Naršymo kelias

Kaip naudotis kortele - Belgija

Būtinoji medicinos pagalba

Skambinkite 100 arba 112

INAMI (prancūzų k.), RIZIV (nyderlandų k.), NIHDI (anglų k.), LIKIV (vokiečių k.)
(Nacionalinis sveikatos ir negalios draudimo institutas)

Telefonas +32 2 739 73 21 (nyderlandų, prancūzų, anglų, vokiečių k.)
Telefonas +32 2 739 70 67 (anglų, prancūzų k.)
Telefonas +32 2 739 73 15 (nyderlandų, anglų, prancūzų, vokiečių k.)
Telefonas +32 2 739 73 16 (nyderlandų, prancūzų, anglų k.)

E. paštas rir@riziv.fgov.be
Interneto svetainė: www.riziv.be (nyderlandų k.), www.inami.be (prancūzų k.)
Sveikatai skirtas Belgijos vyriausybės portalas

 


Gydymas, išlaidos, kompensavimas

Gydytojai

 • Gydytojui už paslaugas turite mokėti iš karto, bet galite gauti iki 75 % išlaidų kompensaciją, jei pasirinktai vietos sveikatos draudimo įstaigai pateiksite dokumentą „Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp“:
 • Pasirūpinkite, kad gydytojas jums išduotų lapą „Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp“, kuriame būtų nurodyta jūsų sumokėta suma.

Odontologai

 • Odontologui už paslaugas turite mokėti iš karto, bet galite gauti iki 75 % išlaidų kompensaciją, jei pasirinktai vietos sveikatos draudimo įstaigai pateiksite dokumentą „Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp“:
 • Pasirūpinkite, kad odontologas jums išduotų lapą „Attestation de soins donnés / Getuigschrift voor verstrekte hulp“, kuriame būtų nurodyta jūsų sumokėta suma.

Gydymas ligoninėje

 • Gydytojo siuntimo nereikia ir bet kurioje ligoninėje galite kreiptis į kurį norite gydytoją specialistą.
 • Jei nepateiksite Europos sveikatos draudimo kortelės (arba laikino vietoj jo išduoto pažymėjimo), turėsite mokėti visą kainą. Tačiau vėliau galėsite prašyti kompensacijos vienoje iš Belgijos sveikatos draudimo įstaigų. Pasirinktoje vietos sveikatos draudimo įstaigoje turite pateikti sąskaitą faktūrą ir dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad sumokėjote:

Receptai

 • Vaistinėje turėsite pateikti gydytojo išrašytą receptą.
 • Už vaistus vaistinėje turėsite sumokėti. Išlaidų, kurias turi padengti pacientas, dalis – nuo 0 % iki 80 %.
 • Pasirūpinkite, kad vaistininkas jums duotų čekį, kuriame būtų nurodyta, kokius vaistus įsigijote ir kiek už juos sumokėjote. Pateikęs šį čekį galite reikalauti kompensacijos vienoje iš Belgijos sveikatos draudimo įstaigų:

Greitoji pagalba

 • Reikia mokėti vienkartinę įmoką ir mokestį už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą. Pagal Belgijos valstybinio sveikatos draudimo sistemą kompensuojama 50 % išlaidų.

Oro greitoji pagalba

 • Informacijos nėra.

Kompensavimas

Galite rinktis, į kurią organizaciją kreiptis („ziekenfonds“, „mutualité“ arba „organisme assureur“). Prašydamas kompensacijos pateikite Europos sveikatos draudimo kortelę (arba kitą jūsų draudiko išduotą dokumentą) ir oficialų jus gydžiusio asmens arba organizacijos jums išduotą dokumentą.

Receptai

Daugiau informacijos

INAMI (prancūzų k.), RIZIV (nyderlandų k.), NIHDI (anglų k.), LIKIV (vokiečių k.)
(Nacionalinis sveikatos ir negalios draudimo institutas)

Telefonas +32 2 739 73 21 (nyderlandų, prancūzų, anglų, vokiečių k.)
Telefonas +32 2 739 73 14 (nyderlandų, anglų, prancūzų k.)
Telefonas +32 2 739 73 15 (nyderlandų, anglų, prancūzų, vokiečių k.)
Telefonas +32 2 739 73 16 (nyderlandų, prancūzų, anglų k.)

