Navigációs útvonal

Nem tervezett gyógykezelés - Románia

Vészhelyzetben

Hívja a 112-es telefonszámot.

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Országos Egészségbiztosítási Pénztár)
Tel.: +40 372 309 250; +40 372 309 105

Treatment, coverage & costs

Orvosi ellátás

 • Az európai egészségbiztosítási kártya alapján Ön akkor tarthat igényt a szükséges egészségügyi ellátásra, ha a (szak)orvos, akihez fordul, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, „CNAS”) vagy helyi kirendeltségei által elismert egészségügyi intézményben dolgozik.
 • A CNAS kérésre rendelkezésre bocsátja az általa elismert egészségügyi szolgáltatók elérhetőségeit.
 • Az európai egészségbiztosítási kártya alapján nyújtott ellátás költségeit a CNAS vagy helyi kirendeltségei megtérítik a kezelést végző egészségügyi szolgáltatónak.

Fogorvosi ellátás

 • Az európai egészségbiztosítási kártya alapján Ön akkor tarthat igényt fogászati ellátásra, ha olyan fogorvoshoz fordul, akit a CNAS vagy helyi kirendeltségei elismernek. A CNAS kérésre rendelkezésre bocsátja az állami egészségbiztosítási rendszer keretein belül dolgozó fogorvosok elérhetőségeit.
 • A biztosítás kizárólag a sürgősségi fogászati ellátásra terjed ki. A CNAS megtéríti a sürgősségi fogászati beavatkozások költségeit.

Kórházi ellátás

 • Az európai egészségbiztosítási kártya alapján Ön akkor tarthat igényt kórházi ápolásra, ha olyan kórházhoz fordul, amelyet a CNAS vagy helyi kirendeltségei elismernek.
 • A kártya az alábbi kórházi ellátásokat fedezi:
  • Fekvőbeteg-ellátás:
   • életmentő orvosi vagy sebészeti beavatkozások az életveszély elhárításáig;
   • elkülönítést/karantént igénylő fertőző betegségek gyanúja esetén vizsgálatok és kezelés a fertőzésveszély teljes kizárásáig;
   • gyermekszülés.
  • Járóbeteg-ellátás:
   • orvosi-sebészeti vészhelyzetek;
   • elkülönítést/karantént nem igénylő betegségek.

Az említett kórházi ellátások költségét az a CNAS kirendeltség téríti meg, amely alá az adott kórház tartozik.

Orvosi rendelvények

 • Az európai egészségbiztosítási kártyával rendelkező személyek orvosi rendelvény alapján válthatják ki a felírt gyógyszereket a CNAS által elismert patikákban. A gyógyszer típusától függően a betegeknek esetenként önrészt kell fizetniük.
 • Az orvosok a gyógyszerek adott jegyzékei (A., B. és C. aljegyzék) alapján állítják ki a vényt. A CNAS az A. aljegyzékben szereplő gyógyszerek referenciaárának 90%-át, a B. aljegyzékben szereplő gyógyszerek referenciaárának 50%-át, a C. aljegyzékben szereplő gyógyszerek referenciaárának pedig 100%-át állja.

Ügyeletes orvosi szolgálat és kiszállás

Az európai egészségbiztosítási kártya az alábbiakra jogosítja fel tulajdonosát:

 • ügyeletes orvos kiszállása orvosi vagy sebészeti vészhelyzetekben;
 • ápoló személyzet nélküli kiszállás:
  • az egészségügyi dolgozók kiszállítása, illetve a beteg és/vagy az orvosok egészségügyi központba való szállítása abban az esetben, ha a beteg, bár állapota nem kritikus, olyan jellegű szakellátást igényel, amelyet otthonában nem lehet biztosítani.
  • elhalálozás esetén a halál beálltát megállapító, és a halotti bizonyítványt a törvény szerint kiállító orvos szállítása mindkét irányba pénteki napokon, hétvégén és ünnepnapokon.

Ezeket az egészségügyi szolgáltatásokat az egészségbiztosítási pénztárral szerződött privát szakszolgálatok biztosítják.

Mentőszolgálat és betegszállítás

Légi mentés

 • Légi mentés kizárólag Románia területén belül biztosított, és csak rendkívüli vészhelyzetben.

