Naršymo kelias

Nenumatytas gydymasis - Rumunija

Skubi pagalba

Skambinkite numeriu 112

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Nacionalinė sveikatos draudimo agentūra)
Tel. +40 372 309 250; +40 372 309 105

Gydymas, išlaidos, kompensavimas

Gydytojai

 • Kad gautumėte būtinąją sveikatos priežiūrą naudodamasis Europos sveikatos draudimo kortele (ESDK), turėtumėte eiti pas bendrosios praktikos gydytoją arba specialistą, dirbančius Nacionalinės sveikatos priežiūros agentūros (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ("CNAS")) ar jos vietos biurų pripažįstamoje sveikatos priežiūros įstaigoje.
 • Pripažįstamų sveikatos priežiūros įstaigų adresai pateikiami paprašius jų CNAS.
 • Už sveikatos priežiūros paslaugas, gautas pateikus ESDK, CNAS ar jos vietos įstaigos kompensuoja šias paslaugas suteikusiai sveikatos priežiūros įstaigai.

Stomatologai

 • Kad gautumėte stomatologijos paslaugas, pateikęs Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK), jums reikėtų kreiptis į CNAS ar jos vietos biurų pripažįstamus stomatologus. Pagal socialinę sveikatos draudimo sistemą dirbančių stomatologų kabinetų adresų galima paprašyti CNAS.
 • Suteikiamos tik skubaus stomatologinio gydymo paslaugos. Už šias skubaus stomatologinio gydymo paslaugas atlygina CNAS.

Gydymas ligoninėje

 • Kad gautumėte gydymo ligoninėje paslaugas, pateikęs Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK), jums reikėtų kreiptis į CNAS pripažįstamas ligonines.
 • ESDK savininkai turi teises į šias sveikatos priežiūros paslaugas ligoninėje:
  • stacionarinį gydymą
   • skubios medicininės pagalbos arba chirurgijos atvejais, kai paciento gyvybei gresia arba gali grėsti pavojus, kol atvejis nebetampa skubus;
   • dėl galimos užkrečiamosios ligos pacientą reikia izoliuoti arba jam taikyti karantiną, kol problema visiškai išsprendžiama;
   • su gimdymus susijusias paslaugas.
  • Kasdienines ambulatorines paslaugas
   • skubaus gydymo ar chirurgijos atvejais,
   • tais atvejais, kai dėl ligos reikia taikyti izoliaciją arba karantiną.

Už šios rūšies priežiūrą ligoninėje kompensuoja CNAS vietos biuras, kuriam ligoninė priskirta.

Receptai

 • ESDK savininkai turi teisę įsigyti vaistus, kurių kainos dalį turi padengti patys arba ne, pagal receptą, išduotą gydytojo ir pateikiamą vaistinėje, pripažįstamuose CNAS.
 • Gydytojai gali paskirti vaistus iš tam tikro sąrašo (A, B ir C). CNAS padengia iki 90 % A sąrašo vaistų kainos, 50 % B sąrašo vaistų kainos ir 100 % C sąrašo vaistų kainos.

Skubi medicinos pagalba ir transportavimas

ESDK savininkai turi šias teises:

 • Skubios konsultacijos namuose dėl medicininės ar chirurginės pagalbos
 • Sanitarinis transportas:
  • medicininių konsultacijų specialistų vežimas, taip pat vežimas tais atvejais, kai pacientui reikia specializuotos sveikatos priežiūros, kuri negali būti suteikta namuose, bet jis nėra kritinės būklės, paciento ir medicinos personalo nuvežimas į sveikatos priežiūros įstaigą;
  • mirties atveju gydytojo atvežimas mirčiai konstatuoti ir mirties liudijimui įstatymo nustatyta tvarka išduoti ir parvežimas penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis.

Šias paslaugas teikia privačios specializuotos grupės, sudariusios sutartį su sveikatos draudimo įstaiga,

Greitoji pagalba

Oro greitoji pagalba

 • Oro greitosios pagalbos paslaugos teikiamos Rumunijos teritorijoje ir tik itin skubiais atvejais.

