Navigacijski put

Liječenje u inozemstvu - Hrvatska

Hitni slučajevi

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Margaretska 3, 10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 4806 333


Liječenje, pokrivenost i troškovi

Liječnici

Stomatolozi

Bolnica

 • Liječenje je besplatno ako bolnica ima ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO).
 • Potrebna vam je uputnica liječnika opće prakse.
 • Hospitalizacija se naplaćuje 100 kuna po danu. Najviši iznos koji pacijent može platiti ograničen je na 2000 kuna.

Recepti

Hitna pomoć

 • Nužni se prijevoz vozilom hitne pomoći ne naplaćuje.

Hitan zračni medicinski prijevoz


Povrat troškova
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ne nadoknađuje troškove liječenja.
 • Morate li u Hrvatskoj platiti troškove liječenja, obratite se svojem nacionalnom pružatelju usluga zdravstvenog osiguranja za povrat troškova.

Participacija

Na temelju europske kartice zdravstvenog osiguranja sve osigurane osobe iz država članica EU-a, Lihtenštajna, Norveške i s Islanda imaju pravo na liječenje pod istim uvjetima kao i osigurani državljani Hrvatske.

Stoga se određene usluge naplaćuju i vama i osiguranim državljanima Hrvatske (participacija). Participacija se naplaćuje kako slijedi:

 • 10 kuna za liječenje kod liječnika opće prakse,
 • 100 kuna po danu hospitalizacije,
 • 10 kuna po receptu,
 • 25 kuna za specijalističko liječenje,
 • 50 kuna za specijalističku dijagnostiku koja nije obuhvaćena primarnom zdravstvenom zaštitom,
 • 50 kuna za ortopedska i druga pomagala,
 • 25 kuna po danu fizikalne rehabilitacije,
 • 1000 kuna za stomatološka pomagala,
 • 500 kuna za stomatološka pomagala za osobe starije od 65 godina.

Osigurane osobe koje su državljani Švicarske, odnosno koje imaju boravište u Švicarskoj

 • Europskom karticom zdravstvenog osiguranja izdanom u Švicarskoj nisu obuhvaćene nužne zdravstvene usluge u Hrvatskoj.
 • Morat ćete sami podmiriti troškove pruženih zdravstvenih usluga.
 • U Hrvatskoj se ne možete koristiti ni zdravstvenim uslugama radi planiranog liječenja na temelju potvrde S2.
 • Morat ćete sami podmiriti i troškove tih zdravstvenih usluga.

Dijaliza, kemo i terapija kisikom
 • Osigurani ste u jednoj od ostalih država članica EU-a, Lihtenštajnu, Norveškoj ili na Islandu? U tom slučaju možete biti dijalizirani te primiti terapiju kisikom ili kemoterapiju na temelju svoje europske kartice zdravstvenog osiguranja.
 • Kako biste se mogli liječiti bez odgode, nužno je da se prije dolaska u Hrvatsku obratite pružatelju zdravstvenih usluga. Dogovorite točan datum i vrijeme terapije.
 • Sa sobom ponesite i medicinsku dokumentaciju iz koje je vidljiva potrebna vrsta liječenja.

Izgubljena ili ukradena kartica

Kontakti za nositelje europskih kartica zdravstvenog osiguranja izdanih u Hrvatskoj

Osigurana osoba koja izgubi europsku karticu zdravstvenog osiguranja mora se javiti u najbližu ispostavu HZZO-a što je prije moguće.

Dodatne informacije:

ncp-croatia@hzzo.hr

Tel.: +385 1 644 90 90