Navigációs útvonal

Nem tervezett gyógykezelés - Lichtenstein

Vészhelyzetben

Hívja a 144-es vagy a 112-es telefonszámot.

Amt für Gesundheit (Állami Egészségbiztosítási Pénztár) (németül és angolul)
Tel.: +423 236 7340
E-mail: info@ag.llv.li

Ellátás és költségek

A betegeknek alapdíjat kell fizetniük az egészségbiztosításért, és bizonyos esetekben ki kell fizetniük az ellátás költségeinek egy részét is. Az európai egészségbiztosítási kártyával rendelkező betegeknek átalányösszeget (67 CHF) kell fizetniük, amellyel egy hónapig vehetik igénybe az egészségbiztosítást. Az illetékes hivatal erről az összegről akkor küld számlát a biztosítottnak, miután megkapta az általa igénybe vett ellátás(oka)t nyújtó szolgáltató(k) által kiállított számlá(ka)t. Ezt az átalányösszeget akkor is be kell fizetni, ha a beteg nem tartózkodik egy teljes hónapot az országban.

A nyugdíjasoknak az összeg 50%-át kell kifizetniük, a 20 év alatti betegek pedig mentesülnek az átalányösszeg fizetése alól.

Orvosi ellátás

 • Az európai egészségbiztosítási kártya nyújtotta lehetőségekkel Ön akkor élhet, ha olyan orvoshoz fordul, aki szerződésben áll az állami egészségbiztosítóval (a listát megtalálja a http://www.lkv.li weboldalon). Ezek a konzultációk ingyenesek, mivel az orvosokat közvetlenül a biztosító fizeti (lásd fent).
 • Ha nem szerződéses orvoshoz fordul, Önnek a teljes összeget ki kell fizetnie, és a fizetett összegnek csak az 50%-át igényelheti vissza.

Fogorvosi ellátás

 • Liechtensteinben nincs államilag biztosított fogászati rendelés. A fogászati kezelések magánrendeléseken történnek, és a teljes árat ki kell fizetni.

Kórházi ellátás

 • Liechtensteinben egyetlen kórház működik.
 • A kórházi felvételt rendszerint a Nemzeti Egészségügyi Hivatalnak (Amt für Gesundheit) jóvá kell hagynia. Kivételt képeznek ez alól a sürgősségi ellátások.
 • Az ellátás fizetős.
 • A gyermekek és a nyugdíjasok ellátásáért kevesebbet kell fizetni.

Orvosi rendelvények

Mentő- és betegszállító szolgálat

 • A biztosítás kiterjed a szerződéses egészségügyi intézetekbe történő szállításra.

Légi mentés

 • A biztosítás egy bizonyos összegig fedezi a légi mentés költségét. A fennmaradó összeget a betegnek kell állnia.

Visszafizetés

A biztosítási díjon kívül a betegeknek rendszerint ki kell fizetniük az egészségügyi ellátások költségeinek egy részét. Ezért az összegért nem jár visszatérítés. A Liechtensteinben praktizáló, de az egészségbiztosítóval szerződésben nem álló orvosok konzultációs díját teljes egészében, előre kell fizetni. Ezért az összegért 50%-os visszatérítés jár.


  Link ajánlása

 • a Twitterrel a Facebookon Megosztás a Google+-on