Navigációs útvonal

Hogyan használhatom a kártyát? - Finnország

Megjegyzés:

 • Dánia, Izland, Norvégia és Svédország lakosainak elég érvényes személyi igazolványukat és lakcímigazolásukat felmutatni ahhoz, hogy a helyi lakosokra érvényes feltételekkel igénybe vehessék az állami egészségügyi ellátásokat Finnországban.

Vészhelyzetben

A Kela országos ügyfélszolgálatot működtet, amely a juttatások, járadékok és ellátások típusa szerint különböző számokon hívható. Az ügyfélszolgálat hétfőtől péntekig 8 és 18 óra között fogadja a hívásokat.

A társadalombiztosítást érintő nemzetközi ügyekben, illetve Finnországba költözéskor és Finnországból való elköltözéskor a + 358 20 634 0200 számon lehet felvilágosítást kérni.


Ellátás, biztosítás és költségek

Orvosi ellátás

 • Az európai egészségbiztosítási kártya feljogosítja Önt az állami rendszerben nyújtott egészségügyi ellátás igénybevételére. Keresse fel a területileg illetékes egészségügyi központot, ahol az egészségügyi szakemberek a megfelelő szolgálathoz irányítják majd.
 • Érvényes európai egészségbiztosítási kártya és személyazonosító okmány bemutatása ellenében ugyanolyan feltételekkel veheti igénybe az ellátást, mint a finnországi lakosok.
 • Az egészségügyi központ szabott árak alapján vizitdíjat számol fel Önnek.
 • Rendelési időben a 18 év alatti betegek ellátása ingyenes (rendelési időn kívül az egészségügyi központ szabott árak alapján vizitdíjat számol fel az ellátásért).
 • Ha magánpraxist folytató orvoshoz vagy magánklinikához fordul, Önnek az ellátás teljes költségét ki kell fizetnie. Utólag ugyanakkor költségtérítést igényelhet a társadalombiztosítási intézménytől (Kela).

Fogorvosi ellátás

 • Az európai egészségbiztosítási kártya feljogosítja Önt az állami rendszerben nyújtott egészségügyi ellátás igénybevételére. Ha fogorvosi ellátásra van szüksége, keresse fel a területileg illetékes egészségügyi központot.
 • Érvényes európai egészségbiztosítási kártya és személyazonosító okmány bemutatása ellenében ugyanolyan feltételekkel veheti igénybe az ellátást, mint a finnországi lakosok.
 • Az egészségügyi központ szabott árak alapján vizitdíjat számol fel Önnek.
 • Rendelési időben a 18 év alatti betegek fogorvosi ellátása ingyenes (rendelési időn kívül az egészségügyi központ szabott árak alapján vizitdíjat számol fel az ellátásért).
 • Ha magánpraxist folytató fogorvoshoz vagy magánklinikához fordul, Önnek az ellátás teljes költségét ki kell fizetnie. Utólag ugyanakkor költségtérítést igényelhet a társadalombiztosítási intézménytől (Kela).

Kórházi ellátás

 • Kórházi felvételhez orvosi beutaló szükséges.
 • A kórházi ellátás igénybevételéhez Önnek be kell mutatnia érvényes európai egészségbiztosítási kártyáját, valamint útlevelét/személyi igazolványát.
 • A kórházi fekvőbeteg-ellátásért napidíjat kell fizetni.
 • A 18 év alatti betegeknek legfeljebb egy hét időtartamra lehet napidíjat kiszámlázni egy naptári évben.
 • A kórházi járóbeteg-ellátásért vizitdíjat kell fizetni.
 • A magánkórházi ellátás teljes költségét Önnek kell kifizetni. Utólag ugyanakkor költségtérítést igényelhet a társadalombiztosítási intézménytől (Kela).

Orvosi rendelvények

 • Ön bármelyik patikában kiválthatja a receptjeit.
 • A gyógyszertárban az orvosságok teljes árát ki kell fizetnie.
 • A kifizetett összegről a gyógyszertár számlát állít ki, aminek alapján Ön költségtérítést kérhet a társadalombiztosítótól (Kela).

Mentőszolgálat és betegszállítás

 • Az európai egészségbiztosítási kártya feljogosítja Önt arra, hogy vészhelyzetben igénybe vegye a mentőszolgálat szolgáltatásait. Az érvényes kártyát be kell mutatnia a mentőszolgálat munkatársainak.
 • A szolgáltatásért fix összegű díjat (25 eurót) kell fizetni.

Légi mentés

 • Az európai egészségbiztosítási kártya feljogosítja Önt arra, hogy vészhelyzetben igénybe vegye a légi mentőszolgálat szolgáltatásait. Önnek be kell mutatnia az érvényes kártyát a légi mentőszolgálat munkatársainak.
 • Azt, hogy szükség van-e légi mentésre, a központi diszpécserszolgálat dönti el a 112-es segélyhívószámra beérkező hívás fogadásakor.

