Navigācijas ceļš

Neplānota ārstēšanās - Portugāle

Ārkārtas gadījumi

 • Zvaniet uz 112.
 • Varat uzreiz vērsties:
  • valsts veselības centros (Centros de Saúde),
  • medicīniskajos dežūrpunktos, kas ir atvērti visu diennakti (Serviços de Atendimento Permanente),
  • slimnīcās (ārkārtas situācijā).
 • Valsts veselības dienesta tīmekļa vietne (portugāļu valodā)

Ārstēšana, izmaksas un to segšana

Ārsti, zobārsti, ārstēšanās slimnīcā

 • Valsts nodrošinātā veselības aprūpe parasti ir bez maksas. Dažkārt tomēr var gadīties, ka jāmaksā standartizēta pacienta iemaksa.

Recepšu zāles

 • Valsts sedz daļu no to zāļu cenas, kuras ir iekļautas oficiālajā valsts subsidēto zāļu sarakstā. Atlikusī daļa jums būs jāsamaksā pašam. Tās apmērs ir no 10 % līdz 85 % no cenas.
 • Parasti aptiekas ir atvērtas no pirmdienas līdz piektdienai (9.00–13.00 un 15.00–19.00). Sestdienās tās strādā no plkst. 9.00 līdz 13.00.
 • Dežūraptieku saraksts ir pieejams jebkurā aptiekā.

Ātrā medicīniskā palīdzība

 • Informācijas nav.

Ātrās palīdzības helikopters

 • Informācijas nav.

Kompensācija
 • Ārstēšanās izdevumu atlīdzību nevarat saņemt, kamēr uzturaties Portugālē.
 • Ja jums nācies samaksāt par ārstēšanu, pēc atgriešanās mājās sazinieties ar savas valsts veselības apdrošināšanas iestādi, lai pieprasītu kompensāciju.

Līdzmaksājums
 • Portugāles Valsts Veselības dienesta nodrošinātā veselības aprūpe parasti ir par velti, lai gan reizēm var gadīties, ka jāmaksā standartizēta pacienta iemaksa.
 • Standartizēto pacienta iemaksu reizēm prasa, lai novērstu valsts veselības sistēmas pakalpojumu izmantošanu bez īstas vajadzības.
 • Pacienta iemaksa nav jāveic bērniem vecumā līdz 17 gadiem un grūtniecēm. Ir arī daži citi izņēmumi.

Dialīze, skābeklis un ķīmijterapija
 • Principā apdrošinātajai personai iepriekš jābūt norunai ar slimnīcu vai nodaļu, kas veic šo procedūru, lai būtu garantijas, ka, uzturoties Portugālē, šī procedūra būs pieejama.
 • Ir vajadzīgs ārsta atzinums vai izraksts no slimības vēstures, kas apstiprina saslimšanu ar hronisku slimību.

Plašāka informācija

Dialīze – skatīt sarakstu ar šī pakalpojuma sniedzējiem, kuri ir līgumattiecībās ar Portugāles Valsts veselības dienestu.

Ķīmijterapija – sazinieties ar jūsu uzturēšanās vietai tuvāko Portugāles Valsts veselības dienesta slimnīcu.

Skābekļa terapija – skatīt sarakstu ar šī pakalpojuma sniedzējiem, kuri ir līgumattiecībās ar Portugāles Valsts veselības dienestu.

Acail

Apartado 707, Valrico

4524-906 Souto

Tālr.: +351 256 808 001

Fakss: +351 256 800 059

E-pasts: acailusados@gmail.com

http://www.acailgrupo.pt/gas.asp (portugāļu val.)

Gasoxmed-Gases Medicinais SA

Zona Industrial Maia I Sector VIII-Lote 15
4475-132 Maia
(Nogueira e Silva Escura)

http://www.gasoxmed.pt/ (portugāļu val.)

Linde Portugal, Lda.

Av. Inf. D. Henrique, Lt. 21/24
1800-217 Lisbon
Tālr.: +351 218 310 420
Fakss: +351 218 595 997

http://www.linde-healthcare.pt/

Praxair

Est. Nacional, 13, Km 6,4
4471-909 Maia
Porto

Tālr.: +351 (22) 9438320
Fakss: +351 (22) 9486920
E-pasts: contact_portugal@praxair.com

http://www.praxair.pt/

Vitalaire - Air Liquide Medicinal SA (Avintes)

Rua 5 Outubro 5005, Avintes
4430-809 Avintes

Tālr.: +351 214 124 500

Fakss: +351 227 868 200

E-pasts: airliquide.medicinal@airliquide.com

http://www.airliquide.pt (portugāļu val.)


Ja karte ir pazaudēta vai nozagta

Kontaktinformācija Portugāles izsniegtu EVAK karšu turētājiem

Ziemeļu reģions

Administração Regional de Saúde do Norte

Rua de Santa Catarina, 1288

4000 – 447 Porto

Tālr.: +351 220 411 000

E-pasts: arsn@arsnorte.min-saude.pt

Centrālais reģions

Administração Regional de Saúde do Centro

Alameda Júlio Henriques S/n

Apartado 1087

3001 – 553 Coimbra

Tālr.: +351 239 796 800

E-pasts: secretariado.ca@arscentro.min-saude.pt

Lisabona un Težu ieleja

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

Av. Estados Unidos da América, 77

1749 – 096 Lisboa

Tālr.: +351 218 424 800

E-pasts: geral@arslvt.min-saude.pt

Alentežu reģions

Administração Regional de Saúde do Alentejo

Largo do Jardim do Paraíso, N.º 1

7000 – 864 Évora

Tālr.: +351 266 758 770

E-pasts: arsa@arsalentejo.min-saude.pt

Algarve

Administração Regional de Saúde do Algarve

E.N. 125 Sítio das Figuras, lote 1, 2º andar

8005 – 145 Faro

Tālr.: +351 289 889 900

E-pasts: arsalgarve@arsalgarve.min-saude.pt

Madeira

Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E.

Avenida Luís de Camões, 57

9004 – 514 Funchal

Tālr.: +351 291 236 525 vai +351 291 213 280

E-pasts: sri@srs.pt

Azoru salas

Direção Regional de Saúde dos Açores

Solar dos Remédios

9701 – 855 Angra do Heroísmo
Tālr.: +351 295 204 273

E-pasts: sres-saud@azores.gov.pt