Navigācijas ceļš

Neplānota ārstēšanās - Francija

Ārkārtas gadījumi

 • Zvaniet uz 112.

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
(Eiropas un starptautisko sakaru centrs sociālā nodrošinājuma lietās)
Izsmeļoša informācija franču, angļu, spāņu, vācu, itāļu un portugāļu valodā.

Tālr.: +33 1 45 26 33 41
E-pasts: ceam@cleiss.fr

Ārstēšana, izmaksas un to segšana

Visu informāciju par medicīnas speciālistiem (ārstiem, zobārstiem, medmāsām utt.) un slimnīcām jūsu apmeklētajā reģionā, kā arī par ārstēšanas izmaksām un valsts apmaksāto daļu var atrast tīmekļa vietnē “ameli-direct” (tikai franču valodā).

Ārsti

 • Ja vēlaties izmantot Eiropas veselības apdrošināšanas karti, vērsieties pie ārsta, kurš reģistrējies valsts veselības apdrošināšanas sistēmā (franču val. “conventionné”).
 • Šos ārstus iedala divās grupās:
  “Secteur 1” (1. sektors): ārsti, kas iekasē tikai oficiālo likmi,
  “Secteur 2” (1. sektors): ārsti, kas papildus oficiālajai likmei prasa papildu maksu.
 • Jums būs jāmaksā tieši ārstam. Viņš aizpildīs īpašu ārstēšanas veidlapu (“feuille de soins”) un vajadzības gadījumā izrakstīs zāles. Šī veidlapa jums būs vajadzīga, lai pieprasītu atlīdzināt ārstēšanās izdevumus.

Zobārsti

 • Ja gribat izmantot Eiropas veselības apdrošināšanas karti, ejiet pie zobārsta, kurš reģistrējies valsts veselības apdrošināšanas sistēmā (franču val. “conventionné”).
 • Zobārstam jums būs jāmaksā uzreiz. Viņš aizpildīs īpašu ārstēšanas veidlapu (“feuille de soins”) un vajadzības gadījumā parakstīs zāles. Šī veidlapa jums būs vajadzīga, lai pieprasītu atlīdzināt ārstēšanās izdevumus.

Ārstēšanās slimnīcā

 • Uzņemšanas brīdī neaizmirstiet uzrādīt savu Eiropas veselības apdrošināšanas karti. Tad jums nevajadzēs maksāt visu maksu par ārstēšanos (to gan vēlāk varat prasīt atlīdzināt), bet tikai pacienta iemaksu.
 • Par uzturēšanos slimnīcā būs jāmaksā pēc dienas likmes.
 • Nopietnas ārstēšanās gadījumā jums būs jāsamaksā fiksēta summa papildus dienas likmei par slimnīcā pavadīto laiku. Šos izdevumus Francijā jums nekompensēs, tomēr varat pieprasīt tos atlīdzināt, kad būsiet atgriezies savā valstī.
 • Ja jūs uzņem privātā slimnīcā vai klīnikā, pārliecinieties, vai tajā sniedz arī valsts nodrošināto aprūpi (proti, vai tā ir “conventionné”).

Recepšu zāles

 • Kopā ar zāļu recepti jums no ārsta jāsaņem arī īpaša ārstēšanas veidlapa (“feuille de soins”). Bez tās jūs nevarat pieprasīt kompensāciju. Recepšu zāļu izmaksas kompensē tikai tad, ja attiecīgais medikaments iekļauts kompensējamo zāļu sarakstā. Farmaceits jums pateiks, kuras zāles ir kompensējamas un kuras nav.

Ātrā medicīniskā palīdzība

 • Ārsts nosaka, vai pacientam vajadzīgs ātrās palīdzības transports vai taksometra pakalpojumi. Ātrās medicīniskās palīdzības izdevumi jāsamaksā iepriekš tieši medicīnas darbiniekam.

Ātrās palīdzības helikopters

 • Ārstam jākonstatē, ka pacientam nepieciešams ātrās palīdzības helikopters, iepriekš jāsaņem arī atļauja no vietējā slimokases (CPAM – Caisse Primaire d’Assurance Maladie) biroja.

Kompensācija

 • Francijā izdevumu kompensācijas pieteikums jāadresē vietējam slimokases CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) birojam.
 • Jums būs jāiesniedz ārstēšanas veidlapa (“feuille de soins”), kvīšu un recepšu kopijas, Eiropas veselības apdrošināšanas kartes kopija, kā arī jānorāda dzīvesvietas adrese un bankas rekvizīti (tostarp konta IBAN numurs un bankas BIC kods). Apstiprinājumu, ka jūsu izdevumus kompensēs, nosūtīs uz jūsu mājas adresi.
 • Standartgadījumā varat prasīt atlīdzināt 70 % ārstēšanās izmaksu (80 %, ja ārstēšanās notikusi slimnīcā).
 • Ja nepaguvāt pieprasīt kompensāciju, kamēr atradāties Francijā, pēc atgriešanās mājās sazinieties ar savas valsts veselības apdrošināšanas iestādi.

Informācija par līdzmaksājumiem

Nav informācijas.

Dialīze, skābeklis un ķīmijterapija

Vietnes “ameli-direct” pakalpojumus nodrošina Francijas veselības apdrošināšanas sistēma. Norādot dažādus kritērijus (vārds, specialitāte, atrašanās vieta), jūs varat tajā meklēt oficiāli akreditētu medicīnas darbinieku (ārstu, medmāsu, farmaceitu utt.) vai veselības aprūpes centru (slimnīcu, klīniku u.c.). Varat atrast arī izmaksu veidus un principus, pēc kādiem tās atlīdzina.

Šajā vietnē var atrast arī medicīnas centrus, kur veic dialīzi, ķīmijterapiju vai skābekļa terapiju (Francijā šis pakalpojums ietilpst pulmonoloģijā).

Ja karte ir pazaudēta vai nozagta

Kontaktinformācija Francijas izsniegtu EVAK karšu turētājiem

Sazinieties ar savu Francijas slimokases CPAM biroju.


  Kopīgot

 • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”