Navigációs útvonal

Hogyan használhatom a kártyát? - Románia

Vészhelyzetben

Hívja a 112-es telefonszámot

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Országos Egészségbiztosítási Pénztár)
Tel.: +40 372 309 250+40 372 309 105

 


Ellátás, biztosítás és költségek

Orvosi ellátás

 • Ön akkor élhet az európai egészségbiztosítási kártya által biztosított előnyökkel, ha olyan háziorvoshoz vagy szakorvoshoz fordul, aki az Országos Egészségbiztosítási Pénztár körzeti kirendeltségeinek valamelyikével szerződött egészségügyi intézményben dolgozik.
 • Az egészségügyi szolgáltatók elérhetőségeiről az Országos Egészségbiztosítási Pénztár körzeti kirendeltségei tudnak felvilágosítással szolgálni.
 • Az európai egészségbiztosítási kártya alapján biztosított ellátásért nem kell fizetni, ugyanis annak költségeit az Országos Egészségbiztosítási Pénztár körzeti kirendeltsége megtéríti az egészségügyi szolgáltatónak.

Fogorvosi ellátás

 • Az európai egészségbiztosítási kártya alapján Ön olyan fogorvosnál vehet igénybe sürgősségi fogászati ellátást, aki szerződéses viszonyban áll az Országos Egészségbiztosítási Pénztár körzeti kirendeltségeinek valamelyikével.
 • A fogászati szolgáltatók elérhetőségeiről az Országos Egészségbiztosítási Pénztár körzeti kirendeltségei tudnak felvilágosítással szolgálni. A körzeti kirendeltségek weboldalain szintén megtalálhatóak ezek az információk.
 • Az európai egészségbiztosítási kártya alapján biztosított sürgősségi fogászati ellátásért nem kell fizetni, ugyanis annak költségeit az Országos Egészségbiztosítási Pénztár körzeti kirendeltsége megtéríti a fogászati szolgáltatónak.

Kórházi ellátás

 • Az európai egészségbiztosítási kártya alapján Ön azokban a kórházakban vehet igénybe egészségügyi ellátást, amelyek szerződéses viszonyban állnak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár körzeti kirendeltségeinek valamelyikével.
 • A kórházi kezelések tekintetében az európai egészségbiztosítási kártya az alábbiakra jogosítja fel tulajdonosát:
  • Fekvőbeteg-ellátás:
   • életmentő orvosi vagy sebészeti beavatkozások az életveszély elhárításáig;
   • elkülönítést/karantént igénylő fertőző betegségek gyanúja esetén vizsgálatok és kezelés a fertőzésveszély teljes kizárásáig;
   • gyermekszülés.
  • Járóbeteg-ellátás (többek között):
   • sebészeti beavatkozást igénylő orvosi vészhelyzetek;
   • elkülönítést/karantént nem igénylő fertőző betegségek;
   • járóbeteg-rendelés keretében végezhető kemoterápiás kezelések.

A fent említett esetekben a kórházi kezelésekhez nincs szükség beutalóra. A kezelések költségeit az Országos Egészségbiztosítási Pénztár körzeti kirendeltsége állja.

Orvosi rendelvények

 • Az európai egészségbiztosítási kártyával rendelkező személyek orvosi rendelvény alapján, járóbetegként válthatják ki a felírt gyógyszereket, mégpedig azokban a patikákban, amelyek az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak ugyanazon körzeti kirendeltségével állnak szerződéses viszonyban, mint a receptet felíró orvos.
 • Az orvosok a gyógyszerek adott jegyzékei (A., B., C. és D. aljegyzék) alapján állítják ki a vényt. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár körzeti kirendeltsége a gyógyszerek kategóriájától függően különböző mértékű költségtérítést ad a gyógyszerek listaárához képest.
 • A támogatás mértéke az alábbiak szerint alakul:
  • A. aljegyzék – 90%
  • B. aljegyzék – 50%
  • C. aljegyzék – 100%
  • D. aljegyzék – 20%

Mentőszolgálat és betegszállítás

Az európai egészségbiztosítási kártya az alábbiakra jogosítja fel tulajdonosát:

 • ügyeletes orvos kiszállása sebészeti beavatkozást igénylő orvosi vészhelyzetekben;
 • ápoló személyzet nélküli kiszállás:
  • elhalálozás esetén a törvényi előírásoknak megfelelően a halál beálltát megállapító, és a halotti bizonyítványt kiállító orvos szállítása mindkét irányba. A szolgáltatás pénteki napokon, hétvégén és ünnepnapokon áll rendelkezésre;
  • a mentőszolgálat kiszállása a beteghez és – szükség esetén – a beteg egészségügyi központba való szállítása abban az esetben, ha a beteg, bár a beszállítás folyamán nem szorul orvosi felügyeletre vagy segítségre, és állapota nem kritikus, olyan jellegű szakellátást igényel élethelyzete vagy egészségi állapota folytán, amelyet otthonában nem lehet biztosítani.

Ezeket az egészségügyi szolgáltatásokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár körzeti kirendeltségével szerződött privát szakszolgálatok biztosítják.

Mentőszolgálat és betegszállítás

A betegszállításról és a mentésről

Légi mentés

 • Légi mentés kizárólag Románián belül, és csak rendkívüli vészhelyzetben biztosított.

Visszafizetés

 • Az egészségügyi ellátás általában ingyenes, így nem működik visszatérítési rendszer.
 • Kiegészítő díjak (az európai egészségbiztosítási kártya birtokosa által közvetlenül fizetendő önrész):
  • az európai egészségbiztosítási kártya által nem fedezett egészségügyi szolgáltatások költsége;
  • az Országos Egészségbiztosítási Pénztár körzeti kirendeltségével szerződéses viszonyban nem álló szolgáltatók által biztosított egészségügyi ellátás költsége;
  • fekvőbeteg-ellátás kapcsán a beteg kérésére biztosított extra szolgáltatások, például a standard kórtermi elhelyezésnél és/vagy étkezésnél magasabb kényelmi fokozatú vagy színvonalú szolgáltatások költsége;
  • az állami és a magánkórházak esetében is az említett szolgáltatásokért fizetendő önrész felső határa napi 300 lej;
  • ha a beteg kórházi fekvőbeteg-ellátásra szorul, akkor a kórházak igényt tartanak a költségek egy részének megfizetésére – ezzel kapcsolatban részletesebb információ a Romániában fizetendő önrészről szóló, alábbi részben olvasható;
  • az állami egészségbiztosító által nem támogatott gyógyszerek költsége;
  • az Országos Egészségbiztosítási Pénztár körzeti kirendeltségével szerződéses viszonyban nem álló gyógyszertárak által felszámolt gyógyszerdíjak.
  • Az európai egészségbiztosítási kártyával rendelkezőket az alábbi mértékű önrész terheli:
   • a listaár 10%, 50%, illetve 80%-a attól függően, hogy az adott gyógyszer melyik aljegyzékbe van besorolva;
   • a listaár és a kiskereskedelmi ár különbözete.

A fizetendő önrész

 • A fekvőbeteg-ellátás során nyújtott kórházi orvosi szolgáltatások esetében az önrész mértékét az egyes kórházi osztályok határozzák meg, így az összeg eltérhet: legalább 5, de legfeljebb 10 lej lehet.
 • Ha sürgősségi betegellátás útján kerül a beteg a kórházba, akkor nem kötelezhetik készpénzes fizetésre.

Dialízis, oxigén- és kemoterápia

Dialízis

 • Az európai egészségbiztosítási kártya birtokosai Romániában ugyanolyan feltételekkel vehetik igénybe a dialízist, mint a román egészségbiztosítási rendszerben biztosítással rendelkező állampolgárok.
 • A krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek számára biztosított állami dialízisprogram esetében az egészségbiztosító finanszírozza a dialízissel összefüggő szolgáltatások költségeit, ezen belül többek között a következőket:
  • vörösvérsejtképzést stimuláló hatóanyagok (epoetin, darbepoetin), vaskészítmények, frakcionált és nem frakcionált heparinok, szevelamer-kelátkomplexek, D-vitamin-receptorok serkentői (alfakalcidol, kalcitriol, parikalcitol) kalcimimetikus hatóanyagok (cinakalcet), specifikus laborvizsgálatok, a hemodialízist igénylő betegek nem mentőjárművel történő eljuttatása az otthonukból a kórházba és vissza, a gyógyszerek és egészségügyi cikkek havi házhoz szállítása, peritoneális dialízis a betegek otthonában.
 • A dialízissel összefüggő szolgáltatásokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár körzeti kirendeltségével szerződött állami vagy privát szakszolgáltatók biztosítják. A dialízist biztosító szolgáltatók elérhetőségeiről az Országos Egészségbiztosítási Pénztár körzeti kirendeltségei tudnak felvilágosítással szolgálni.