Reimbursement

 • Az egészségügyi ellátás általában ingyenes, így nem működik visszatérítési rendszer.
 • Kiegészítő díjak (az európai egészségbiztosítási kártya birtokosa által közvetlenül fizetendő önrész):
  • az európai egészségbiztosítási kártya által nem fedezett egészségügyi szolgáltatások költsége;
  • a CNAS által el nem ismert (tehát az egészségbiztosítási pénztárral szerződéses viszonyban nem álló) szolgáltatók által biztosított egészségügyi ellátás költsége;
  • fekvőbeteg-ellátás kapcsán a beteg kérésére biztosított extra szolgáltatások, például a standard kórtermi elhelyezésnél és/vagy étkezésnél magasabb kényelmi fokozatú vagy színvonalú szolgáltatások költsége. Az állami és a magánkórházak esetében is az említett szolgáltatásokért fizetendő önrész felső határa napi 300 lej;
  • ha a beteg folyamatos kórházi ápolásra szorul, akkor a kórházak igényt tartanak a költségek egy részének megfizetésére. Ezzel kapcsolatban részletesebb információ a Romániában fizetendő önrészről szóló, alábbi részben olvasható;
  • az állami egészségbiztosító által nem támogatott gyógyszerek költsége;
  • a CNAS által el nem ismert gyógyszertárakban kiváltott gyógyszerek költsége;
  • a vényköteles gyógyszerek esetében a beteg által fizetendő önrész. Ez az önrész, amelyet az európai egészségbiztosítási kártya birtokosának kell kifizetnie, a gyógyszer kiskereskedelmi árának összegéig terjedhet, az alábbiak szerint:
   • a referenciaár 10–50%-a attól függően, hogy az adott gyógyszer melyik aljegyzékbe van besorolva;
   • a referenciaár és a kiskereskedelmi ár közötti különbség.

Information on co-payment

 • A fekvőbeteg-ellátás során nyújtott kórházi orvosi szolgáltatások esetében az önrész mértékét az egyes kórházi osztályok határozzák meg, így az összeg eltérhet: legalább 5, de legfeljebb 10 lej lehet.
 • Ha sürgősségi betegellátás útján kerül a beteg a kórházba, akkor nem számítják fel ezt az önrészt.

How to get dialysis, oxygen therapy and chemotherapy?

Dialízis

 • Európai egészségbiztosítási kártya birtokában a biztosítással rendelkező személyek Romániában ugyanolyan feltételekkel vehetik igénybe a dialízist, mint a román egészségbiztosítási rendszerben biztosítással rendelkező állampolgárok.
 • A krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek számára biztosított állami dialízisprogram esetében az egészségbiztosító finanszírozza a dialízissel összefüggő szolgáltatások költségeit, beleértve a gyógyszereknek és a speciális gyógyászati anyagoknak, valamint a paraklinikai orvosi kivizsgálásoknak a költségeit, illetve fedezi a dialízises betegek magánúton való eljuttatását az otthonukból a kórházba és vissza, valamint a gyógyszereknek és a peritoneális dialízis speciális anyagainak a beteg lakóhelyére havi rendszerességgel történő kiszállítását.
 • A biztosítás akkor fedezi a dialízissel összefüggő szolgáltatásokat, ha azokat olyan magán- vagy állami szolgáltató nyújtja, melyet a CNAS elismer.

Oxigénterápia

 • Oxigénterápiát akkor vehetnek igénybe az európai egészségbiztosítási kártyával rendelkező betegek, ha folyamatos kórházi ápoláshoz kapnak orvosi segítséget.
 • Az ilyen orvosi segítség költségeit megtéríti a CNAS.
 • Az oxigénterápiára a „Kórházi ellátás” című részben ismertetett feltételek érvényesek.

Kemoterápia

 • Az európai egészségbiztosítási kártyával rendelkező betegek jogosultak a daganatos betegségek kezelésének alprogramjában szereplő, speciális kezelések igénybevételére, így a sejtosztódásgátlók, az immunomodulátorok, a hormonok, a növekedési faktorok és a csontreszorpciót gátló szerek alkalmazására.
 • Gyógyszerek kiváltásához olyan orvosi rendelvényre van szükség, melyet a CNAS által elismert szakorvosok írnak fel. A gyógyszereket az alprogramban részt vevő gyógyászati egységekhez tartozó gyógyszertárakban, illetve közösségi gyógyszertárakban lehet kiváltani. A szakorvosok az úgynevezett C2 jelű jegyzékről választják ki a kezeléshez szükséges gyógyszert.
 • A CNAS által elismert gyógyászati egységek, közösségi gyógyszertárak és szakorvosok listáját a CNAS weboldalán lehet megtekinteni.

Loss of card

Hová fordulhatnak a Romániában kibocsátott európai egészségbiztosítási kártyával rendelkezők?

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Országos Egészségbiztosítási Pénztár)
Tel.: +40 372 309 236
E-mail: relpubl1@casan.ro


  Link ajánlása

 • a Twitterrel a Facebookon Megosztás a Google+-on