E. paštas rir@riziv.fgov.be
Interneto svetainė: www.riziv.be (nyderlandų k.), www.inami.be (prancūzų k.)

Jei pareikalauti kompensacijos viešėdamas Belgijoje negalėjote, grįžęs į savo šalį dėl jos kreipkitės į savo nacionalinio sveikatos draudimo įstaigą.


Paciento mokama dalis

Daugiau informacijos

Nacionalinis sveikatos ir negalios draudimo institutas:

INAMI (prancūzų k.), RIZIV (nyderlandų k.), NIHDI (anglų k.), LIKIV (vokiečių k.)

Telefonas +32 2 739 73 21 (nyderlandų, prancūzų, anglų, vokiečių k.)
Telefonas +32 2 739 73 23 (prancūzų k.)
Telefonas +32 2 739 70 67 (nyderlandų, anglų, prancūzų k.)
Telefonas +32 2 739 73 15 (nyderlandų, anglų, prancūzų, vokiečių k.)
Telefonas +32 2 739 73 16 (nyderlandų, prancūzų, anglų k.)

E. paštas rir@riziv.fgov.be
Interneto svetainė: www.riziv.be (nyderlandų k.), www.inami.be (prancūzų k.)


Dializė, deguonis ir chemoterapija

 • Jei jums reikia dializės, raskite artimiausią dializės centrą dializei skirtoje svetainėje.
 • Jei jums reikia deguonies, kreipkitės į vietos, kurioje apsistojote, vaistinę.
 • Jei jums reikia chemoterapijos, susisiekite su vietos sveikatos draudimo įstaiga (puslapiai tik nyderlandų ir prancūzų kalbomis).

Kaip prašyti kortelės?

 • Kreipkitės į savo sveikatos draudimo įstaigą („ziekenfonds“„mutualité“ arba „organisme assureur“).
 • Europos sveikatos draudimo kortelės galite prašyti:
  • užpildydamas internetinę formą,
  • telefonu,
  • savo sveikatos draudimo įstaigos biure.

Kas priima kortelę

 • Europos sveikatos draudimo kortelę priima beveik visi gydytojai ir ligoninės.
 • Sveikatos priežiūros paslaugų teikėją (gydytoją, odontologą, slaugytoją ir kt.) arba ligoninę Belgijoje galite rasti naudodamasis:
  • programa „Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo paieška“ (nyderlandų arba prancūzų kalbomis),
  • ligoninių sąrašais Belgijos federalinės visuomenės sveikatos tarnybos svetainėje (nyderlandų arba prancūzų kalbomis).

Jei kortelė pamesta ar pavogta

Kontaktinė informacija asmenims, kurių Europos sveikatos draudimo kortelės išduotos Belgijoje

Kreipkitės į savo Belgijos sveikatos draudimo įstaigą:

INAMI (prancūzų k.), RIZIV (nyderlandų k.), NIHDI (anglų k.), LIKIV (vokiečių k.)

Jei nežinote, kuri Belgijos sveikatos draudimo įstaiga yra jūsų, kreipkitės į Nacionalinį sveikatos ir negalios draudimo institutą:

INAMI (prancūzų k.), RIZIV (nyderlandų k.), NIHDI (anglų k.), LIKIV (vokiečių k.)

Telefonas +32 2 739 73 21 (nyderlandų, prancūzų, anglų, vokiečių k.)
Telefonas +32 2 739 73 23 (prancūzų k.)
Telefonas +32 2 739 70 67 (anglų, prancūzų k.)
Telefonas +32 2 739 73 15 (nyderlandų, anglų, prancūzų, vokiečių k.)
Telefonas +32 2 739 73 16 (nyderlandų, prancūzų, anglų k.)

E. paštas rir@riziv.fgov.be
Interneto svetainė: www.riziv.be (nyderlandų k.), www.inami.be (prancūzų k.)