Navigācijas ceļš

Neplānota ārstēšanās - Dānija

Piezīme.

 • Pārējo Ziemeļvalstu (Islandes, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas) iedzīvotāji valsts finansēto medicīnisko palīdzību Dānijā var saņemt, vienkārši uzrādot derīgu attiecīgās valsts izdotu personas apliecību – citi dokumenti netiek prasīti.
 • Lielbritānijas pilsoņiem pietiek uzrādīt derīgu pasi, lai saņemtu valsts nodrošinātos ārstniecības pakalpojumus Dānijā.

Ārkārtas gadījumi

 • Zvaniet uz 112, ja vajadzīga neatliekamā palīdzība (tālrunis darbojas cauru diennakti).

Pēc parastā darba laika
Informāciju par vietējiem dežūrārstiem (“lægevagt”), kas sniedz pakalpojumus pēc darba laika beigām, var atrast https://www.borger.dk/Sider/Laegevagten.aspx (tikai dāņu valodā).

Vispārīga informācija par veselības aprūpi Dānijā
Vai uzturaties Dānijā? Kur meklēt palīdzību slimības gadījumā

Varat arī vērsties:

Patientombuddet
Valsts pacientu tiesību un sūdzību aģentūra
Starptautiskā veselības apdrošināšana
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
Tālr.: +45 72 26 94 90
Fakss: +45 72 28 66 01
E-pasts: pob@patientombuddet.dk

Ārstēšana, izmaksas un to segšana

Ārsti

 • Ārstēšana ir bez maksas, ja ārsts ir noslēdzis līgumu ar valsts veselības aprūpes sistēmu.
 • Speciālistu konsultācijas ir par velti, ja jums ir nosūtījums no ārsta, kas ir līgumattiecībās ar valsts sistēmu.

Zobārsti

 • Zobārstniecības izmaksas būs zemākas, ja iesiet pie zobārsta, kas noslēdzis līgumu ar valsts veselības aprūpes sistēmu.
 • Dažiem preventīvās aprūpes veidiem un plombām atlīdzina līdz 40 % no to cenas.
 • Par protezēšanu, kroņiem utt. kompensācija nav paredzēta.

Ārstēšanās slimnīcā

 • Ārkārtas gadījumā varat doties uz jebkuras valsts slimnīcas traumu vai neatliekamās palīdzības nodaļu (dāniski: “skadestude”).
 • Dažos no pieciem Dānijas novadiem jums uz ārsta konsultāciju būs iepriekš jāpierakstās. Informāciju par to, kā slimnīcā saņemt neatliekamo palīdzību, varat atrast vietnē www.borger.dk (tikai dāņu valodā).
 • Ja gadījums nav steidzams, jums jābūt ārsta nosūtījumam.
 • Par ārstēšanos nav jāmaksā.

Recepšu zāles

 • Varat doties uz jebkuru aptieku, uzrādot tajā ārsta, slimnīcas vai speciālista izrakstīto recepti.
 • Pirmoreiz iegādājoties zāles Dānijā, jums iedos īpašu kartīti ar tikai jums piešķirtu numuru.
 • Uzrādiet šo kartīti, iegādājoties zāles, tad jums aprēķinās kompensējamo atlaidi.
 • Kompensācijas saņemšana ir atkarīga no tā, cik daudz recepšu zāļu esat patērējis gada laikā. Ja jūsu patēriņš nesasniedz gadam noteikto minimumu, kompensācijas nebūs.

Ātrā medicīniskā palīdzība

 • Ātrās medicīniskās palīdzības (jeb slimnieku pārvadāšanas transportlīdzekļa – “særligt sygekøretøj”) pakalpojumi neatliekamos gadījumos ir par velti.

Ātrās palīdzības helikopters

 • Nav īpašu noteikumu par ātrās palīdzības helikoptera pakalpojumiem.

Kompensācija

Ja esat samaksājis visu ārstēšanas maksu (jo, piemēram, neuzrādījāt Eiropas veselības apdrošināšanas karti), varat saņemt kompensāciju no valsts veselības aprūpes sistēmas tajā Dānijas pašvaldībā (“kommunen”), kurā uzturaties. Atrodiet attiecīgo pašvaldību vietnes borger.dk sadaļā “Vælg kommune” (lapas augšdaļā; tikai dāņu valodā).

 • Uzrādiet visus kvīšu, čeku un nosūtījumu oriģinālus.
 • Uzrādiet savu Eiropas veselības apdrošināšanas karti.
 • Norādiet savus bankas rekvizītus (konta IBAN numuru un bankas SWIFT/BIC kodu).

Ja nepaguvāt pieprasīt kompensāciju, kamēr atradāties Dānijā, pēc atgriešanās mājās sazinieties ar savas valsts veselības apdrošināšanas iestādi.

Informācija par līdzmaksājumiem

Ārstēšanās slimnīcā, pie vispārējās prakses (ģimenes) ārsta vai speciālista (ja jums ir vispārējās prakses ārsta norīkojums), ir par velti.

Zobārsti

Valsts veselības aprūpes sistēma atlīdzina līdz 40 % izmaksu par noteiktām zobārstniecības procedūrām. Protēžu, kronīšu utml. izmaksas nekompensē.

Zāles

 • Kompensācijas apjomu aprēķina, pamatojoties uz to, cik daudz recepšu zāļu pacients gadā patērējis.
 • Ja kopējie izdevumi par zālēm gada laikā nepārsniedz valsts noteiktu limitu, tos nekompensē. 2015. gadā šis limits bija 925 DKK (bērniem, kam vēl nav 18 gadu, tomēr atlīdzina 60 %).
 • Ārzemniekiem, kuri zāles Dānijā pērk pirmo reizi, izsniegs īpašu kartīti ar vienreizēju reģistrācijas numuru. Karte turpmāk jāuzrāda ikreiz, kad pērkat zāles, lai varētu aprēķināt kompensējamo summu.
 • Sīkākas ziņas par kompensāciju tarifiem skatīt Dānijas Veselības un zālu iestādes tīmekļa vietnē (Sundhedsstyrelsen).

Dialīze, skābeklis un ķīmijterapija

 • Ja jums vajadzīga šāda procedūra, kamēr uzturaties Dānijā, jums tā jāsarunā vietējā valsts slimnīcā labu laiku pirms ierašanās Dānijā.
 • Procedūras pie privātajiem veselības aprūpes sniedzējiem atmaksā tikai tad, ja ir nosūtījums no valsts slimnīcas.
 • Valsts slimnīcas var noraidīt jūsu lūgumu, ja tām trūkst vietas.
 • Valsts Veselības padome “Sundhedsstyrelsen” spēs jums sniegt informāciju par dialīzes, skābekļa terapijas u.tml. iespējām valsts slimnīcās.
 • Ar jautājumiem par transporta izmaksām varat vērsties slimnīcā.

Ja karte ir pazaudēta vai nozagta

Kontaktinformācija Dānijas izsniegtu EVAK karšu turētājiem

 • Pašvaldība (“bopælskommune”), kurā uzturaties, jums izsniegs pagaidu sertifikātu.
 • Steidzamos gadījumos to var pa faksu nosūtīt uz valsti, kurā uzturaties.

Jūs varat sazināties ar:

“Patientombuddet” – Valsts aģentūru pacientu tiesību un sūdzību lietās

Starptautiskā veselības apdrošināšana

Finsensvej 15

2000 Frederiksberg

Tālr.: +45 72 26 94 90

Fakss: +45 72 28 66 01

E-pasts: pob@patientombuddet.dk

www.patientombuddet.dk


  Kopīgot

 • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”