Naršymo kelias

Kaip naudotis kortele - Danija

Pastaba

 • Sveikatos priežiūros paslaugomis Danijoje nemokamai norintiems naudotis Islandijos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos gyventojams tereikia parodyti galiojančią tapatybės kortelę.

Būtinoji medicinos pagalba

 • Bet kuriuo metu skambinkite numeriu 112

Ne darbo valandomis
Informacija apie medicinos paslaugas ne darbo valandomis

Bendra informacija apie sveikatos priežiūrą Danijoje
Kaip gauti pagalbos susirgus

Taip pat galite kreiptis į:

Styrelsen for Patientsikkerhed

Danijos pacientų saugos tarnyba
Pacientų teisės ir tarptautinis sveikatos draudimas
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
Telefonas +45 72 26 94 90
Faksas +45 72 28 66 01
E. paštas stps@stps.dk

Interneto svetainė www.stps.dk

Gydymas, išlaidos, kompensavimas

Gydytojai

 • Pagal sutartį su valstybine sveikatos draudimo sistema dirbantys gydytojai gydo nemokamai.
 • Kad galėtumėte būti gydomas specialisto, paprastai jums reikia bendrosios praktikos gydytojo siuntimo.
 • Ieškokite arčiausiai dirbančio bendrosios praktikos gydytojo („praktiserende læge“) arba specialisto („behandlere“) sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų sąraše (danų k.).

Odontologai

 • Odontologų, dirbančių pagal sutartį su valstybine sveikatos draudimo sistema, paslaugos kainuoja mažiau.
 • Tam tikras prevencinis gydymas ir plombos kompensuojamos iki 40 %.
 • Dantų protezų, karūnėlių ir t. t. išlaidos nekompensuojamos.
 • Ieškokite arčiausiai dirbančio odontologo („tandlæge“) sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų sąraše (danų k.).

Gydymas ligoninėje

 • Jei reikia skubios pagalbos, galite kreiptis tiesiai į bet kurios valstybinės ligoninės skubios pagalbos skyrių („skadestue“ arba „Akutmodtagelse/Akutklinik“).
 • Informacija, kaip gauti skubią pagalbą ligoninėje; kai kuriuose regionuose prieš vykdamas į skubios pagalbos skyrių privalote paskambinti.
 • Jei jūsų atvejis nėra skubus, būtinas gydytojo (bendrosios praktikos gydytojo arba specialisto) siuntimas.
 • Gydymas nemokamas.

Receptiniai vaistai

 • Receptinių vaistų galite įsigyti bet kurioje vaistinėje. Ieškokite artimiausios vaistinės („apotek“).
 • Pirmą kartą pirkdami receptinius vaistus Danijoje gausite specialią kortelę su numeriu.
 • Pirkdami vaistus šią kortelę visada parodykite, kad būtų galima apskaičiuoti jūsų kompensacijos dydį.
 • Ar jūsų išlaidos bus kompensuojamos, priklauso nuo to, kiek receptinių vaistų suvartojate tam tikrais metais. Jei jūsų per metus suvartotų vaistų vertė mažesnė už nustatytą minimalią vertę (2017 m. – 935 DKK per metus), šios išlaidos kompensuojamos nebus.

Greitoji pagalba

 • Jei jums reikia išsikviesti greitosios pagalbos automobilį, skambinkite numeriu 112.
 • Vežimas greitosios pagalbos automobiliu skubiais atvejais nemokamas.

Oro greitoji pagalba

 • Vežimui oro greitosios pagalbos transportu specialios taisyklės nenustatytos.

Kompensavimas

Jei už gydymą sumokėjote visą kainą, kompensacijos iš valstybinės sveikatos priežiūros sistemos galite prašyti kreipdamasis į savivaldybę („kommunen“), kurioje lankotės. Ji pasirūpins, kad būtų padengtos jūsų sveikatos priežiūros išlaidos, arba patars, kaip prašyti kompensacijos.

Ieškokite reikiamos savivaldybės (tik danų k.).

 • Parodykite visų sąskaitų, čekių ir siuntimų originalus.
 • Parodykite Europos sveikatos draudimo kortelę.
 • Nurodykite savo banko sąskaitos numerį IBAN formatu ir SWIFT (BIC) kodą.

Jei prašyti kompensacijos viešnagės metu negalėjote, jos prašykite grįžęs į savo šalį ir susisiekęs su savo nacionalinio sveikatos draudimo įstaiga.


Paciento mokama dalis

Gydymas ligoninėje ir bendrosios praktikos gydytojo ar specialisto (jeigu turite bendrosios praktikos gydytojo siuntimą) paslaugos yra nemokami.

Odontologai

Valstybinė sveikatos priežiūros sistema kompensuoja iki 40 % tam tikro gydymo išlaidų. Dantų protezų, karūnėlių ir t. t. išlaidos nekompensuojamos.

Vaistai

 • Kompensacijos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į jūsų realų metinį išrašytų vaistų suvartojimą.
 • Kompensuojamoms išlaidoms nustatyta žemutinė riba (2017 m. – 950 DKK per metus) (60 % kompensacija vaikams iki 18 m.).
 • Pirmą kartą Danijoje receptinius vaistus perkantys užsieniečiai gauna specialią kortelę. Ją reikia parodyti kiekvieną kartą perkant vaistus, kad būtų galima apskaičiuoti kompensacijos sumą.
 • Daugiau informacijos apie ne Danijoje pirktų vaistų kompensavimo normas skaitykite Danijos vaistų agentūros („Lægemiddelstyrelsen“) interneto svetainėje.

Dializė, deguonis ir chemoterapija

 • Jeigu žinote, kad viešnagės Danijoje metu jums reikės gydytis ligoninėje, turite dėl to susitarti pakankamai anksti prieš kelionę.
 • Išlaidos už privatų gydymą kompensuojamos tik tuo atveju, jeigu jus siunčia valstybinė ligoninė.
 • Valstybinės ligoninės gali atsisakyti jus gydyti dėl pajėgumų trūkumo.
 • Dėl transporto išlaidų teiraukitės ligoninėje.

Kaip prašyti kortelės?

Galite prašyti Europos sveikatos draudimo kortelės internetu puslapyje „Life in Denmark“.

Kas priima kortelę


Jei kortelė pamesta ar pavogta

Kontaktinė informacija asmenims, kurių Europos sveikatos draudimo kortelės išduotos Danijoje

 • Netekus kortelės, „Udbetaling Danmark“ išduos laikiną pažymėjimą.
 • Skubiais atvejais jis gali būti atsiųstas faksu į šalį, kurioje lankotės.

Galite kreiptis į:

Udbetaling Danmark

Tarptautinis sveikatos draudimas

Kongens Vænge 8

3400 Hillerød

Danija

Telefonas +45 7012 8081

E. paštas udbetalingdanmark@atp.dk