Navigācijas ceļš

Kā izmantot karti - Somija

Piezīme.

 • Ziemeļvalstu – Dānijas, Islandes, Norvēģijas un Zviedrijas – iedzīvotāji var izmantot Somijas valsts veselības aprūpes pakalpojumus ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Somijas iedzīvotāji, uzrādot derīgu savas valsts izdotu personas apliecību un dokumentu, kur norādīta viņu pastāvīgās dzīvesvietas adrese attiecīgajā Ziemeļvalstī.

Ārkārtas gadījumi

 • Zvaniet uz 112.
 • Kela” (Somijas Sociālās apdrošināšanas iestāde)

Tai ir klientu apkalpošanas numuri, kuri darbojas visā valstī un pa kuriem zvanot var saņemt dažādus pakalpojumus. Darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai 8.00–18.00.

Pārceļoties uz dzīvi Somijā vai aizbraucot no tās (arī citās pārrobežu situācijās), jums var palīdzēt klientu informācijas dienests + 358 20 634 0200.


Ārstēšana, izmaksas un to segšana

Ārsti

 • Ja jums ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte, jums ir tiesības ārstēties jebkurā valsts veselības aprūpes iestādē. Varat vērsties pašvaldības veselības centrā, kur mediķi novērtēs, kāda palīdzība jums vajadzīga.
 • Lai jūs ārstētu par tādu pašu maksu kā vietējos iedzīvotājus, jums būs jāuzrāda sava Eiropas veselības apdrošināšanas karte un pase vai cits personu apliecinošs dokuments.
 • Veselības centrā jums būs jāmaksā standartizēta un fiksēta pacienta iemaksa.
 • Personām vecumā līdz 18 gadiem ārstēšana parastajā darba laikā būs par brīvu (kad darba laiks ir beidzies, pacientam jāmaksā standartizēta fiksēta iemaksa).
 • Varat arī doties uz ārstu privātpraksēm un privātām klīnikām, bet tādā gadījumā jums pašam jāmaksā pilna cena. Tomēr vēlāk varat lūgt kompensāciju no Somijas sociālās apdrošināšanas iestādes “Kela”.

Zobārsti

 • Ja jums ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte, jums ir tiesības ārstēties jebkurā valsts veselības aprūpes iestādē. Ja vajadzīga zobārsta palīdzība, sazinieties ar pašvaldības veselības centru.
 • Lai jūs ārstētu par tādu pašu maksu kā vietējos iedzīvotājus, jums būs jāuzrāda sava Eiropas veselības apdrošināšanas karte un pase vai cits personu apliecinošs dokuments.
 • Veselības centrā jums būs jāsamaksā fiksēta pacienta iemaksa.
 • Ja vēl neesat 18 gadus vecs, ārstēšana parastajā darba laikā būs par brīvu (kad parastais darba laiks ir beidzies, pacientam jāmaksā standartizēta fiksēta iemaksa).
 • Varat arī doties uz zobārstu privātpraksēm un privātām zobārstniecības klīnikām, bet tādā gadījumā jums pašam jāmaksā pilna cena. Tomēr vēlāk varat lūgt kompensāciju no “Kela”.

Ārstēšanās slimnīcā

 • Slimnīcā jūs uzņems tikai ar ārsta nosūtījumu.
 • Jums jāuzrāda derīga Eiropas veselības apdrošināšanas karte un pase vai cits personu apliecinošs dokuments.
 • Par katru slimnīcā pavadīto dienu ir jāmaksā pacienta nodeva.
 • Ja vēl neesat 18 gadus vecs, jums nav jāmaksā vairāk kā par septiņām slimnīcā pavadītām dienām viena kalendārā gada laikā.
 • Ja ārstējaties slimnīcā ambulatori, jums jāmaksā ambulatorā pacienta nodeva.
 • Ja ārstējaties privātā slimnīcā, jums pašam būs jāsedz visas izmaksas. Tomēr vēlāk varat lūgt kompensāciju no “Kela”.

Recepšu zāles

 • Ar savu recepti varat doties uz jebkuru aptieku.
 • Aptiekā būs jāsamaksā pilna zāļu cena.
 • Aptiekai ir pienākums jums izsniegt pirkuma čeku par visām recepšu zālēm. Šo čeku jūs vēlāk uzrādīsit, lūdzot kompensāciju no “Kela”.

Ātrā medicīniskā palīdzība

 • Ja jums ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte, varat izsaukt ātro palīdzību, kas jums nodrošinās neatliekamo palīdzību. Jums jāuzrāda derīga Eiropas veselības apdrošināšanas karte ātrās palīdzības mediķiem.
 • Par ātrās palīdzības izsaukumu jums būs jāmaksā 25 €.

Ātrās palīdzības helikopters

 • Ja jums ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte, jums ārkārtas situācijā ir tiesības izmantot ātrās palīdzības helikoptera pakalpojumus. Jums ātrās palīdzības helikoptera mediķiem jāuzrāda derīga Eiropas veselības apdrošināšanas karte.
 • To, vai tiešām nepieciešams izsaukt ātrās palīdzības helikopteru, izlems tālruņa dienesta 112 darbinieki.

