Naršymo kelias

Kaip naudotis kortele - Rumunija

Skubi pagalba

Skambinkite numeriu 112

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Nacionalinė sveikatos draudimo agentūra)
Tel. +40 372 309 250+40 372 309 105


Gydymas, išlaidos, kompensavimas

Gydytojai

 • Kad galėtumėte pasinaudoti Europos sveikatos draudimo kortele, kreipkitės į bendrosios praktikos gydytoją arba specialistą, dirbančius pagal sutartį su vietos sveikatos draudimo agentūra.
 • Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų adresų teiraukitės vietos sveikatos draudimo agentūroje.
 • Už gydymą mokėti nereikia, nes vietos sveikatos draudimo agentūra kompensuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui už pagal Europos sveikatos draudimo kortelę suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas.

Odontologai

 • Kad gautumėte skubias odontologijos paslaugas naudodamasis Europos sveikatos draudimo kortele, kreipkitės į odontologą, sudariusį sutartį su vietos sveikatos draudimo agentūra.
 • Odontologijos paslaugų teikėjų adresų teiraukitės vietos sveikatos draudimo centre.
 • Už gydymą mokėti nereikia, nes vietos sveikatos draudimo agentūra kompensuoja odontologijos paslaugų teikėjui už pagal Europos sveikatos draudimo kortelę suteiktas skubias odontologijos paslaugas.

Gydymas ligoninėje

 • Kad gautumėte gydymo ligoninėje paslaugas naudodamasis Europos sveikatos draudimo kortele, kreipkitės į ligoninę, sudariusią sutartį su vietos sveikatos draudimo agentūra.
 • Europos sveikatos draudimo korteles turintys asmenys turi teisę į šias sveikatos priežiūros paslaugas ligoninėje:
  • stacionarinį gydymą:
   • skubios medicinos pagalbos arba skubios operacijos atvejais, kai paciento gyvybei gresia arba gali grėsti pavojus, kol toks pavojus praeina,
   • kai dėl galimos užkrečiamosios ligos pacientą reikia izoliuoti arba jam taikyti karantiną, kol problema visiškai išsprendžiama,
   • su gimdymu susijusias paslaugas;
  • ambulatorinį gydymą:
   • skubaus chirurginio gydymo atvejais,
   • gydymo nuo epideminės ligos atvejais, kai paciento nereikia izoliuoti,
   • dienos priežiūros centre kontroliuojamų chemoterapijos paslaugų atvejais.

Kad gautumėte šios rūšies gydymo ligoninėje paslaugas, priėmimo pažymos pateikti neturite. Visas išlaidas kompensuoja vietos sveikatos draudimo agentūra.

Receptai

 • Europos sveikatos draudimo kortelių turėtojai gali gauti vaistų, kaip ambulatoriškai besigydantys pacientai. Jums reikės gydytojo recepto. Pateikite jį vaistinėje, dirbančioje pagal sutartį su tuo pačiu vietos sveikatos draudimo centru kaip ir receptą išrašęs gydytojas.
 • Gydytojai gali paskirti vaistus iš sąrašo, kurį sudaro A, B, C ir D kategorijos. Vietos sveikatos draudimo centras padengs sumą, apskaičiuotą pagal kompensavimo tarifą ir referencinę vaistų kainą.
 • Vaistai kompensuojami iki šių ribų:
  • A kategorijos – 90 %,
  • B kategorijos – 50 %,
  • C kategorijos – 100 %,
  • D kategorijos – 20 %.

Greitoji medicinos pagalba ir transportas

Europos sveikatos draudimo kortelių turėtojai turi teisę į toliau nurodytas paslaugas.

 • Skubios konsultacijos namuose skubos atvejais, kai reikia chirurginės pagalbos
 • Sanitarinis transportas:
  • mirties atveju gydytojo, konstatuojančio mirties faktą ir išduodančio mirties pažymėjimą (tai teisinis reikalavimas), atvežimas ir parvežimas. Tai galioja penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis;
  • greitosios pagalbos komandos atvykimas į paciento namus ir prireikus pacientų, kurių būklė nėra kritinė ir kuriems nereikia medicininės priežiūros arba specialios sveikatos priežiūros kelyje į sveikatos priežiūros įstaigą, vežimas, jeigu dėl jų būklės arba ligos reikia specialių sveikatos priežiūros paslaugų, kurios negali būti suteiktos namuose.

Šias paslaugas teikia privačios specializuotos grupės, sudariusios sutartis su vietos sveikatos draudimo agentūromis.

Greitoji pagalba

Skubias paslaugas teikia:

Oro greitoji pagalba

 • Oro greitosios pagalbos paslaugos teikiamos Rumunijos teritorijoje ir tik itin skubiais atvejais.

