Navigációs útvonal

Nem tervezett gyógykezelés - Lengyelország

Vészhelyzetben

Hívja a 999-es vagy a 112-es telefonszámot.
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) – (a nemzeti egészségbiztosítási pénztár központi irodája – nemzetközi ügyek osztálya) (lengyel nyelvű weboldal)
Tel.: +48 (22) 572 62 68
E-mail: ca17@nfz.gov.pl

Ellátás, biztosítás és költségek

Az állami egészségbiztosítóval szerződéses viszonyban álló egészségügyi szolgáltatókat az „NFZ” logóról lehet felismerni.

Orvosi ellátás

 • Az orvosok hétfőtől péntekig 8 és 18 óra között rendelnek.
 • Hétköznap 18 óra után, illetve hétvégén és munkaszüneti napokon az NFZ-vel szerződött egészségügyi szolgáltatók állandó ügyeletet tartanak.
 • Címüket és telefonszámukat megtalálja az NFZ honlapján (lengyel nyelven), valamint a nemzeti egészségbiztosítási pénztárral egészségügyi alapellátások biztosítására szerződött szolgáltatók esetében az orvosi rendelőkben és a klinikákon kifüggesztve.

Fogorvosi ellátás

 • A fogorvosok rendszerint az állami ellátórendszer (NFZ) keretében és azon kívül is látnak el betegeket. Ez azt jelenti, hogy esetenként nem lehet a hét minden napján igénybe venni az állam által finanszírozott szolgáltatásokat. Még a kezelés előtt egyeztessen erről a fogorvossal.
 • A fogászati rendelőkben ki van téve a térítésmentes szolgáltatások és fogászati anyagok – lengyel jogszabályokban rögzített – listája. A listán szereplő ellátásokért az egészségügyi szolgáltatók nem számíthatnak fel járulékos díjat. A listán nem szereplő ellátások viszont fizetősek. Az utóbbiak költségét Lengyelországban nem térítik vissza.

Kórházi ellátás

 • Kórházi kezeléshez orvosi beutalóra van szükség, kivéve a hirtelen fellépő, akut betegségeket, a baleseteket és egyéb sürgősségi eseteket.
 • Olyan kórházat keressen fel, amely szerződéses viszonyban áll az NFZ-vel (a legtöbb kórház ilyen). Az épületen rendszerint ki van téve az egészségbiztosító logója („NFZ”).
 • A megfelelő egészségügyi szolgáltató kiválasztásához Ön segítséget kérhet az állami egészségbiztosítási pénztár regionális irodájától, de az NFZ honlapján is tájékozódhat (lengyel nyelven) a témában.
 • A kórházi ápolás során a műtétek, a diagnosztikai vizsgálatok és a gyógyszerek ingyenesek.

Orvosi rendelvények

 • Az NFZ-vel szerződésben álló orvosok elvileg csak olyan gyógyszereket írnak fel, amelyekért jár visszatérítés.
 • A gyógyszereket a recepttel és európai egészségbiztosítási kártyájának bemutatásával tudja kiváltani a patikában.
 • Az alapvető gyógyszerekért általában átalánydíjat kell fizetni. Az egyéb gyógyszereket bizonyos határértéken belül különböző ráták alapján támogatja az egészségbiztosító, Önnek a teljes árhoz képest a különbözetet kell állnia.
 • Teljes árat kell fizetni azokért a gyógyszerekért, amelyek nem szerepelnek a visszatérítendő gyógyszerek listáján.

Mentőszolgálat és betegszállítás

 • A mentőszolgálat és a betegszállítás sürgősségi esetben ingyenes.

Légi mentés

 • A légi mentés sürgősségi esetben ingyenes.

Visszafizetés

Ha Önnek fizetnie kell valamely ellátásért, hazatérése után forduljon költségei megtérítéséért hazája egészségbiztosítási pénztárához.null
 • Az egészségügyi gondozóközpontokban, az ápolási osztályokon és a gyógyászati rehabilitációs intézetekben – fizetni kell az étkezésért és a szállásért.
 • Kezelés gyógyfürdőben – fizetni kell ez étkezésért és a szállásért (az elhelyezés komfortfokozatától függően). A felszámolt díjak összegének megállapítása szigorúan az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozik.
 • Betegszállítás – a sürgősségi eseteken és baleseteken kívül – egészségbiztosítási pénztárral szerződött orvos / állami egészségügyi intézményben dolgozó orvos beutalója alapján – a mentőszolgálat akkor is elviszi Önt a legközelebbi egészségügyi ellátóközpontig, illetve onnan Önt hazaszállítja (akár légi mentéssel is), ha:
  • megállapítást nyer, hogy Önnek azonnali beavatkozásra van szüksége valamelyik egészségügyi intézményben;
  • folytatni kell egy már elkezdett kezelést, de Ön csökkent mozgásképességénél fogva nem tud tömegközlekedési eszközökkel bemenni az egészségügyi intézménybe.

Ha a fentiektől eltérő esetben veszi igénybe a mentőszolgálat betegszállítási szolgáltatását, akkor teljes mértékben vagy 60%-ban Önnek kell állnia a felmerülő költségeket.

Dialízis, oxigén- és kemoterápia

Önnek beutalóval kell rendelkeznie, melyet a hazájában működő egészségbiztosítási pénztárral szerződött orvosok valamelyikének kell kiállítania.

Ellopott/elveszített kártya:

Hová fordulhatnak a Lengyelországban kibocsátott európai egészségbiztosítási kártyával rendelkezők?

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)Departament Współpracy Międzynarodowej

Tel.: +48 (22) 572 62 68
E-mail: ca17@nfz.gov.pl


  Link ajánlása

 • a Twitterrel a Facebookon Megosztás a Google+-on