Naršymo kelias

Kaip naudotis kortele - Suomija

Pastaba

 • Valstybinės sveikatos priežiūros paslaugomis Suomijoje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir vietos gyventojai norintiems naudotis Danijos, Islandijos, Norvegijos ir Švedijos gyventojams tereikia parodyti galiojančią tapatybės kortelę ir nurodyti savo nuolatinį adresą toje kitoje Šiaurės šalyje.

Būtinoji medicinos pagalba

 • Skambinkite numeriu 112
 • Kela (Suomijos socialinio draudimo institucija)

Apie įvairias lengvatas galima teirautis visoje šalyje galiojančiais klientų aptarnavimo numeriais. Tarnybos darbo laikas: 8–18 val. nuo pirmadienio iki penktadienio.

Socialinio draudimo klausimais atvykstant gyventi į Suomiją arba išvykstant iš jos reikia skambinti numeriu +358 20 634 0200.


Gydymas, išlaidos, kompensavimas

Gydytojai

 • Jei turite Europos sveikatos draudimo kortelę, turite teisę būti gydomas bet kurioje valstybinėje sveikatos priežiūros įstaigoje. Galite kreiptis į savivaldybės sveikatos priežiūros centrą, kuriame medikai įvertins, kokios medicininės priežiūros jums reikia.
 • Kad gydymas jums kainuotų tiek pat kiek Suomijos gyventojams, privalote pateikti galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę ir pasą arba kitą tapatybės dokumentą.
 • Sveikatos priežiūros centre reikės sumokėti kliento mokestį, nustatytą pagal fiksuotą kainoraštį.
 • Jeigu jums dar nėra 18 metų, gydymas įprastinėmis darbo valandomis nemokamas (ne darbo valandomis taikomas klientų aptarnavimo mokestis pagal nustatytų tarifų lentelę).
 • Taip pat galite kreiptis į privačius gydytojus ar klinikas, tik tada reikės mokėti visą kainą. Tačiau vėliau iš socialinio draudimo institucijos Kela galite reikalauti kompensacijos.

Odontologai

 • Jei turite Europos sveikatos draudimo kortelę, turite teisę būti gydomas bet kurioje valstybinėje sveikatos priežiūros įstaigoje. Dėl dantų gydymo kreipkitės į savivaldybės sveikatos priežiūros centrą.
 • Kad gydymas jums kainuotų tiek pat kiek Suomijos gyventojams, privalote pateikti galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę ir pasą arba kitą tapatybės dokumentą.
 • Sveikatos priežiūros centre reikės sumokėti kliento mokestį, nustatytą pagal fiksuotą kainoraštį.
 • Jeigu jums dar nėra 18 metų, odontologinis gydymas įprastinėmis darbo valandomis nemokamas (ne darbo valandomis taikomas klientų aptarnavimo mokestis pagal nustatytų tarifų lentelę).
 • Taip pat galite kreiptis į privačius odontologus ar odontologijos klinikas, tik tada reikės mokėti visą kainą. Tačiau vėliau iš socialinio draudimo institucijos Kela galite reikalauti kompensacijos.

Gydymas ligoninėje

 • Gydytis ligoninėje galima turint gydytojo siuntimą.
 • Privalote pateikti Europos sveikatos draudimo kortelę ir pasą ar kitą asmens tapatybės dokumentą.
 • Gydantis ligoninėje reikia mokėti kasdieninį stacionarinio gydymo mokestį.
 • Jaunesni nei 18 metų asmenys kasdieninį mokestį turi mokėti už ne daugiau kaip septynias dienas per vienus kalendorinius metus.
 • Kliento mokesčiai taikomi ir už ligoninės teikiamą ambulatorinį gydymą.
 • Jei gydotės privačioje ligoninėje, turėsite mokėti visą kainą. Tačiau vėliau iš socialinio draudimo institucijos Kela galite reikalauti kompensacijos.

Receptiniai vaistai

 • Receptą galima pateikti bet kurioje vaistinėje.
 • Reikia sumokėti visą vaistų kainą.
 • Vaistinėje turėtų būti išduodami visų įsigytų receptinių vaistų čekiai, kuriuose nurodyta sumokėta suma ir kurių reikės reikalaujant kompensacijos iš Kela.

Greitoji pagalba

 • Jei turite Europos sveikatos draudimo kortelę, turite teisę į greitosios pagalbos paslaugas. Greitosios pagalbos darbuotojams privalote pateikti galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę.
 • Už greitosios pagalbos paslaugas reikės sumokėti kliento mokestį (25 EUR).

Oro greitoji pagalba

 • Jei turite Europos sveikatos draudimo kortelę, turite teisę į oro greitosios pagalbos paslaugas. Oro greitosios pagalbos darbuotojams privalote pateikti galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę.
 • Ar jums reikia oro greitosios pagalbos, bus nuspręsta, kai paskambinsite numeriu 112.

