Navigācijas ceļš

Kā izmantot karti - Rumānija

Ārkārtas gadījumi

Zvaniet uz 112 

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Valsts veselības apdrošināšanas nams)
Tālr.: +40 372 309 250+40 372 309 105


Ārstēšana, izmaksas un to segšana

Ārsti

 • Lai varētu izmantot Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), vērsieties pie ģimenes ārsta vai veselības aprūpes speciālista, kuram ir līgums ar vietējo veselības apdrošināšanas namu.
 • Veselības aprūpes sniedzēju adreses varat uzzināt vietējā veselības apdrošināšanas namā.
 • Jums nav jāmaksā par ārstēšanos, jo vietējais veselības apdrošināšanas nams kompensē veselības aprūpes sniedzējam tā sniegtās aprūpes izmaksas, pamatojoties uz EVAK.

Zobārsti

 • Lai saņemtu neatliekamus zobārstniecības pakalpojumus, izmantojot Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), vērsieties pie zobārsta, kam ir noslēgts līgums ar vietējo veselības apdrošināšanas namu.
 • Zobārstniecības pakalpojumu sniedzēju adreses varat uzzināt vietējā veselības apdrošināšanas centrā.
 • Jums nav jāmaksā par ārstēšanos, jo vietējais veselības apdrošināšanas nams kompensē zobārstniecības pakalpojumu sniedzējam tā sniegtās aprūpes izmaksas, pamatojoties uz EVAK.

Ārstēšanās slimnīcā

 • Lai saņemtu neatliekamo palīdzību slimnīcā, izmantojot Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), dodieties uz slimnīcu, kurai ir līgums ar vietējo veselības apdrošināšanas namu.
 • Kā EVAK turētajam jums ir tiesības saņemt šādu ārstēšanos slimnīcā:
  • ārstēšanās stacionārā šādos gadījumos:
   • veselības stāvoklis, kurā neatliekami vajadzīga medicīniska vai ķirurģiska palīdzība, ja ir apdraudēta jūsu dzīvība vai ja pastāv šāda apdraudējuma risks, līdz brīdim, kamēr aprūpe vairs nav vajadzīga neatliekami,
   • slimības, kuras var būt lipīgas un kuru gadījumā vajadzīga izolēšana/karantīna, līdz problēma ir pilnībā atrisināta,
   • dzemdības;
  • ambulatorā ārstēšanās šādos gadījumos:
   • veselības stāvoklis, kurā neatliekami vajadzīga ķirurģiska iejaukšanās,
   • tādu slimību ārstēšana, kas ir daļa no epidēmijas, bet kuru gadījumā nav vajadzīga pacienta izolēšana,
   • ķīmijterapijas pakalpojumi, kas tiek uzraudzīti dienas aprūpes centrā.

Iepriekš uzskaitītajai ārstēšanai slimnīcā nav vajadzīgs nosūtījums. Visas izmaksas kompensē vietējais veselības apdrošināšanas nams.

Recepšu zāles

 • EVAK turētāji var saņemt zāles kā ambulatorie pacienti. Jums būs vajadzīga ārsta recepte. Dodieties ar to uz aptieku, kas ir noslēgusi līgumu ar to pašu vietējo veselības apdrošināšanas centru, ar kuru to ir noslēdzis ārsts, kurš izrakstīja recepti.
 • Ārsti var parakstīt zāles, kas iekļautas īpašā sarakstā, kurā ietilpst A, B, C un D apakšsaraksti. Vietējais veselības apdrošināšanas nams segs summu, ko iegūst, piemērojot procentuālus ierobežojumus zāļu atsauces cenai.
 • Zāļu izmaksas sedz, piemērojot to cenai šādus procentuālos ierobežojumus:
  • A apakšsarakstā – 90 %,
  • B apakšsarakstā – 50 %,
  • C apakšsarakstā – 100 %,
  • D apakšsarakstā – 20 %.

Ātrā medicīniskā palīdzība un transports tās sniegšanai

EVAK turētājiem ir šādas tiesības:

 • steidzamas konsultācijas mājās ārkārtas situācijās, kurās vajadzīga ķirurģiska iejaukšanās;
 • transports (kurā aprūpi nenodrošina):
  • nāves gadījumā transports (piektdienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās) turp un atpakaļ ārstam, kurš konstatē nāves gadījumu un izsniedz miršanas apliecību (juridiska prasība);
  • ātrās palīdzības brigādes ierašanās pacienta mājās un vajadzības gadījumā transports pacientiem, kuri nav kritiskā stāvoklī un kuriem nav nepieciešama medicīniska uzraudzība vai īpaša veselības aprūpe ceļā uz veselības aprūpes iestādi, ja viņu situācija vai medicīniskais stāvoklis prasa īpašu veselības aprūpi, ko nevar sniegt mājās.

Šos pakalpojumus sniedz specializētas privātas struktūras, kurām ir līgums ar vietējiem veselības apdrošināšanas namiem.

Ātrā medicīniskā palīdzība

Neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz:

Ātrās palīdzības helikopters

 • Ātrās palīdzības helikoptera pakalpojumi tiek nodrošināti Rumānijas teritorijā un tikai ārkārtīgi steidzamos gadījumos.