Kompensācija

 • Valsts veselības aizsardzības sistēma daļēji kompensē:
  • privātu veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas (saskaņā ar fiksētu likmi),
  • transporta izdevumus, kas saistīti ar ārstēšanos un pārbaudēm,
  • dažu zāļu izmaksas.
 • Netiek kompensēta fiksētā pacienta iemaksa, kas jums jāveic pašvaldības veselības centros un slimnīcās.
 • No sociālās apdrošināšanas iestādes “Kela” kompensāciju varat pieprasīt, iesniedzot veidlapu SV 127(e), ko varat dabūt privātās klīnikās. Šī veidlapa ir pieejama arī “Kela” tīmekļa vietnē.
 • Aizpildiet veidlapu un to parakstiet. Jābūt norādītai jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai, datumam un bankas rekvizītiem (bankas nosaukumam un BIC kodam un jūsu konta numuram starptautiskajā IBAN formātā).
 • Pievienojiet atbilstošo dokumentu kopijas, kad iesniedzat veidlapu “Kela”. Tie var būt dokumenti, kas apliecina ārstam veikto samaksu, ārsta parakstīto ārstēšanu un pārbaudes, jūsu Eiropas veselības apdrošināšanas karte un pase vai personas apliecība
 • Kompensāciju “Kela” ieskaitīs jūsu bankas kontā.
 • Kompensācija jāpieprasa sešu mēnešu laikā no brīža, kad izmaksas radušās.
 • Sīkāk par kompensācijām skatīt “Kela” tīmekļa vietnē.

Informatīvais tālrunis, kur varat zvanīt, lai uzzinātu par ārstēšanās izdevumu kompensēšanu
Tālr.: +358 20 692 204 (somu valodā)
Tālr.: +358 20 692 204 (zviedru valodā) Tālr.: +358 20 634 2650 (angļu valodā)

Ja jums nācās samaksāt par ārstēšanos, bet nepaguvāt pieprasīt kompensāciju, kamēr atradāties Somijā, jums pēc atgriešanās mājās jāsazinās ar savas valsts veselības apdrošināšanas iestādi, lai to izdarītu.


Līdzmaksājums

 • Somijā par valsts nodrošinātajiem sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem:
  • vai nu nav jāmaksā nekas,
  • vai arī ir jāmaksā visiem vienāda pacienta iemaksa,
  • vai pacienta iemaksa, kuras summa atkarīga no personas ienākumu līmeņa un ģimenes lieluma.
 • Maksimālā pacienta iemaksa, kas jāveic par pašvaldības sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem, ir noteikta Likumā un dekrētā par sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu klienta iemaksām. Pašvaldības gan var nolemt piemērot zemāku likmi vai sniegt attiecīgos pakalpojumus bez maksas. Pašvaldības par šiem pakalpojumiem nedrīkst prasīt vairāk, nekā tie faktiski izmaksā.
 • Par valsts medicīnas pakalpojumiem veikto maksājumu kopsumma konkrētajā kalendārajā gadā nedrīkst pārsniegt noteiktu maksimālo limitu. Kad tas ir sasniegts, pacientam vairs nekas nav jāmaksā. Tas neattiecas uz īstermiņa institucionālo aprūpi. Sīkāka informācija ir pieejama Sociālo lietu un veselības ministrijas tīmekļa vietnē.
 • Ārsta vai zobārsta privātpraksē veiktas ārstēšanas izmaksas “Kela” atlīdzina pēc noteikta tarifa. Tā atlīdzina daļu no samaksas privātprakses ārstam un izmeklējumu un ārstēšanas izmaksas pēc fiksētiem tarifiem. Fiksēto tarifu saraksts somu valodā ir pieejams “Kela” tīmekļa vietnē. Šajā fiksēto tarifu sarakstā minētā maksimāli kompensējamā summa bieži vien ir mazāka par ārsta prasīto maksu.
 • Neatlīdzina medicīniskos izdevumus par pakalpojumiem, kas saņemti no publiskā sektora aprūpes sniedzējiem, nedz arī par laiku, kad persona ir ārstēta valsts slimnīcā vai, piemēram, senioru aprūpes namā.
 • No “Kela” var saņemt kompensāciju arī par recepšu zālēm.

Dialīze, skābeklis un ķīmijterapija

Ja jums vajadzīga šāda procedūra, pirms došanās ceļā sazinieties ar veselības aprūpes nodaļu (piemēram, slimnīcā), kur plānojat to veikt.

Kā pieprasīt EVAK karti?

 • EVAK karte ir pieejama visiem, kas ir piederīgi Somijas veselības apdrošināšanas sistēmai, kā arī personām, par kuru veselības aprūpes izmaksām ir atbildīga Somija.
 • Karti var pasūtīt
  • pa tālruni,
  • aizpildot pieteikumu (SV 193sr, somu valodā). Šo veidlapu var izdrukāt “Kela” tīmekļa vietnē vai saņemt “Kela” birojā,
  • izmantojot “Kela” klientu tiešsaistes pakalpojumu. Ņemiet vērā, ka klientu tiešsaistes pakalpojumi ir pieejami tikai somu un zviedru valodā.

Ārsti un slimnīcas, kas atzīst EVAK

 • Šāda saraksta diemžēl nav, bet Somijā visi valsts veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji pieņem Eiropas veselības apdrošināšanas karti.
 • Ja dodaties uz ārsta privātpraksi vai privātu klīniku, jums būs jāmaksā pilna maksa, bet vēlāk varat pieprasīt tās kompensāciju no “Kela”.

Ja karte ir pazaudēta vai nozagta

Kontaktinformācija Somijas izsniegtu EVAK karšu turētājiem

Sazinieties ar “Kela” starptautisko attiecību centru.

Tālr.: +358 20 634 0200

Fakss: +358 20 634 1599

E-pasts: inter.helsinki@kela.fi