Kompensavimas

 • Nacionalinė sveikatos draudimo sistema kompensuoja dalį:
  • pagal fiksuotą kainoraštį nustatytų mokesčių už sveikatos priežiūros paslaugas,
  • su gydymu ir tyrimais susijusių kelionės išlaidų,
  • tam tikrų vaistų kainos.
 • Standartiniai kliento mokesčiai, mokami savivaldybių sveikatos priežiūros centruose ir ligoninėse, nekompensuojami.
 • Kompensacijos galite reikalauti užpildęs formą SV 127e, kurią galite gauti privačiose klinikose, ir ją pateikęs socialinio draudimo institucijai „Kela“. Formą taip pat rasite „Kela“ svetainėje.
 • Formą užpildykite ir pasirašykite. Reikia nurodyti nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, datą ir banko duomenis (banko pavadinimą, sąskaitos numerį IBAN formatu ir BIC kodą).
 • Teikdamas formą institucijai „Kela“ pridėkite reikalingų dokumentų kopijas. Tai gydytojui sumokėtus mokesčius, jo atliktą patikrą ir nustatytą gydymą patvirtinantys dokumentai, jūsų Europos sveikatos draudimo kortelė ir pasas arba kitas asmens tapatybės dokumentas.
 • „Kela“ išmokės kompensaciją pinigus pervesdama tiesiai į jūsų banko sąskaitą.
 • Kompensacijos prašymą reikia pateikti per 6 mėnesius nuo mokėjimo dienos.
 • Išsamiau apie kompensavimą žr. „Kela“ svetainėje.

Dėl medicininių išlaidų kompensavimo skambinkite šiais numeriais+358 20 692 204 (suomių k.) +358 20 692 224 (švedų k.) +358 20 634 2650 (anglų k.)

Jei už medicininę priežiūrą turėjote mokėti, bet prašyti kompensacijos viešėdamas Suomijoje negalėjote, jos prašykite grįžęs į savo šalį, susisiekęs su savo šalies sveikatos draudimo įstaiga.


Paciento mokama dalis

 • Suomijoje valstybinės socialinės ir sveikatos paslaugos teikiamos:
  • nemokamai arba
  • už visiems vienodą aptarnavimo mokestį, arba
  • už aptarnavimo mokestį, nustatomą pagal pajamas ir šeimą.
 • Maksimalūs mokesčiai, imami už savivaldybės socialines ir sveikatos paslaugas, nustatyti socialinės ir sveikatos priežiūros aptarnavimo mokesčių įstatyme ir potvarkyje. Savivaldybės gali nuspręsti taikyti mažesnius tarifus arba atitinkamas paslaugas teikti nemokamai. Savivaldybėms neleidžiama nustatyti didesnių mokesčių už paslaugas negu faktinė jų teikimo kaina.
 • Yra nustatyta didžiausia mokesčių už viešąsias paslaugas riba per kalendorinius metus, kurią pasiekusiems klientams toliau nebereikia mokėti. Tai netaikoma trumpalaikei priežiūrai įstaigose. Daugiau informacijos galima rasti Socialinių reikalų ir sveikatos ministerijos interneto puslapiuose.
 • Išlaidas už privačios praktikos gydytojo ar odontologo paslaugas „Kela“ kompensuoja pagal mokesčių lentelę. „Kela“ kompensuoja dalį privataus gydytojo imamo mokesčio bei mokesčių už patikras ir gydymą pagal fiksuotų mokesčių lentelę. Fiksuotų mokesčių lentelė pateikiama tik suomių kalba „Kela“ interneto svetainėje. Fiksuotų mokesčių lentelėje nurodytas maksimalus kompensuojamas mokestis dažnai yra mažesnis nei gydytojo faktiškai imamas mokestis.
 • Nekompensuojama nei už iš valstybinio sektoriaus paslaugų teikėjų gautas medicinines paslaugas, nei už laikotarpius, kuriais asmuo gydomas valstybinėje ligoninėje arba įstaigoje (pavyzdžiui, senelių namuose).
 • „Kela“ kompensuoja ir išlaidas už receptinius vaistus.

Dializė, deguonis ir chemoterapija

Jeigu jums reikia tokio gydymo, iš anksto kreipkitės į sveikatos priežiūros įstaigą (pvz., ligoninę), kurioje norite būti gydomas.

Kaip prašyti kortelės?

 • Europos sveikatos draudimo kortelę gali gauti visi asmenys, priklausantys Suomijos sveikatos draudimo sistemai, ir asmenys, už kurių sveikatos priežiūros išlaidas yra atsakinga Suomija.
 • Kortelę galima užsisakyti
  • telefonu,
  • užpildant paraiškos formą (SV 193sr, suomių k.). Šią formą galima atsispausdinti iš „Kela“ interneto svetainės arba pasiimti „Kela“ biure,
  • naudojantis „Kela“ internetine paslauga vartotojams. Atkreipkite dėmesį į tai, kad ji prieinama tik suomių ir švedų kalbomis.

Kas priima kortelę

 • Nors sąrašo nėra, tačiau Suomijoje visi valstybiniai sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai priima Europos sveikatos draudimo kortelę.
 • Jei kreipiatės į privačius gydytojus ar klinikas, privalote mokėti visą kainą, bet vėliau galite „Kela“ prašyti kompensacijos.

Jei kortelė pamesta ar pavogta

Kontaktinė informacija asmenims, kurių Europos sveikatos draudimo kortelės išduotos Suomijoje

Kreipkitės į „Kela“ tarptautinių reikalų centrą

Telefonas +358 20 634 0200

Faksas +358 20 634 1599

E. paštas inter.helsinki@kela.fi