Navigācijas ceļš

Neplānota ārstēšanās - Rumānija

Ārkārtas gadījumi

Zvaniet uz 112 .

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Valsts veselības apdrošināšanas aģentūra)
Tālr.: +40 372 309 250; +40 372 309 105

Ārstēšana, izmaksas un to segšana

Ārsti

 • Lai varētu saņemt nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus, ko sedz EVAK, jums jādodas pie ģimenes ārsta vai speciālista, kurš strādā Valsts veselības apdrošināšanas aģentūras (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS)) vai tās vietējo biroju atzītā veselības aprūpes iestādē.
 • Šādu atzīto veselības aprūpes sniedzēju adreses var saņemt no CNAS.
 • To veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas, kas saņemti, pamatojoties uz EVAK, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam kompensē CNAS vai tās vietējie biroji.

Zobārsti

 • Lai varētu saņemt zobārstniecības pakalpojumus, uzrādot EVAK karti, jums jādodas pie CNAS vai tās vietējo biroju atzīta zobārsta. To zobārstu adreses, kuri sadarbojas ar valsts veselības apdrošināšanas sistēmu, varat palūgt CNAS.
 • EVAK segtos zobārstniecības pakalpojumus sniedz tikai gadījumos, kad palīdzība vajadzīga neatliekami. Šādu neatliekamo zobārstniecības pakalpojumu izmaksas kompensē CNAS.

Ārstēšanās slimnīcā

 • Lai varētu ārstēties slimnīcā, izmantojot EVAK kartes priekšrocības, jums jādodas uz CNAS vai tās vietējo biroju atzītu slimnīcu.
 • EVAK turētājiem ir šādas tiesības attiecībā uz ārstēšanos slimnīcā —
  • ārstēšanās stacionārā šādos gadījumos:
   • veselības stāvoklis, kurā neatliekami vajadzīga medicīniska vai ķirurģiska palīdzība, jo pacienta dzīvība ir apdraudēta vai var tikt apdraudēta (ārstēšanās līdz brīdim, kad aprūpe vairs nav vajadzīga neatliekami),
   • lipīgas slimības, kad vajadzīga izolācija (vai karantīna), līdz slimība pilnībā izārstēta,
   • dzemdības,
  • ambulatora ārstēšanās šādos gadījumos:
   • kad medicīniska vai ķirurģiska palīdzība vajadzīga steidzami;
   • slimības, kurām nav vajadzīga izolācija (karantīna).

Izdevumus par šāda veida ārstēšanos slimnīcā kompensē vietējais CNAS birojs, ar kuru slimnīcai ir līgums.

Recepšu zāles

 • EVAK kartes turētājiem ir tiesības uz zālēm ar pacienta līdzmaksājumu vai bez tā, ja viņiem ir ārsta izsniegta zāļu recepte un ja zāles pārdod CNAS atzīta aptieka.
 • Ārsti var parakstīt zāles, kas iekļautas īpašos sarakstos (pakārtotie saraksti A, B un C). CNAS sedz līdz 90 % zāļu atsauces cenas zālēm, kas iekļautas apakšsarakstā A, 50 % cenas tām zālēm, kas iekļautas apakšsarakstā B, un 100 % tām zālēm, kuras ir apakšsarakstā C.

Neatliekamā palīdzība un transports tās sniegšanai

EVAK kartes turētājiem ir šādas tiesības:

 • steidzamas konsultācijas mājās medicīniski vai ķirurģiski ārkārtējās situācijās;
 • transports (kurā aprūpi nenodrošina) —
  • transports mediķu brigādei, ja pacientam vajadzīga speciālistu nodrošināta aprūpe, kuru nevar sniegt mājās, bet viņš nav kritiskā stāvoklī, transports pacienta un/vai mediķu nogādāšanai ārstniecības iestādē;
  • nāves gadījumā transports abos virzienos piektdienā, sestdienā, svētdienā un valsts svētkos ārstam, kurš nosaka nāves iemeslu un izsniedz miršanas apliecību, kā prasīts likumā.

Šos medicīnas pakalpojumus sniedz privātas specializējušās ārstniecības iestādes, kurām ir līgums ar valsts veselības apdrošināšanas sistēmu.

Ātrā medicīniskā palīdzība

Ātrās palīdzības helikopters

 • Ātrās palīdzības helikoptera pakalpojumi tiek nodrošināti Rumānijas teritorijā un tikai ārkārtīgi steidzamos gadījumos.