Kompensavimas

 • Sveikatos priežiūros paslaugos paprastai nemokamos, todėl kortelių turėtojams kompensavimo sistemos nėra.
 • Papildomi mokesčiai (mokami tiesiogiai Europos sveikatos draudimo kortelių turėtojų):
  • medicinos paslaugų kainos dalis, neįtraukta į medicinos paslaugų paketą, į kurį turi teisę Europos sveikatos draudimo kortelių turėtojų.
  • kaina už medicinos paslaugas, kurias teikia su vietos sveikatos draudimo centru sutarties nesudarę teikėjai,
  • jeigu jus paguldo į ligoninę ir paprašote didesnio už standartinį komforto lygio maitinimo ir palatos, reikės sumokėti papildomai,
  • jeigu gydymo įstaigoje yra tiek valstybinei, tiek privačiai sistemai priklausančių palatų, maksimali jūsų mokama kaina už šias paslaugas yra 300 lėjų per dieną,
  • už gydymą ligoninės stacionare ligoninės ima mokestį pagal dalinio mokėjimo sistemą. Daugiau informacijos žr. toliau skyrelyje „Pacientų įmokos“.
  • visų vaistų, nekompensuojamų pagal sveikatos draudimo sistemą, kaina,
  • kaina už vaistus, įsigytus vaistinėse, nesudariusiose sutarčių su vietos sveikatos draudimo centrais,
  • Europos sveikatos draudimo kortelių turėtojai turi patys padengti tokią vaistų kainos dalį:
   • 10 %, 50 % arba 80 % referencinės kainos, priklausomai nuo vaisto kategorijos,
   • skirtumą tarp referencinės ir mažmeninės pardavimo kainų.

Paciento mokama dalis

 • Už medicinos paslaugas ligonės stacionariniame skyriuje kiekviena ligoninė pati nustato paciento mokėtiną dalį, ji gali būti nuo 5 iki 10 lėjų.
 • Jeigu į ligoninę buvote paguldytas skubiu atveju, neturėtų būti reikalaujama, kad paciento mokamą dalį sumokėtumėte grynaisiais.

Dializė, deguonis ir chemoterapija

Dializė

 • Europos sveikatos draudimo kortelių turėtojai gali naudotis dializės paslaugomis tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir pagal Rumunijos sveikatos draudimo sistemą apdrausti asmenys.
 • Su dialize susijusios paslaugos apdraustos pagal nacionalinę dializės programą, skirtą lėtinėmis inkstų ligomis sergantiems pacientams. Tai:
  • vaistai ir specialios medicininės priemonės,
  • paraklinikiniai medicininiai tyrimai,
  • pacientų, kuriems reikia dializės, atvežimas ne medicinos transportu iš namų ir parvežimas namo.
 • Dializės paslaugas teikia vieši arba privatūs paslaugų teikėjai, sudarę sutartis su vietos sveikatos draudimo agentūromis. Dializės paslaugų teikėjų adresus galite gauti viename iš šių centrų.

Deguonies terapija

 • Europos sveikatos draudimo kortelių turėtojai gali naudotis deguonies terapijos paslaugomis, jeigu jie paguldyti į ligoninę.
 • Už šios rūšies medicinos pagalbą moka vietos sveikatos draudimo centrai.
 • Taikomos sąlygos aprašytos skyriuje „Gydymas ligoninėje“.

Chemoterapija

 • Europos sveikatos draudimo kortelių turėtojai gali naudotis specialiomis vėžinių ligų gydymo paslaugomis pagal onkologinių pacientų gydymo programą, pagal kurią tiekiami citostatiniai vaistai, imunomoduliatoriai, hormonai, augimo agentai ir osteoklastikos inhibitoriai.
 • Vaistai išduodami pagal receptus, išrašytus gydytojų specialistų, sudariusių sutartis su vietos sveikatos draudimo agentūromis. Jų galite įsigyti vaistinėse, priklausančiose vienai iš programoje dalyvaujančių medicinos įstaigų arba nepriklausomose vaistinėse. Gydytojai skiria vaistus iš C2 sąrašo.
 • Medicinos įstaigų, nepriklausomų vaistinių ir specialistų, sudariusių sutartis su vietos sveikatos draudimo agentūromis, sąrašus galite rasti vietos sveikatos draudimo agentūros interneto svetainėje.

Kaip prašyti kortelės?

 • Jei esate apdraustas, paraišką išduoti Europos sveikatos draudimo kortelę galite pateikti vietos sveikatos draudimo agentūrai. 
 • Jei paraiška patvirtinama, Europos sveikatos draudimo kortelė išduodama per 7 darbo dienas nuo paraiškos užregistravimo.
 • Kaip prašyti Europos sveikatos draudimo kortelės (rumunų k.)

Kas priima kortelę


Jei kortelė pamesta ar pavogta

Kontaktinė informacija asmenims, kurių Europos sveikatos draudimo kortelės išduotos Rumunijoje

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Nacionalinė sveikatos draudimo agentūra)
Tel. +40 372 309 236
E. paštas relpubl1@casan.ro