Navigacijski put

Liječenje u inozemstvu - Hrvatska

Hitni slučajevi

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Margaretska 3, 10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 4806 333

Liječenje, pokrivenost i troškovi

Liječnici

Stomatolozi

Bolnica

 • Liječenje je besplatno ako bolnica ima ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO).
 • Potrebna vam je uputnica liječnika opće prakse.
 • Hospitalizacija se naplaćuje 100 kuna po danu. Najviši iznos koji pacijent može platiti ograničen je na 2000 kuna.

Recepti

Hitna pomoć

 • Nužni se prijevoz vozilom hitne pomoći ne naplaćuje.

Hitan zračni medicinski prijevoz

Nema dostupnih informacija.

Povrat troškova

 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ne nadoknađuje troškove liječenja.
 • Morate li u Hrvatskoj platiti troškove liječenja, obratite se svojem nacionalnom pružatelju usluga zdravstvenog osiguranja za povrat troškova.

Informacije o participaciji

Na temelju europske kartice zdravstvenog osiguranja, sve osigurane osobe iz država članica EU-a, Lihtenštajna, Norveške i s Islanda imaju pravo na liječenje pod istim uvjetima kao i osigurani državljani Hrvatske. Stoga se određene usluge naplaćuju vama, kao i osiguranim državljanima Hrvatske. Participacija se naplaćuje kako slijedi:

 • 10 kuna za liječenje kod liječnika opće prakse,
 • 100 kuna po danu hospitalizacije,
 • 10 kuna po receptu,
 • 25 kuna za specijalističko liječenje,
 • 50 kuna za specijalističku dijagnostiku koja nije obuhvaćena primarnom zdravstvenom zaštitom,
 • 50 kuna za ortopedska i druga pomagala,
 • 25 kuna po danu fizikalne rehabilitacije,
 • 1000 kuna za stomatološka pomagala,
 • 500 kuna za stomatološka pomagala za osobe starije od 65 godina.

Osigurane osobe iz Švicarske

 • Europskom karticom zdravstvenog osiguranja izdanom u Švicarskoj nisu obuhvaćene nužne zdravstvene usluge u Hrvatskoj.
 • Osigurane osobe iz Švicarske moraju same podmiriti troškove pruženih zdravstvenih usluga.
 • Te se osobe u Hrvatskoj ne mogu koristiti ni zdravstvenim uslugama radi planiranog liječenja na temelju potvrde S2.
 • Osigurane osobe iz Švicarske moraju same podmiriti i troškove tih zdravstvenih usluga.

Dijaliza, kemo i terapija kisikom

 • Osigurane osobe iz ostalih država članica EU-a, Lihtenštajna, Norveške i s Islanda mogu biti dijalizirane te primiti terapiju kisikom i kemoterapiju izravno na temelju svoje europske kartice zdravstvenog osiguranja.
 • Kako biste se bez odgode mogli koristiti tim uslugama, nužno je obratiti se pružatelju zdravstvenih usluga prije dolaska i dogovoriti točan datum i vrijeme terapije.
 • Potrebno je sa sobom ponijeti i medicinsku dokumentaciju iz koje je vidljiva medicinska indikacija za navedene usluge.

Izgubljena ili ukradena kartica

Kontakti za nositelje europskih kartica zdravstvenog osiguranja izdanih u Hrvatskoj

Osigurana osoba koja izgubi europsku karticu zdravstvenog osiguranja mora se javiti u najbližu ispostavu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje što je prije moguće.

Dodatne informacije:

http://www.hzzo.hr/kontaktirajte-nas

Tel.: 0800 79 79


  Prosljeđivanje:

 • Podijeli na Twitteru Podijeli na Facebooku Podijeli na Google+