Kompensavimas

 • Sveikatos priežiūros paslaugos paprastai nemokamos, todėl kortelių savininkams kompensavimo sistemos nėra.
 • Papildomi mokesčiai (mokami tiesiogiai ESDK savininkų):
  • medicinos paslaugų kainos dalis, nepadengiama pagal ESDK;
  • medicinos paslaugų, kurias teikia CNAS nepripažįstamos (sutarties su sveikatos draudimo įstaiga neturinčios) sveikatos priežiūros įstaigos, kaina;
  • guldymo į ligoninę atveju – palatos paslaugų dalis, t. y. aukštesnio nei standartinis lygio palatos ir maitinimo paciento prašymu kaina. Jeigu ligoninėje yra tiek valstybinei, tiek privačiai sistemai priklausančių palatų, maksimali apdraustojo mokama kaina už šias paslaugas yra 300 lėjų per dieną;
  • už gydymą ligoninės stacionare, ligoninės renka tam tikrą mokestį – informacijos apie šį mokestį pateikiama toliau skyriuje „Informacija apie paciento mokamą paslaugų kainos dalį šalyje“;
  • vaistų, nekompensuojamų pagal sveikatos draudimo sistemą, kaina;
  • vaistų, įsigytų CNAS neįgaliotose vaistinėse, kaina;
  • paciento mokama receptinių vaistų dalis. ESDK savininkai turi sumokėti dalį pardavimo kainos:
   • priklausomai nuo sąrašo kategorijos, 10–50 % referencinės kainos;
   • skirtumą tarp referencinės kainos ir faktinės pardavimo kainos.

Bendras mokėjimas

 • Už stacionarinį gydymą ligoninėje paciento mokamą dalį nustato pačios ligoninės, todėl ji gali būti įvairi: nuo 5 iki 10 lėjų.
 • Pacientas nemoka nieko, jeigu į ligoninę buvo paguldytas skubiu atveju.

Dializė, deguonis ir chemoterapija

Dializė

 • ESDK savininkai gali naudotis dializės paslaugomis tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir pagal Rumunijos sveikatos draudimo sistemą apdrausti asmenys.
 • Pagal Rumunijos nacionalinę dializės programą lėtinėmis inkstų ligomis sergantys pacientai turi teisę į dializės paslaugas, įskaitant vaistus ir specialias medicinines priemones, tyrimus, atvežimą į gydymo įstaiogą ir parvežimą namo (įskaitant kasmėnesinį vaistų ir peritoninės dializės priemonių tiekimą į namus).
 • Kompensuojamos CNAS pripažįstamų valstybinių ar privačių gydymo įstaigų teikiamos dializės paslaugos.

Deguonies terapija

 • ESDK turėtojai gali naudotis deguonies terapijos paslaugomis, jeigu jie paguldyti į ligoninę.
 • Šias paslaugas CNAS kompensuoja.
 • Taikoms sąlygos, aprašytos skyriuje „Gydymas ligoninėje“.

Chemoterapija

 • ESDK savininkai gali naudotis specialiomis onkologinio gydymo paslaugomis pagal Rumunijos onkologinių pacientų gydymo programą, pagal kurią kompensuojama už citostatinius vaistus, imunomoduliatorius, hormonus, augimo agentus ir osteoklastikos inhibitorius.
 • Vaistai pagal receptus, išrašytus CNAS pripažįstamo gydytojo specialisto, įsigyjami į programą įtrauktome medicininėms įstaigoms priklausančiose vaistinėse arba nepriklausomose vaistinėse. Gydytojai skiria vaistus iš vadinamojo C2 sąrašo.
 • CNAS pripažįstamų medicinos įstaigų, nepriklausomų vaistinių ir specialistų sąrašus galima rasti CNAS interneto svetainėje.

Jei kortelė pamesta ar pavogta

Kontaktinė informacija asmenims, kurių Europos sveikatos draudimo kortelės išduotos Rumunijoje

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Nacionalinė sveikatos draudimo agentūra)
Tel. +40 372 309 236
E. paštas: relpubl1@casan.ro


  Siųsti draugams

 • „Twitter“ Skelbti „Facebook“ Bendrinti „Google+“