Kompensācija

 • Parasti veselības aprūpe ir par velti, tāpēc nav īpašas kompensēšanas sistēmas EVAK karšu turētājiem.
 • Papildu maksājumi (kurus veic paši EVAK kartes turētāji):
  • to medicīnas pakalpojumu izmaksas, kurus nesedz EVAK karte;
  • to medicīnas pakalpojumu izmaksas, kurus sniedz CNAS neatzīti aprūpes sniedzēji (kuriem nav līguma ar valsts veselības apdrošināšanas iestādi);
  • hospitalizācijas gadījumā pacientam pašam jāmaksā par paaugstinātas kvalitātes palātu vai pārtiku, ja viņš prasījis šādu augstāku līmeni. Gan valsts, gan privātās slimnīcās, kur ir gultasvietas, apdrošinātās personas maksājums par šiem pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt 300 lejas dienā;
  • par ārstēšanos stacionārā slimnīcas iekasē pacientu līdzmaksājumu; informāciju par to var atrast zemāk redzamajā sadaļā par līdzmaksājumiem;
  • to zāļu cena, kuras nekompensē valsts veselības aprūpes sistēma;
  • to zāļu cena, kuras nopirktas CNAS neapstiprinātā aptiekā;
  • pacienta līdzmaksājums par recepšu zālēm. Tā ir starpība starp valsts apmaksāto daļu un mazumtirdzniecības cenu un ir jāmaksā EVAK kartes turētājam saskaņā ar šādiem noteikumiem:
   • atkarībā no tā, kurā apakšsarakstā zāles iekļautas, EVAK kartes turētājam jāmaksā no 10 līdz 50 % atsauces cenas,
   • maksājamā summa ir starpība starp mazumtirdzniecības cenu un atsauces cenu.
null
 • Pacienta līdzmaksājumu par ārstēšanos stacionārā katra slimnīca nosaka individuāli, tāpēc tas var būt atšķirīgs: minimālais līmenis ir 5 lejas, bet maksimālais — 10 lejas.
 • Nedrīkst prasīt līdzmaksājumu par slimnīcā sniegtiem pakalpojumiem, ja pacients hospitalizēts neatliekamā kārtā.

Dialīze, skābeklis un ķīmijterapija

Dialīze

 • EVAK kartes turētāji var saņemt dialīzi ar tādiem pašiem noteikumiem kā personas, kas apdrošinātas Rumānijas valsts veselības aprūpes sistēmā.
 • Ir valsts programma, kas pacientiem ar hronisku nieru mazspēju nodrošina dialīzi, zāles un īpašus medicīnas materiālus, paraklīniskus izmeklējumus, privātu transportu dialīzes pacientiem no viņu dzīvesvietas un atpakaļ uz to, zāļu un īpašu peritoneālās dialīzes materiālu piegādi pacienta dzīvesvietā katru mēnesi.
 • Tiek segtas to dialīzes pakalpojumu izmaksas, kurus nodrošina CNAS atzīti valsts vai privāti aprūpes sniedzēji.

Skābekļa terapija

 • EVAK kartes turētāji var saņemt skābekļa terapiju, kamēr uzturas slimnīcā, ja viņus ārstē stacionārā.
 • Šāda veida medicīniskās palīdzības izdevumus kompensē CNAS.
 • Spēkā ir tie paši noteikumi, kas izklāstīti sadaļā “Ārstēšanās slimnīcā”.

Ķīmijterapija

 • EVAK kartes turētāji var saņemt onkoloģiskiem pacientiem paredzētu īpašu ārstēšanu saskaņā ar Apakšprogrammu onkoloģisko slimību pacientu ārstēšanai, kura nodrošina citostatiskās zāles, imūnmodulatorus, hormonus, vēža šūnu augšanas faktoru bloķējošus medikamentus un osteoklastu blokatorus.
 • Zāles izsniedz pret CNAS atzīta ārsta speciālista izrakstītu recepti gan apakšprogrammā iesaistītu ārstniecības iestāžu aptiekās, gan parastās aptiekās. Ārsti paraksta zāles, kas iekļautas īpašā sarakstā, — tā sauktajā C2 sarakstā.
 • CNAS atzīto ārstniecības iestāžu, aptieku un speciālistu sarakstu varat atrast CNAS vietnē.

Ja karte ir pazaudēta vai nozagta

Kontaktinformācija Rumānijas izsniegtu EVAK karšu turētājiem

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Valsts veselības apdrošināšanas aģentūra)
Tālr.: +40 372 309 236
E-pasts: relpubl1@casan.ro


  Kopīgot

 • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”