Navigācijas ceļš

Neplānota ārstēšanās - Somija

Piezīme: pārējo ziemeļvalstu (Dānijas, Norvēģijas, Islandes, Zviedrijas) iedzīvotāji valsts finansēto medicīnisko palīdzību Somijā var saņemt, uzrādot tikai derīgu personas apliecību (citi dokumenti netiek prasīti).

Ātrā medicīniskā palīdzība, helikopters

Kela (Somijas Sociālās apdrošināšanas iestāde)
Tālr.: +358 20634 0210 (somiski)
Tālr.: +358 20634 0220 (zviedriski)

Cits veids, kā lūgt palīdzību: sazinieties ar pašvaldības veselības centru vai slimnīcu tajā reģionā, kur uzturaties.

Eiropas veselības apdrošināšanas kartes izmantošana, kad īslaicīgi uzturaties Somijā

Somijā ir divas valsts valodas: somu un zviedru. Ņemiet vērā, ka vairums vietējo iedzīvotāju (arī mediķi) runā arī angliski.

Ārstēšanās un izmaksas

Ārsti

 • Ja jums ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte, jums ir tiesības ārstēties jebkurā valsts pārziņā esošā medicnas iestādē. Varat sazināties ar pašvaldības medicīnas centru, kur mediķi novērtēs, kāda palīdzība jums vajadzīga.
 • Lai jūs ārstētu par to pašu maksu kā vietējos iedzīvotājus, jums būs jāuzrāda sava Eiropas veselības apdrošināšanas karte un pase vai cits personu apliecinošs dokuments.
 • Jums būs jāmaksā pacienta iemaksa, kura ir standartizēta un fiksēta.
 • Ja neesat sasniedzis 18 gadu vecumu, jūs ārstēs par velti.
 • Varat arī doties uz ārstu privātpraksēm un privātām klīnikām, bet tādā gadījumā jums pašam jāmaksā pilna cena. Tomēr vēlāk varat lūgt kompensāciju no Somijas sociālās apdrošināšanas iestādes Kela.

Zobārsti

 • Ja jums ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte, jums ir tiesības ārstēties jebkurā valsts pārziņā esošā medicīnas iestādē. Ja vajadzīga zobārsta palīdzība, sazinieties ar pašvaldības medicīnas centru.
 • Lai jūs ārstētu par to pašu maksu kā vietējos iedzīvotājus, jums būs jāuzrāda sava Eiropas veselības apdrošināšanas karte un pase vai cits personu apliecinošs dokuments.
 • Medicīnas centrā jums būs jāmaksā pacienta iemaksa, kura ir standartizēta un fiksēta.
 • Ja neesat sasniedzis 18 gadu vecumu, jūs ārstēs par velti.
 • Varat arī doties uz zobārstu privātpraksēm un privātām zobārstniecības klīnikām, bet tādā gadījumā jums pašam jāmaksā pilna cena. Tomēr vēlāk varat lūgt kompensāciju no Somijas sociālās apdrošināšanas iestādes Kela.

Ārstēšanās slimnīcā

 • Slimnīcā jūs uzņems tikai ar ārsta nosūtījumu.
 • Jums jāuzrāda derīga Eiropas veselības apdrošināšanas karte un pase vai cits personu apliecinošs dokuments.
 • Par katru slimnīcā pavadīto dienu ir jāmaksā pacienta nodeva.
 • Ja esat jaunāks par 18 gadiem, jums nav jāmaksā vairāk kā par septiņām slimnīcā pavadītām dienām viena kalendārā gada laikā.
 • Ja ārstējaties ambulatori, par ārstēšanos jāmaksā pacienta nodeva.
 • Ja ārstējaties privātā slimnīcā, jums pašam būs jāsedz visas izmaksas. Tomēr vēlāk varat lūgt kompensāciju no Somijas sociālās apdrošināšanas iestādes Kela.

Recepšu zāles

 • Ar savu recepti varat doties uz jebkuru aptieku.
 • Aptiekā būs jāsamaksā visa zāļu cena.
 • Aptiekai ir pienākums jums izsniegt kvīti par visām recepšu zāļu izmaksām. Šo kvīti jūs vēlāk uzrādāt, kad lūdzat kompensāciju no Kela.

Ātrā medicīniskā palīdzība

 • Eiropas veselības apdrošināšanas karte jums dod tiesības uz neatliekamo medicīnisko palīdzību. Jums sava karte jāuzrāda ātrās palīdzības mediķiem.
 • Neatliekamās palīdzības mediķi no jums par ārstēšanu iekasēs pacienta iemaksu (14,25 eiro).

Ātrās palīdzības helikopters

 • Eiropas veselības apdrošināšanas karte jums dod tiesības uz neatliekamo medicīnisko palīdzību, ko nodrošina helikopters. Jums ir ātrās palīdzības helikoptera mediķiem jāuzrāda derīga Eiropas veselības apdrošināšanas karte.
 • To, vai vajadzīgs helikopters, izlemj, kad esat piezvanījis uz ātrās medicīniskās palīdzības numuru 112.
 • Kompensācija

  • Valsts veselības aizsardzības sistēma daļēji kompensē:
   • privātu veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas (saskaņā ar fiksētu likmi);
   • transporta izdevumus, kas saistīti ar ārstēšanos un pārbaudēm;
   • dažu zāļu izmaksas.
  • Netiek kompensēta fiksētā pacientu iemaksa, kas jums jāveic pašvaldības medicīnas centros vai slimnīcās.
  • No sociālās apdrošināšanas iestādes Kela kompensāciju varat pieprasīt, iesniedzot veidlapu SV 127(e), ko varat dabūt privātās klīnikās. Šo veidlapu varat atrast arī Kela tīmekļa vietnē.
  • Aizpildiet veidlapu un to parakstiet. Jābūt norādītai jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai, datumam un bankas rekvizītiem (bankas nosaukumam un jūsu konta numuram (norādot arī jūsu bankas konta numuru starptautiski atzītajā formātā IBAN un jūsu bankas identifikācijas kodu BIC).
  • Kopā ar veidlapu iesniedziet arī visu pamatojuma dokumentu kopijas proti, čeku un kvīšu, jūsu Eiropas veselības apdrošināšanas kartes un pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopijas.
  • Kompensāciju Kela iemaksās jūsu bankas kontā.
  • Kompensācija jāpieprasa ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no brīža, kad izmaksas radušās.
  • Plašāk par kompensācijām sk. Kela tīmekļa vietni.

  Informatīvais tālrunis, kur varat zvanīt, lai vairāk uzzinātu par ārstēšanās izdevumu kompensēšanu:
  Tālr.: +358 20 692 204 (somiski)
  Tālr.: +358 20 692 224 (zviedriski un angliski)

  Ja jums kādu iemeslu dēļ nav bijis iespējams pieprasīt kompensāciju, kamēr atradāties Somijā, jums pēc atgriešanās mājās būtu jāsazinās ar savas valsts veselības apdrošināšanas iestādi, lai to pieprasītu.

   Kopīgot

  • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”