Navigācijas ceļš

Neplānota ārstēšanās - Lielbritānija

Ārkārtas gadījumi

Zvaniet uz 999 vai 112.

Valsts veselības aprūpes dienesta (NHS) pakalpojums 111


Ārstēšana, izmaksas un to segšana

Ārsti

Zobārsti

Ārstēšanās Valsts veselības aprūpes dienesta (NHS) slimnīcā

  • Izņemot ārkārtējas situācijas, uz slimnīcu jūs nosūta ģimenes ārsts (terapeits), zobārsts vai acu ārsts. Ja jums ir derīga Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK), vairums ārstniecisko procedūru NHS slimnīcās ir par velti. Atrodiet slimnīcu, kas ir jūsu apkaimē.
  • Kā ārzemniekam, kam ir derīga Eiropas veselības apdrošināšanas karte, jums ir tiesības par velti saņemt visu valsts nodrošināto klīniski nepieciešamo ārstēšanu. Tomēr minētā karte nedarbojas tad, ja ārstēšanās ir iepriekš plānota (tādas izmaksas šī karte nesedz).

Recepšu zāles

Ātrā medicīniskā palīdzība

  • Ar neatliekamo medicīnisko palīdzību saistītie un tiešām nepieciešamie transporta pakalpojumi ir par velti.

Ātrās palīdzības helikopters

  • Informācijas nav.

Kompensācija
  • Apvienotajā Karalistē vairums ārstniecības pakalpojumu ir par velti, līdz ar to īpaša izdevumu kompensēšanas sistēma nepastāv.
  • Ja ir jāmaksā standartmaksa, piemēram, NHS noteiktā maksa par zobārstniecības pakalpojumiem vai recepšu zālēm, Apvienotajā Karalistē par to kompensāciju saņemt nevar.
  • Ja jums nācies samaksāt par ārstēšanu, pēc atgriešanās mājās pieprasiet kompensāciju savas valsts veselības apdrošināšanas iestādē

Līdzmaksājums
  • Apvienotajā Karalistē vairums medicīnas pakalpojumu ir par velti, taču jums ir jāuzrāda sava EVAK karte.
  • Pacientiem ir jāmaksā standartizēta maksa NHS zobārstiem.
  • Ir arī maksa par recepšu zālēm, tā jāsamaksā aptiekā.

Dialīze, skābeklis un ķīmijterapija

Ja karte ir pazaudēta vai nozagta

Kontaktinformācija Apvienotās Karalistes izsniegto EVAK karšu turētājiem, kuriem nepieciešama medicīniskā aprūpe, atrodoties ārzemēs

Veselības aprūpes dienests valstspiederīgajiem ārzemēs (Overseas Healthcare Team)

Tālrunis: 0191 218 1999 (Apvienotajā Karalistē)

+44 191 218 1999 (no ārzemēm)

E-pasts: overseas.healthcare@dwp.gsi.gov.uk

Kolīdz esat atgriezies Apvienotajā Karalistē, lūdziet, lai jums izsniedz jaunu karti, ja iepriekšējā pazaudēta vai nozagta.