Naršymo kelias

Kaip naudotis kortele - Liuksemburgas

Ārkārtas gadījumi

 • Zvaniet uz 112.

Caisse nationale de santé (Luksemburgas Valsts slimokase)
Tālr.: + 352 27 57 - 1
E-pasts: cns@secu.lu


Gydymas, išlaidos, kompensavimas

Ārsti

 • Varat vērsties pie jebkura ārsta. Visiem ārstiem, kuriem ir atļauts strādāt Luksemburgā, automātiski ir noslēgts līgums ar Valsts slimokasi – Caisse nationale de santé (CNS).
 • Maksa par ārsta konsultāciju var būt atšķirīga. Raugieties, lai jums iedod kvīti par visiem maksājumiem, ko veicat.
 • Lai saņemtu speciālista konsultāciju, nav vajadzīgs nosūtījums.
 • Jums jāuzrāda spēkā esoša Eiropas veselības apdrošināšanas karte.

Zobārsti

 • Varat vērsties pie jebkura zobārsta, jo viņi visi sadarbojas ar valsts veselības aprūpes sistēmu.
 • Pilnā apjomā kompensē 60 € gadā. Ja zobārstniecības pakalpojumu cena pārsniedz šo summu, var saņemt kompensāciju 88 % apmērā. Uz zobu protēzēm attiecas īpašas kompensācijas likmes un noteikumi.
 • Dažiem zobārstniecības pakalpojumiem jums vispirms būs jāsaņem CNS piekrišana.

Ārstēšanās slimnīcā

 • Visām Luksemburgas slimnīcām ir līgums ar CNS. Tomēr uzņemšanas brīdī jums jāuzrāda spēkā esoša Eiropas veselības apdrošināšanas karte.
 • Ārstējoties slimnīcā, par katru dienu ir jāmaksā standartizēta pacienta iemaksa, ko nekompensē.
 • Šī standartizētā iemaksa neattiecas uz bērniem līdz 18 gadu vecumam.
 • Tā neattiecas arī uz mātēm pirmo 12 dienu laikā pēc dzemdībām.
 • Iespējams, ka būs jāmaksā zināma summa arī ārstējošajam ārstam, bet šo izmaksu atlīdzināšanu vēlāk var pieprasīt CNS.
 • Jums būs jāmaksā par papildpakalpojumiem, kurus esat izvēlējies pats, piemēram, par vienvietīgu palātu.

Recepšu zāles

 • Ar savu recepti varat doties uz jebkuru Luksemburgas aptieku.
 • Dažām zāļu receptēm vispirms vajadzīgs CNS apstiprinājums (bez tā jūs šīs zāles dabūt nevarat).
 • Kompensācijas apjoms būs atkarīgs no tā, tieši par kādām zālēm ir runa. Tāpēc pavaicājiet ārstam, vai jums būtu vispirms jāsazinās ar CNS.
 • Zāles tiek kompensētas 40 %, 80 % vai 100 % apmērā, ja tās ir iekļautas valsts apmaksāto medikamentu sarakstā, ko atjaunina un publicē ik mēnesi.

Ātrā medicīniskā palīdzība

 • Ātrās palīdzības transports, ko nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests SAMU, ir par velti personām, kurām ir derīga Eiropas veselības apdrošināšanas karte vai tās pagaidu aizstājējsertifikāts.
 • Ja situācija nav tāda, kad palīdzība vajadzīga steidzami, karte sedz līdz 70 % transporta izdevumu, kuru likme ir 1,25 €/km (vismaz 38 € par braucienu). Karte sedz tikai transportu uz slimnīcu un no tās, turklāt dokumentos jābūt norādītam, ka medicīnisku iemeslu dēļ pacients jāpārvadā guļus vai nekustīgā stāvoklī.

Ātrās palīdzības helikopters

 • Ātrās medicīniskās palīdzības helikoptera transports ir bez maksas personām, kam ir derīga Eiropas veselības apdrošināšanas karte vai tās pagaidu aizstājējsertifikāts.

Kompensavimas

Kompensācijas pieprasījums ir jāadresē Luksemburgas Valsts slimokasei (Caisse nationale de santé – CNS).

Caisse nationale de santé (CNS)
Tālr.: + 352 27 57 - 1
E-pasts: cns@secu.lu

 • Iespējams, ka izdevumus jums nekompensēs pilnībā, jo Luksemburgā par dažiem valsts nodrošinātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem daļa izdevumu ir jāmaksā pacientam.
 • Jums būs jānosūta rēķina un samaksu apliecinošā dokumenta oriģināli Valsts Slimokasei CNS. Būs vajadzīga arī Eiropas veselības apdrošināšanas kartes kopija, jūsu dzīvesvietas adrese un bankas rekvizīti (jūsu bankas izdota izziņa jeb relevé d’identité bancaire, RIB, kurā norādīts jūsu konta numurs). Apstiprinājumu, ka jūsu izdevumus kompensēs, nosūtīs uz jūsu mājas adresi.
 • Vienmēr saglabājiet visu nosūtīto dokumentu kopijas.
 • Ja nepaguvāt pieprasīt kompensāciju, kamēr atradāties Luksemburgā, pēc atgriešanās mājās sazinieties ar savas valsts veselības apdrošināšanas iestādi.

Paciento mokama dalis

 • Ārsta apmeklējums – maksa par ārsta konsultāciju var būt atšķirīga. Pamatojoties uz oficiālajiem tarifiem, apdrošināšana parasti sedz 88 % pieaugušajiem un 100 % bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem. Raugieties, lai jums iedod kvīti par visiem maksājumiem, ko veicat.
 • Ārsta vizīte mājās – pieaugušajiem būs jāsedz 20 % no minimālās maksas par vizīti mājās.
 • Ārstēšanās slimnīcā – stacionārie pacienti maksā neatlīdzināmu standartizētu pacienta iemaksu 21,45 € dienā (tā neattiecas uz bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, turklāt tā ir maksājama par ne vairāk kā 30 dienām kalendārajā gadā).
 • Zobārstniecība – pilnā apjomā kompensē 60 € gadā. Pārsniedzot šo summu, var saņemt kompensāciju 88 % apmērā. Uz zobu protēzēm attiecas īpašas kompensācijas likmes un noteikumi.
 • Citi – sk. sadaļu “Ārstēšana un tās izmaksas”.

Dializė, deguonis ir chemoterapija


Kaip prašyti kortelės?

Personas, kas ir apdrošinātas Luksemburgā, var pasūtīt savu karti, izmantojot elektronisko pieteikuma veidlapu.

Kas priima kortelę

Visiem ārstiem, kuriem ir atļauts strādāt Luksemburgā, automātiski ir noslēgts līgums ar Valsts slimokasi – Caisse nationale de santé (CNS).

Jei kortelė pamesta ar pavogta

Kontaktinformācija Luksemburgas izsniegtu EVAK karšu turētājiem

Caisse nationale de santé
Tālr: + 352 27 57 - 1
E-pasts: cns@secu.lu

Pasūtiet pagaidu sertifikātu, aizpildot veidlapu.