Kompensācija

 • Parasti veselības aprūpe ir par velti, tāpēc nav īpašas kompensēšanas sistēmas EVAK turētājiem.
 • Papildu maksājumi (kurus veic paši EVAK turētāji):
  • jebkādu tādu medicīnas pakalpojumu vērtība, kuri nav iekļauti medicīnas pakalpojumu paketē, ko ir tiesības saņemt EVAK turētājiem;
  • tādu medicīnas pakalpojumu vērtība, kurus nodrošina pakalpojumu sniedzēji, kam nav līguma ar vietējo veselības apdrošināšanas namu;
  • ja esat ievietots slimnīcā un pieprasāt maltītes un izmitināšanu augstākā komforta līmenī nekā standarta līmenis, jums būs jāmaksā papildu maksa;
  • publiskās un privātās slimnīcās (ar gultām) jums būs jāmaksā ne vairāk kā 300 lejas dienā;
  • slimnīcas maksa par stacionāro medicīnisko aprūpi pacientu līdzmaksājumu sistēmas ietvaros; sīkāku informāciju skatīt sadaļā "Pacientu iemaksas" zemāk;
  • jebkādu tādu zāļu izmaksas, kuras nesedz veselības apdrošināšanas sistēma;
  • jebkādu tādu zāļu izmaksas, kuras pārdod aptiekas, kam nav līguma ar vietējo veselības apdrošināšanas namu;
  • kā EVAK turētājam jūsu maksa par zālēm ir:
   • 10 %, 50 % vai 80 % no atsauces cenas atkarībā no tā, kurā apakšsarakstā iekļautas konkrētās zāles,
   • starpība starp mazumtirdzniecības cenu un atsauces cenu.

Līdzmaksājums

 • Attiecībā uz slimnīcas sniegtajiem medicīnas pakalpojumiem stacionārās ārstēšanās laikā katra slimnīca, kurā ir gultas, nosaka savu līdzmaksājumu: no 5 līdz 10 lejām.
 • Ja esat ievietots slimnīcā ārkārtas gadījumā, jums nedrīkst prasīt līdzmaksājumu skaidrā naudā.

Dialīze, skābeklis un ķīmijterapija

Dialīze

 • EVAK turētāji var saņemt dialīzi ar tādiem pašiem noteikumiem kā personas, kas apdrošinātas Rumānijas valsts veselības aprūpes sistēmā.
 • Saskaņā ar valsts programmu, kas nodrošina dialīzi pacientiem ar hronisku nieru mazspēju, ar dialīzi saistīti pakalpojumi ir apdrošināti. Tajos ietilpst:
  • zāles un īpaši medicīnas materiāli,
  • paraklīniski izmeklējumi,
  • privāts transports dialīzes pacientiem no viņu dzīvesvietas un atpakaļ uz to.
 • Dialīzes pakalpojumus sniedz publiski vai privāti pakalpojumu sniedzēji, kam ir līgums ar vietējo veselības apdrošināšanas namu. Jūs varat uzzināt dialīzes pakalpojumu sniedzēju adreses kādā no šiem centriem.

Skābekļa terapija

 • EVAK turētāji var saņemt skābekļa terapiju, kamēr uzturas slimnīcā, ja viņus ārstē stacionārā.
 • Šādu medicīnisko palīdzību kompensē vietējie veselības apdrošināšanas centri.
 • Spēkā ir tie paši noteikumi, kas izklāstīti sadaļā “Ārstēšanās slimnīcā”.

Ķīmijterapija

 • EVAK kartes turētāji var saņemt onkoloģiskiem pacientiem paredzētu īpašu ārstēšanu saskaņā ar apakšprogrammu onkoloģisko slimību pacientu ārstēšanai, kura nodrošina citostatiskās zāles, imūnmodulatorus, hormonus, vēža šūnu augšanas faktorus bloķējošus medikamentus un osteoklastu blokatorus.
 • Zāles izsniedz pret recepti, kuru ir izrakstījis ārsts speciālists, kam ir līgums ar vietējo veselības apdrošināšanas namu. Tās varat saņemt aptiekā, kas pieder kādai no apakšprogrammā iesaistītajām ārstniecības iestādēm, vai parastās aptiekās. Ārsti paraksta zāles, kas iekļautas C2 sarakstā.
 • Ārstniecības iestāžu, aptieku un to speciālistu sarakstu, kas ir līgumattiecībās ar vietējiem veselības apdrošināšanas namiem, atradīsiet sava vietējā veselības apdrošināšanas nama tīmekļa vietnē.

Kā pieprasīt EVAK karti?

 • Ja esat apdrošināts, varat vietējā veselības apdrošināšanas namā iesniegt pieteikumu, lai jums izsniedz EVAK.  
 • Ja pieteikums tiks apstiprināts, EVAK karti izsniegs 7 darbdienu laikā no pieteikuma reģistrācijas.
 • Informācija par to, kā pieprasīt EVAK (rumāņu val.)

Ārsti un slimnīcas, kas atzīst EVAK


Ja karte ir pazaudēta vai nozagta

Kontaktinformācija Rumānijas izsniegtu EVAK karšu turētājiem

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Valsts veselības apdrošināšanas nams)
Tālr.: +40 372 309 236
E-pastsrelpubl1@casan.ro