Visszafizetés

 • Az állami egészségbiztosítási pénztár részlegesen visszatéríti:
  • a magán egészségügyi ellátások költségeit (szabott árak alapján),
  • a kezelések és a vizsgálatok helyszínére való utazás költségeit,
  • bizonyos gyógyszerek költségeit.
 • Nem jár visszatérítés az egészségügyi központok, illetve kórházak által felszámolt egységes vizitdíjak után.
 • Költségtérítés kérelmezéséhez Önnek ki kell töltenie az SV 127(e) jelű nyomtatványt, és azt be kell nyújtania a társadalombiztosítóhoz (Kela). A nyomtatványt kérje a magánklinikákon, vagy töltse le a Kela weboldaláról.
 • A kitöltött kérelmet írja alá. A nyomtatványon meg kell adnia állandó lakcímét, a dátumot, valamint banki azonosító adatait (bank neve, bankszámlaszám az IBAN-számmal és a BIC-kóddal együtt).
 • A nyomtatványt a szükséges okmányok – pl. az orvosi számla, a vizsgálati és a kezelőlap, az európai egészségbiztosítási kártya, útlevél vagy egyéb igazolvány – másolatával együtt küldje el a társadalombiztosítóhoz (Kela).
 • A társadalombiztosító a visszatérített összeget közvetlenül az Ön bankszámlájára utalja át.
 • A költségtérítést a költség keletkezésétől számított 6 hónapon belül kell igényelni.
 • költségtérítésről a Kela honlapján lehet további információkat olvasni.

Az egészségügyi kiadások visszatérítésével foglalkozó ügyfélszolgálat
Tel.: +358 20 692 204 (finn nyelven)
Tel.: +358 20 692 224 (svéd nyelven)
Tel.: +358 20 634 2650 (angol nyelven)

Ha Ön finnországi tartózkodása alatt nem tudta visszaigényelni az egészségügyi ellátás költségeit, hazatérése után forduljon hazájában az egészségbiztosítási pénztárhoz költségtérítésért.


A fizetendő önrész

 • Finnországban az állami szociális és egészségügyi szolgáltatások
  • vagy ingyenesen,
  • vagy egységes díjért,
  • vagy pedig a jövedelem és a családi helyzet alapján meghatározott díjszabás szerint vehetők igénybe.
 • Az állami szociális és egészségügyi szolgáltatásokért felszámítható díjak maximumát a szociális és egészségügyi ellátásért fizetendő díjakról szóló nemzeti törvény és rendelet rögzíti. Az egyes települési önkormányzatok dönthetnek úgy is, hogy a törvényben és a rendeletben rögzítettnél alacsonyabb összegű díjat számolnak fel, illetve egyáltalán nem számolnak fel díjat az említett szolgáltatásokért, a szolgáltatások tényleges költségénél magasabb díjat viszont nem állapíthatnak meg.
 • közszolgáltatási díjaknak van egy bizonyos éves felső határuk. Ha a szolgáltatást igénybe vevő személy költségei átlépik ezt az összeghatárt, akkor az illetőnek az adott naptári évben már nem kell többet fizetnie a közszolgáltatásokért. Kivételt képez ezalól a rövid távú intézményi ápolás. További információk a Szociális és Egészségügyi Minisztérium honlapján találhatók erről.
 • magánpraxist folytató orvosok és fogorvosok által felszámolt díjakat a Kela az érvényben lévő díjtáblázat szerint téríti meg. A társadalombiztosító szabott árak alapján visszatéríti a magánorvosi tiszteletdíjnak, valamint a vizsgálatok és a kezelések díjának egy részét. A díjtáblázat a Kela honlapján olvasható (csak finn nyelven). Az orvosok által felszámolt díjak gyakran magasabbak, mint a díjtáblázatban megszabott maximális visszatérítési összeghatár.
 • Nem vehető igénybe visszatérítés sem az állami szolgáltatók által nyújtott egészségügyi szolgáltatások, sem pedig azok után az időszakok után, amelyeket a beteg állami kórházban vagy intézményben (például idősek otthonában) tölt.
 • A Kela visszatérítést fizet a vényköteles gyógyszerek után.

Dialízis, oxigén- és kemoterápia

Ha Önnek finnországi tartózkodása során ilyen jellegű kezelésre lesz szüksége, előzetesen egyeztessen azzal az egészségügyi intézménnyel (például kórházzal), ahol a kezelést igénybe szeretné venni.

Hogyan válthatom ki a kártyát?

 • Az európai egészségbiztosítási kártya mindenkit megillet, aki Finnországban egészségbiztosítással rendelkezik, illetve akinek esetében az egészségügyi ellátás költségeit a finn egészségpénztár állja.
 • A kártya igényelhető
  • telefonon;
  • űrlap kitöltésével (SV 193sr, finn nyelven). Az űrlapot a Kela webhelyéről lehet letölteni, illetve a Kela irodáiban lehet kérni;
  • a Kela online ügyfélszolgálatán keresztül. Felhívjuk a figyelmét, hogy az online ügyfélszolgálat csak finn és svéd nyelven érhető el.

Kártyaelfogadó intézmények

 • Finnországban nincs ilyen lista, de az állami egészségügyi ellátórendszeren belül működő szolgáltatók mindegyike elfogadja az európai egészségbiztosítási kártyát.
 • Ha Ön magánrendelőt vagy magánorvost keres fel, akkor az ellátás teljes költségét Önnek kell állnia. Utólag azonban költségtérítést igényelhet a Kelától.

Ellopott/elveszített kártya:

Ügyintézés a Finnországban kibocsátott európai egészségbiztosítási kártyával rendelkezők esetében

A Kela nemzetközi ügyekkel foglalkozó központjával kell felvenni a kapcsolatot, az alábbi elérhetőségek egyikén:

Tel.: +358 20 634 0200

Fax: +358 20 634 1599

E-mail: inter.helsinki@kela.fi