Navigācijas ceļš

Neplānota ārstēšanās - Luksemburga

Ārkārtas gadījumi

 • Zvaniet uz 112.

Caisse nationale de santé (Luksemburgas Valsts veselības fonds)
Tālr.: + 352 27 57 - 1
E-pasts: cns@secu.lu


Ārstēšana, izmaksas un to segšana

Ārsti

 • Varat vērsties pie jebkura ārsta, jo viņi visi sadarbojas ar valsts veselības aprūpes sistēmu – Caisse nationale de santé (CNS).
 • Maksa par ārsta konsultāciju var būt atšķirīga. Raugieties, lai jums iedod kvīti par visiem maksājumiem, ko veicat.
 • Lai saņemtu speciālista konsultāciju, nav vajadzīgs nosūtījums.
 • Jums jāuzrāda sava Eiropas veselības apdrošināšanas karte.

Zobārsti

 • Varat vērsties pie jebkura ārsta, jo viņi visi sadarbojas ar valsts veselības aprūpes sistēmu.
 • Pilnā apjomā kompensē 60 € gadā. Ja zobārstniecības pakalpojumu cena pārsniedz šo summu, var saņemt kompensāciju 88 % apmērā. Uz zobu protēzēm attiecas īpašas kompensācijas likmes un noteikumi.
 • Dažiem zobārstniecības pakalpojumiem jums vispirms būs jāsaņem CNS piekrišana.

Ārstēšanās slimnīcā

 • Visām Luksemburgas slimnīcām ir līgums ar Valsts veselības fondu CNS. Tomēr uzņemšanas brīdī jums jāuzrāda sava Eiropas veselības apdrošināšanas karte.
 • Ārstējoties slimnīcā, par katru dienu ir jāmaksā standartizēta pacienta iemaksa, ko nekompensē.
 • Bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, pacienta iemaksa nav jāmaksā.
 • Iespējams, ka būs jāmaksā zināma summa arī ārstējošajam ārstam, bet šo izmaksu atlīdzināšanu vēlāk var pieprasīt CNS.
 • Jums būs jāmaksā par papildpakalpojumiem, kurus esat izvēlējies pats, piemēram, par vienvietīgu palātu.

Recepšu zāles

 • Ar savu recepti varat doties uz jebkuru Luksemburgas aptieku.
 • Dažām zāļu receptēm vispirms vajadzīgs Valsts veselības fonda CNS apstiprinājums (bez tā jūs nevarēsit saņemt šīs zāles).
 • Kompensācijas apjoms būs atkarīgs no tā, tieši par kādām zālēm ir runa. Tāpēc pavaicājiet ārstam, vai jums būtu vispirms jāsazinās ar CNS.

Ātrā medicīniskā palīdzība

 • Ātrās palīdzības transports ir par velti personām, kam ir derīga Eiropas veselības apdrošināšanas karte vai pagaidu sertifikāts, kas to aizstāj.
 • Ja situācija nav tāda, kad palīdzība vajadzīga steidzami, karte sedz līdz 70 % transporta izdevumu, kuru likme ir 1,12 €/km (vismaz 34 € par katru braucienu). Karte sedz tikai transportu uz slimnīcu un no tās, turklāt dokumentos jābūt norādītam, ka medicīnisku iemeslu dēļ pacients jāpārvadā guļus vai nekustīgā stāvoklī.

Ātrās palīdzības helikopters

Ar ātrās medicīniskās palīdzības helikopteru par velti pārvadā personas, kam ir derīga Eiropas veselības apdrošināšanas karte vai pagaidu sertifikāts, kas to aizstāj.


Kompensācija

Kompensācijas pieprasījums ir jāadresē Luksemburgas Valsts veselības fondam (Caisse nationale de santé – CNS).

Caisse nationale de santé (CNS)
Tālr.: + 352 27 57 - 1
E-pasts: cns@secu.lu

 • Iespējams, ka izdevumus jums nekompensēs pilnībā, jo Luksemburgā par dažiem valsts nodrošinātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem daļa izdevumu ir jāmaksā pacientam.
 • Jums būs fondam CNS jānosūta rēķina un samaksu apliecinošā dokumenta oriģināli. Jāpievieno arī jūsu Eiropas veselības apdrošināšanas kartes kopija, kā arī jānorāda dzīvesvietas adrese un bankas rekvizīti. Apstiprinājumu, ka jūsu izdevumus kompensēs, nosūtīs uz jūsu mājas adresi.
 • Vienmēr saglabājiet visu nosūtīto dokumentu kopijas.
 • Ja nepaguvāt pieprasīt kompensāciju, kamēr atradāties Luksemburgā, pēc atgriešanās mājās sazinieties ar savas valsts veselības apdrošināšanas iestādi.

Līdzmaksājums
 • Ārsta apmeklējums – maksa par ārsta konsultāciju var būt atšķirīga. Parasti atlīdzina 88 % no oficiālā tarifa. Raugieties, lai jums iedod kvīti par visiem maksājumiem, ko veicat.
 • Ārsta vizīte mājās – jums būs jāmaksā 20 % no minimālās maksas par vizīti mājās.
 • Ārstēšanās slimnīcā – stacionārie pacienti pašlaik maksā neatlīdzināmu standartizētu pacienta iemaksu 20,93 € dienā (tā neattiecas uz bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, turklāt tā ir maksājama par ne vairāk kā 30 dienām kalendārajā gadā).
 • Zobārstniecība – pilnā apjomā kompensē 60 € gadā. Pārsniedzot šo summu, var saņemt kompensāciju 88 % apmērā. Uz zobu protēzēm attiecas īpašas kompensācijas likmes un noteikumi.
 • Citi – sk. sadaļu “Ārstēšana, izmaksas un to segšana”.

Dialīze, skābeklis un ķīmijterapija

Ja karte ir pazaudēta vai nozagta

Kontaktinformācija Luksemburgas izsniegtu EVAK karšu turētājiem

Caisse nationale de santé

Tālr.: 352 27 57 94 1

E-pasts: cns@secu.lu

Pasūtiet pagaidu sertifikātu, aizpildot veidlapu.