Oxigénterápia

 • Oxigénterápiát akkor vehetnek igénybe az európai egészségbiztosítási kártyával rendelkező betegek, ha folyamatos kórházi ápoláshoz kapnak orvosi segítséget.
 • A terápia költségeit az Országos Egészségbiztosítási Pénztár körzeti kirendeltsége állja.
 • Az oxigénterápiára a „Kórházi ellátás” című részben ismertetett feltételek érvényesek.

Sugárterápia

 • Az európai egészségbiztosítási kártya birtokosai Romániában ugyanolyan feltételekkel vehetnek igénybe sugárterápiát, mint a román egészségbiztosítási rendszerben biztosítással rendelkező állampolgárok.
 • A radioterápiás szolgáltatásokat (ortogonális sugárkezelés, kobaltterápia, besugárzás 2D vagy 3D lineáris gyorsító használatával, intenzitásmodulált sugárkezelés, brachyterápia) az onkológiai ellátást igénylő betegek radioterápiás alprogramja keretében, ambulánsan lehet igénybe venni. A szolgáltatások az adott gyógyászati eljárással szorosan összefüggő ellátást és adminisztrációt foglalják magukban.
 • Radioterápiás szolgáltatásokat a biztosításukhoz szükséges gyógyászati infrastruktúrával rendelkező közegészségügyi osztályok, a vonatkozó törvények szerint engedélyezett és értékelt gyógyászati egységek, valamint a minisztériumokhoz tartozó, saját egészségügyi hálózattal rendelkező gyógyászati egységek (az Országos Egészségbiztosítási Pénztár körzeti kirendeltségeinek valamelyikével a nemzeti egészségügyi program végrehajtására szerződött egészségügyi intézmények) nyújthatnak. A körzeti kirendeltségek weboldalain megtalálható ezen osztályok/egységek listája.

Kemoterápia

 • Az európai egészségbiztosítási kártyával rendelkező betegek igénybe vehetnek napi felügyelettel kísért kemoterápiás kezeléseket.
 • Az európai egészségbiztosítási kártyával rendelkező betegek jogosultak a daganatos betegségek kezelésének alprogramjában szereplő speciális kezelések, így a sejtosztódásgátlók, az immunomodulátorok, a hormonok, a növekedési faktorok és a csontreszorpciót gátló szerek igénybevételére.
 • Gyógyszerek kiváltásához olyan szakorvos által kiállított orvosi rendelvényre van szükség, aki szerződéses viszonyban áll az OEP körzeti kirendeltségeinek valamelyikével. A gyógyszereket az alprogramban részt vevő gyógyászati egységekhez tartozó gyógyszertárakban, illetve közösségi gyógyszertárakban lehet kiváltani. A szakorvosok a C2 jelű jegyzékről választják ki a kezeléshez szükséges gyógyszert.
 • Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szerződött gyógyászati egységek, közösségi gyógyszertárak és szakorvosok listáját az adott körzeti kirendeltségek weboldalán lehet megtekinteni.

Hogyan válthatom ki a kártyát?

 • Ha Önnek van biztosítása, akkor az Országos Egészségbiztosítási Pénztár körzeti kirendeltségénél igényelhet európai egészségbiztosítási kártyát. 
 • A kirendeltség a kérelem jóváhagyása esetén az igénylőlap iktatásától számítva 7 munkanapon belül kiadja az európai egészségbiztosítási kártyát.
 • Információk az európai egészségbiztosítási kártya igényléséről (román nyelven)

Kártyaelfogadó intézmények


Ellopott/elveszített kártya:

Hová fordulhatnak a Romániában kibocsátott európai egészségbiztosítási kártyával rendelkezők?

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Országos Egészségbiztosítási Pénztár)
Tel.: +40 372 309 236
E-mail: relpubl1@casan.ro