalpojumu sniedzējiem, Sabiedrības veselības birojs apdrošinātajai personai nosūtīs rēķinu, kurā būs prasīts veikt šo iemaksu. Šī standartizētā maksa tiks iekasēta arī tad, ja uzturēšanās laiks valstī ir īsāks par mēnesi.
 • Personas, kas sasniegušas oficiāli noteikto pensionēšanās vecumu, maksā pusi šīs maksas, un personas, kas jaunākas par 20 gadiem, no tās ir atbrīvotas.

Dialīze, skābeklis un ķīmijterapija Sazinieties ar Amt für Gesundheit – Sabiedrības veselības biroju. Viņi jums sniegs informāciju individuāli.

Ja karte ir pazaudēta vai nozagta

Kontaktinformācija Lihtenšteinas izsniegtu EVAK karšu turētājiem

Amt für Gesundheit – Sabiedrības veselības birojs

Tālr.: +423 236 7340

E-pasts: info@ag.llv.li