Navigācijas ceļš

Kā izmantot karti - Islande

Piezīme. Pārējo Ziemeļvalstu (Dānijas, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas) iedzīvotāji valsts finansēto medicīnisko palīdzību Islandē var saņemt, vienkārši uzrādot savas valsts izdotu derīgu personas apliecību.

Ārkārtas gadījumi

 • Zvaniet uz 112.

Sjukratryggingar Islands
(Islandes veselības apdrošināšana)
Tālr.: +354 515 0002
E-pasts: international@sjukra.is


Ārstēšana, izmaksas un to segšana

Ārsti

 • Vispārējo veselības aprūpi sniedz veselības centros, kas atrodas visā Islandes teritorijā un strādā no plkst. 8.00 līdz 16.00. Ja jums vajadzīga ārsta palīdzība pēc darba laika beigām, vairumā administratīvo teritoriju ir dežūrārsts vai dežurējošā medmāsa.
 • Jums būs jāmaksā standartizēta maksa. Tās kompensāciju Islandē saņemt nevar, tomēr jūs varat lūgt to atlīdzināt, kad būsiet atgriezies mājās.
 • Bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, ārstēšanās ir par velti.
 • Ja esat Reikjavīkā vai tās apkārtnē un palīdzība vajadzīga vakarā vai nedēļas nogalē, varat to lūgt īpašā dežurējošā medicīnas centrā “Læknavaktin”, tālr. 1770.
 • Ja vajadzīga ārsta konsultācija pēc darba laika beigām vai ārsta vizīte mājās, zvaniet uz 1770.

Zobārsti

 • Zobārstniecības pakalpojumus piedāvā zobārstniecības klīnikās, kas atrodas gandrīz visos Islandes novados.
 • Parasti par šiem pakalpojumiem prasa standartmaksu. Tās kompensāciju Islandē saņemt nevar, tomēr jūs varat lūgt to atlīdzināt, kad būsiet atgriezies mājās.
 • Bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, valsts pensionāriem un personām, kas saņem invaliditātes pabalstu, ir tiesības uz daļēju kompensāciju. Jums jāpierāda, ka piederat šai kategorijai.

Ārstēšanās slimnīcā

 • Slimnīcā jūs uzreiz uzņems tikai tad, ja gadījums ir neatliekams.
 • Parasti par slimnīcā (stacionārā) sniegtajiem ārstēšanās pakalpojumiem nekas nav jāmaksā.
 • Par ambulatoro ārstēšanu (ārpus slimnīcas) jums būs jāmaksā. Šo izmaksu kompensāciju Islandē saņemt nevar, tomēr jūs varat lūgt ārstēšanās izmaksas atlīdzināt, kad būsiet atgriezies mājās.

Recepšu zāles

 • Varat doties uz jebkuru Islandes aptieku (“APÓTEK”).
 • Uzrādiet izrakstīto recepti un Eiropas veselības apdrošināšanas karti, kas apliecina, ka jums ir tiesības uz valsts nodrošināto veselības aprūpi.
 • Par recepšu zālēm var būt jāmaksā no 0 % līdz pat 100 % no to cenas atkarībā no tā, kurā kategorijā jums vajadzīgās zāles ir iekļautas.
 • Šos izdevumus Islandē nav paredzēts kompensēt, tomēr varat lūgt tos atlīdzināt, kad būsiet atgriezies savā valstī.

Ātrā medicīniskā palīdzība

 • Par ātrās medicīniskās palīdzības izmantošanu būs jāmaksā standartmaksa, ko neatlīdzina.
 • Ja jūs neuzrādāt savu Eiropas veselības apdrošināšanas karti, jums liks samaksāt visu cenu.
 • Tās kompensāciju Islandē saņemt nevar, tomēr jūs varat lūgt to atlīdzināt, kad būsiet atgriezies mājās.

Ātrās palīdzības helikopters

 • Spēkā ir tādi paši noteikumi kā attiecībā uz parasto ātrās palīdzības transportu.

Kompensācija

 • Islandē nevar saņemt kompensāciju par standartizētajām pacienta iemaksām. Citas kompensācijas prasības jānosūta “Sjúkratryggingar Íslands” birojam Reikjavīkā.
 • Ja jums bija jāmaksā par ārstēšanu, pēc atgriešanās mājās nosūtiet jūsu valsts veselības apdrošināšanas iestādei kvīšu vai čeku oriģinālus un pieprasījumu šīs izmaksas atlīdzināt. Pievienojiet arī jūsu tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, Eiropas veselības apdrošināšanas kartes kopiju vai citu veselības apdrošināšanas apliecinājumu). Jūsu apdrošinātājs sazināsies ar “Sjúkratryggingar Íslands”.
 • Vienmēr saglabājiet visu nosūtīto dokumentu kopijas.

Līdzmaksājums

Par ārstēšanos Islandē daļa izmaksu jāsedz pašam (kā rakstīts sadaļā “Ārstēšana, izmaksas un to segšana”), bet tas atkarīgs no tā, kāda veida ārstēšana ir paredzēta un kādai iedzīvotāju grupai cilvēks pieder:

 • bērni, kam vēl nav 18 gadi,
 • valsts pensionāri,
 • invalīdi.

Dialīze, skābeklis un ķīmijterapija

 • Ja jums ir EVAK karte, varat izmantot skābekļa terapiju, dialīzi un ķīmijterapiju.
 • Pirms došanās ceļā jāsarunā un jārezervē vajadzīgā procedūra. Raugieties, lai šī terapija būtu sarunāta labu laiku pirms došanās ceļojumā.
 • Īpaši svarīgi ir tas, lai jūs būtu rezervējis vajadzīgo procedūru pie valsts finansēta veselības aprūpes sniedzēja. Ja procedūru veic privāts veselības aprūpes sniedzējs, jūsu EVAK karte nesedz ārstēšanās izmaksas.
 • Dialīzei: universitātes slimnīca “Landspitali” (islandiešu val.), Dialīzes nodaļa, Eiriksgata 5, 101 Reykjavik. Tālr. +354 543 6311, fakss: +345 543 4806.
 • Skābekļa terapijai: Sjúkratryggingar Íslands, Súrefnisþjónustan, universitātes slimnīca “Landspitali”, A-3 nodaļa, Fossvogur, Reykjavík. Kontaktpersonas: Stella Hrafnkelsdóttir, RN BSc medicīnas māsa, vai Rósa Karlsdóttir, Rn BSc medicīnas māsa, tālr.: +354 543 6049 / +354 543 6040, fakss: +354 543 6019.
 • Citām procedūrām: Islandes Veselības apdrošināšanas starptautiskais departaments, Vínlandsleið 16,113 Reykjavík, tālr.: +354 515 0002

Kā pieprasīt EVAK karti?


Ārsti un slimnīcas, kas atzīst EVAK

 • Visi veselības centri Islandē ietilpst valsts medicīnas sistēmā.
 • Visas slimnīcas Islandē ietilpst valsts medicīnas sistēmā.
 • Gandrīz visiem medicīnas speciālistiem ir noslēgts līgums ar valdību, līdz ar to tie strādā valsts medicīnas sistēmā.

Ja karte ir pazaudēta vai nozagta

Kontaktinformācija Islandes izsniegtu EVAK karšu turētājiem

Sjukratryggingar Islands (Islandes veselības apdrošināšana)

Tālr.: +354 515 0002

E-pasts: international@sjukra.is