Navigációs útvonal

Hogyan használhatom a kártyát? - Németország

Vészhelyzetben

A baleseti és sürgősségi osztály neve németül: Notaufnahme.

Ebben az angol nyelvű kiadványban hasznos információkat talál a németországi egészségügyi ellátásról: Going to Germany with your EHIC tájékoztató füzet


Ellátás, biztosítás és költségek

Orvosi és fogorvosi ellátás

 • Ön bármely olyan orvost vagy fogorvost közvetlenül felkereshet, aki szerződésben áll a német állami egészségbiztosítók valamelyikével. Ne felejtse el magával vinni európai egészségbiztosítási kártyáját (vagy annak hiányában az ideiglenes kártyahelyettesítő nyomtatványt) és személyi igazolványát vagy útlevelét.
 • Rendelési időn kívül az ügyeletes orvosokhoz, illetve fogorvosokhoz (Notdienst) fordulhat.
 • Az országba történő megérkezést követően ki kell választania, hogy melyik állami egészségbiztosító (lásd a német nyelvű weboldalt) fogja finanszírozni kezelésének költségeit.
 • Az orvosi és fogorvosi ellátás ingyenes.
 • Ha egy német orvos vagy fogorvos a rendelőjében vagy a neve mellett feltünteti a „Kassenarzt” vagy az „Alle Kassen” feliratot, az azt jelenti, hogy az illető szerződésben áll az állami egészségbiztosítóval.
 • Az egészségbiztosítási kártya csak az egészségbiztosítókkal szerződött orvosok és fogorvosok által nyújtott ellátás költségeit fedezi. Minden egyéb szolgáltatás költségeit Önnek kell állnia.

Kórházi ellátás

 • Kórházi ellátáshoz orvosi beutalóra van szükség, kivéve a sürgősségi eseteket.
 • A 18. életévüket betöltött betegek 10 euró napidíjat fizetnek. Ez a napidíjfizetési kötelezettség nem vonatkozik azokra a személyekre, akik egy évben 28 napnál többet töltenek kórházban.
 • A kórházi ellátás az adott betegség kezeléséhez szükséges gyógyászati szolgáltatásokat foglalja magában.
 • Az ezeken felül választható többletszolgáltatások (például kórtermi elhelyezés helyett egy- vagy kétágyas szoba) költségeit a beteg köteles állni.

Orvosi rendelvények

 • Minden olyan kezelést vagy egyéb szolgáltatást (pl. gyógytorna) igénybe vehet, amelyet orvos ír fel az Ön számára. Önnek receptenként 10 euró kiegészítő díjat kell fizetnie, és a költségek 10%-át is állnia kell.
 • Az orvos által felírt gyógyszereket és kötszereket bármelyik gyógyszertárban kiválthatja. Általában a költségek 10%-át – legalább 5, de legfeljebb 10 euró közötti összeget – kell kifizetnie (sosem többet, mint a gyógyszerek vagy kötszerek támogatás nélküli, tényleges ára). A díjat nem téríti vissza az egészségbiztosító.
 • Szintén Önnek kell kifizetnie a nem vényköteles gyógyszerek vagy készítmények (pl. fájdalomcsillapítók, köhögés elleni szirupok stb.) árát. Előfordulhat, hogy egyes vényköteles (pl. influenza vagy megfázás kezelésére szolgáló) gyógyszerekhez sem juthat hozzá térítésmentesen.
 • A 18 év alatti betegeknek nem kell fizetniük a gyógyszerek felírásáért.
 • Ön a rendes nyitvatartási időn túl az ügyeletes gyógyszertárakat (Apotheken-Notdienst) keresheti fel, ha gyógyszerre van szüksége. Az ügyeletes gyógyszertárak címe mindegyik patika bejáratánál ki van függesztve. Listájuk az interneten (német nyelvű weboldalon), illetve a helyi újságokban is megtalálható.

Mentőszolgálat és betegszállítás

 • Sürgősségi esetekben, illetve ha orvosa azonnali beutalót ad, a kórházba szállítás térítésmentes.
 • Általában a betegszállítási költség 10%-át – legalább 5, de legfeljebb 10 euró közötti összeget – kell kifizetni (sosem többet, mint a betegszállítás tényleges költsége). A díjat nem téríti vissza az egészségbiztosító.

Légi mentés

 • A légi mentésre ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a mentőszolgálatra és a betegszállításra vonatkozóan.

Visszafizetés

 • Németországban az az általános gyakorlat, hogy a legtöbb egészségügyi szolgáltatásért nem kell előre fizetni.
 • Ha többletszolgáltatásokra vagy orvos által fel nem írt kezelésekre tart igényt, akkor azok költségei Önt terhelik.
 • Németországban az egészségbiztosító általában nem téríti vissza a kifizetett díjakat.
 • Fizetnie kellett a kezelésért? Amikor hazatér Németországból, kérje hazája egészségbiztosítójától költségei visszatérítését.

A fizetendő önrész

Terápiás kezelések

 • A betegnek a költségek 10%-át kell állnia.
 • Receptenként 10 euró kiegészítő díjat is fizetni kell.

Gyógyszerek és kötszerek

 • A költségek 10%-át – legalább 5, de legfeljebb 10 euró közötti összeget – kell kifizetni (sosem többet, mint a gyógyszerek, illetve kötszerek támogatás nélküli, tényleges ára).

Kórházi ellátás

 • Kórházi ellátásért 10 euró napidíj fizetendő, amíg a kórházi tartózkodás nem haladja meg az évi 28 napot.
 • Az opcionális szolgáltatások (például egy- vagy kétágyas kórterem, főorvos által végzett kezelés) teljes költsége a beteget terheli.

Mentőszolgálat és betegszállítás

 • A költségek 10%-át – legalább 5, de legfeljebb 10 euró közötti összeget – kell kifizetni (sosem többet, mint a betegszállítás tényleges költsége).

Dialízis, oxigén- és kemoterápia

 • Utazás előtt érdemes felvennie a kapcsolatot a majdani tartózkodási helyen működő egészségügyi szolgáltatóval, és tájékozódnia arról, hogy az európai egészségbiztosítási kártya alapján biztosítani tudják-e az előírt időszakra a szükséges kezelést.
 • További információkért vegye fel a kapcsolatot azzal a német állami egészségbiztosítóval (lásd a német nyelvű weboldalt), amely az Ön szándéka szerint orvosi ellátásának költségeit állja majd.

Hogyan válthatom ki a kártyát?


Kártyaelfogadó intézmények


Ellopott/elveszített kártya:

Ügyintézés a Németországban kibocsátott európai egészségbiztosítási kártyával rendelkezők esetében

 • Az Ön egészségbiztosítási pénztára ideiglenes kártyahelyettesítő nyomtatványt állít ki az Ön számára.
 • Sürgős esetekben ezt faxon vagy e-mailben is el tudja juttatni abba az országba, ahol Ön tartózkodik.