Navigācijas ceļš

Neplānota ārstēšanās - Francija

Ārkārtas gadījumi

 • Zvaniet uz 112.

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
(Eiropas un starptautisko sakaru centrs sociālā nodrošinājuma lietās)
Izsmeļoša informācija franču, angļu, spāņu, vācu, itāļu un portugāļu valodā.

Tālrunis: +33 1 45 26 33 41
E-pasts: ceam@cleiss.fr

Ārstēšanās un izmaksas

Visu informāciju par medicīnas speciālistiem (ārstiem, zobārstiem, medicīnas māsām utt.) un slimnīcām reģionā, kur uzturaties, kā arī par ārstēšanas izmaksām un Francijas sociālā nodrošinājuma segto daļu var atrast tīmekļa vietnē “ameli-direct” (tikai franču valodā).

Ārsti

 • Ja vēlaties izmantot Eiropas veselības apdrošināšanas kartes priekšrocības, vērsieties pie ārsta, kurš reģistrējies valsts veselības apdrošināšanas sistēmā (franču val.  — “conventionné”).
 • Šos ārstus iedala divās grupās:
  “secteur 1”: ārsti, kuri iekasē tikai oficiālo sociālās apdrošināšanas likmi,
  “secteur 2”: ārsti, kuri papildus oficiāli noteiktajai likmei prasa papildu samaksu.
 • Jums būs jāmaksā tieši ārstam. Viņš aizpildīs īpašu ārstēšanas veidlapu (“feuille de soins”) un vajadzības gadījumā parakstīs zāles. Šī veidlapa jums būs vajadzīga, lai pieprasītu kompensāciju.

Zobārsti

 • Lai izmantotu Eiropas veselības apdrošināšanas kartes priekšrocības, ejiet pie zobārsta, kurš reģistrējies valsts veselības apdrošināšanas sistēmā (franču val. — “conventionné”).
 • Jums būs jāmaksā tieši zobārstam. Viņš aizpildīs īpašu ārstēšanas veidlapu (“feuille de soins”) un vajadzības gadījumā parakstīs zāles. Šī veidlapa jums būs vajadzīga, lai pieprasītu atlīdzināt ārstēšanas izdevumus.

Ārstēšanās slimnīcā

 • Uzņemšanas brīdī neaizmirstiet uzrādīt savu Eiropas veselības apdrošināšanas karti. Tad jums nevajadzēs maksāt visu maksu par ārstēšanos (to gan vēlāk varat prasīt atlīdzināt), bet tikai pacienta iemaksu.
 • Par uzturēšanos slimnīcā būs jāmaksā pēc dienas likmes.
 • Nopietnas ārstēšanās gadījumā jums būs jāsamaksā fiksēta summa papildus dienasnaudai, ko maksājat par uzturēšanos slimnīcā. Šos izdevumus Francijā jums nekompensēs, tomēr jūs varat pieprasīt tos atlīdzināt, kad būsiet atgriezies savā valstī.
 • Ja jūs uzņem privātā slimnīcā vai klīnikā, pārliecinieties, vai tajā sniedz arī valsts nodrošināto aprūpi (proti, vai tā ir “conventionné”).

Recepšu zāles

 • Kopā ar zāļu recepti jums no ārsta jāsaņem arī īpaša ārstēšanas veidlapa (“feuille de soins”). Bez šādas veidlapas jūs nevarat pieprasīt kompensāciju. Recepšu zāļu izmaksas kompensē tikai tad, ja attiecīgais medikaments iekļauts kompensējamo zāļu sarakstā. Farmaceits jums pateiks, kuras zāles ir kompensējamas un kuras nav.

Ātrā medicīniskā palīdzība

 • Ārsts iepriekš nosaka pacienta vajadzību pēc ātrās palīdzības autotransporta vai taksometra pakalpojumiem. Ātrās medicīniskās palīdzības izdevumi jāsamaksā iepriekš tieši pakalpojuma sniedzējam.

Ātrās palīdzības helikopters

 • Ārstam jākonstatē, ka pacientam nepieciešams ātrās palīdzības helikopters, iepriekš jāsaņem arī atļauja no vietējās slimokases (CPAM — Caisse Primaire d’Assurance Maladie) biroja.

Kompensācija

 • Francijā kompensāciju var pieprasīt no vietējās slimokases CPAM (Caisse Primaire D‘Assurance Maladie) biroja.
 • Jums būs jāiesniedz ārstēšanas veidlapa (“feuille de soins”), kvīšu un recepšu kopijas, Eiropas veselības apdrošināšanas kartes kopija, kā arī jānorāda sava adrese un bankas rekvizīti (tostarp konta IBAN numurs un bankas BIC kods). Apstiprinājumu, ka jūsu izdevumus kompensēs, nosūtīs uz jūsu mājas adresi.
 • Jūs varat saņemt atpakaļ aptuveni 70 % no ārstēšanas standartizētās maksas.
 • Ja nevarējāt pieprasīt kompensāciju, kamēr atradāties Francijā, pēc atgriešanās mājās sazinieties ar savas valsts veselības apdrošināšanas iestādi.

  Kopīgot

 • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”