Navigācijas ceļš

Neplānota ārstēšanās - Zviedrija

Piezīme. Ziemeļvalstu (Dānijas, Īslandes, Somijas, Norvēģijas) iedzīvotāji valsts finansēto medicīnisko aprūpi Zviedrijā var saņemt, uzrādot tikai derīgu personas apliecību (citi dokumenti netiek prasīti).

Ārkārtas gadījumi

Zvaniet uz 112.

Zvaniet uz 1177, tas ir valsts informatīvais dienests, kas pa tālruni 24 stundas dienā bez brīvdienām internetā konsultē par veselības aprūpes jautājumiem. Šajā dienestā strādājošās medicīnas māsas atbildēs uz jautājumiem, noteiks, vai vajadzīga tālāka palīdzība, dos padomu vai ieteiks citus veselības aprūpes pakalpojumus. Darba valoda ir angļu valoda.

Tālrunis: 1177
Tīmekļa vietne: www.1177.se (informācija pieejama vairākās valodās)

Ārstēšanās un izmaksas

Ārsti

Ja jums ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte, varat vērsties jebkurā valsts medicīnas iestādē un saņemt ārstēšanu.

Eiropas veselības apdrošināšanas karte vairumā gadījumu neattiecas uz privātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, tomēr daži privātpraksē strādājoši ārsti sadarbojas ar valsts veselības apdrošināšanas sistēmu un minēto karti pieņem. Lai izvairītos no negaidītām izmaksām, pirms konsultācijas ar ārstu vai došanās uz slimnīcu noskaidrojiet, vai tie pieņem Eiropas veselības apdrošināšanas karti.

 • Ieteicams doties pie ārsta, kurš sadarbojas ar valsts veselības apdrošināšanas sistēmu.
 • Jums būs jāuzrāda derīga Eiropas veselības apdrošināšanas karte un derīga valsts izdota personas apliecība vai pase.
 • Ja jums ir derīga Eiropas veselības apdrošināšanas karte, jums ir tiesības ar tiem pašiem noteikumiem, kādi ir Zviedrijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem, maksāt Zviedrijas valsts subsidēto maksu par nepieciešamo ārstēšanu. Maksa ir atšķirīga atkarībā no konkrētā gadījuma, un šādus izdevumus nekompensē.
 • Vairumā Zviedrijas reģionu par velti ārstē visus, kas jaunāki par 20 gadiem.
 • Ja jums nav Eiropas veselības apdrošināšanas kartes, jums būs pašam jāsedz visa ārstēšanas maksa.

Zobārsti

Vairums zobārstu piedāvā Zviedrijas valsts nodrošinātos zobārstniecības pakalpojumus.

 • Ja jums ir derīga Eiropas veselības apdrošināšanas karte, par pakalpojumu, kura maksa ir līdz 3000 Zviedrijas kronām, maksāsit pilnībā. Par pakalpojumu, kurš maksā 3000 līdz 15 000 Zviedrijas kronu, maksāsit 50 % no maksas, un par tādu, kurš maksā vairāk nekā 15 000 Zviedrijas kronu, maksāsit 15 % no maksas.
 • Ja vajadzīga sīkāka informācija, sazinieties ar Zviedrijas Sociālās apdrošināšanas aģentūru (“Försäkringskassan”), zvanot uz šādu tālruni: +46 771 524 524.

Ārstēšanās slimnīcā

 • Parasti slimnīcās ārstē par velti, jums ir jāmaksā tikai standartizēta pacienta iemaksa par katru slimnīcā pavadīto dienu.
 • Par ambulatorisko ārstēšanos (ārpus slimnīcas) ir jāmaksā subsidēta maksa. Maksa ir atšķirīga atkarībā no konkrētā gadījuma, un šādus izdevumus nekompensē.
 • Ārstēšanās pie speciālistiem ir par maksu. Šo izdevumu kompensāciju Zviedrijā saņemt nevar, tomēr jūs varat to lūgt no savas valsts veselības apdrošināšanas iestādes.

Recepšu zāles

 • Lai zāles varētu iegādāties par subsidētu cenu, jums aptiekā jāuzrāda sava Eiropas veselības apdrošināšanas karte.
 • Cenas var būt atšķirīgas.

Ātrā medicīniskā palīdzība

 • Vairumā reģionu neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz par velti.

Ātrās palīdzības helikopters

 • Vairumā reģionu neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz par velti.

Kompensācija

Zviedrijā nav īpašas kompensācijas sistēmas. Ja jums ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte, jums parasti prasīs tikai standartizēto pacienta iemaksu, par kuru kompensciju saņemt nevar.

Ja jums nācies samaksāt par ārstēšanu, pēc atgriešanās mājās sazinieties ar savas valsts veselības apdrošināšanas iestādi, lai pieprasītu kompensāciju.


  Kopīgot

 • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”