Navigacijski put

Kako se koristiti karticom - Hrvatska

Hitni slučajevi

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Margaretska 3, 10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 4806 333


Liječenje, pokrivenost i troškovi

Liječnici

Stomatolozi

Bolnica

 • Liječenje je besplatno ako bolnica ima ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO).
 • Potrebna vam je uputnica liječnika opće prakse.
 • Hospitalizacija se naplaćuje 100 kuna po danu. Najviši iznos koji pacijent može platiti ograničen je na 2000 kuna.

Recepti

Hitna pomoć

 • Nužni se prijevoz vozilom hitne pomoći ne naplaćuje.

Hitan zračni medicinski prijevoz

 • Nema dostupnih informacija.

Povrat troškova

 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ne nadoknađuje troškove liječenja.
 • Morate li u Hrvatskoj platiti troškove liječenja, obratite se svojem nacionalnom pružatelju usluga zdravstvenog osiguranja za povrat troškova.

Participacija

Na temelju europske kartice zdravstvenog osiguranja sve osigurane osobe iz država članica EU-a, Lihtenštajna, Norveške i s Islanda imaju pravo na liječenje pod istim uvjetima kao i osigurani državljani Hrvatske.

Stoga se određene usluge naplaćuju i vama i osiguranim državljanima Hrvatske (participacija). Participacija se naplaćuje kako slijedi:

 • 10 kuna za liječenje kod liječnika opće prakse,
 • 100 kuna po danu hospitalizacije,
 • 10 kuna po receptu,
 • 25 kuna za specijalističko liječenje,
 • 50 kuna za specijalističku dijagnostiku koja nije obuhvaćena primarnom zdravstvenom zaštitom,
 • 50 kuna za ortopedska i druga pomagala,
 • 25 kuna po danu fizikalne rehabilitacije,
 • 1000 kuna za stomatološka pomagala,
 • 500 kuna za stomatološka pomagala za osobe starije od 65 godina.

Osigurane osobe koje su državljani Švicarske, odnosno koje imaju boravište u Švicarskoj

 • Europskom karticom zdravstvenog osiguranja izdanom u Švicarskoj nisu obuhvaćene nužne zdravstvene usluge u Hrvatskoj.
 • Morat ćete sami podmiriti troškove pruženih zdravstvenih usluga.
 • U Hrvatskoj se ne možete koristiti ni zdravstvenim uslugama radi planiranog liječenja na temelju potvrde S2.
 • Morat ćete sami podmiriti i troškove tih zdravstvenih usluga.

Dijaliza, kemo i terapija kisikom

 • Osigurani ste u jednoj od ostalih država članica EU-a, Lihtenštajnu, Norveškoj ili na Islandu? U tom slučaju možete biti dijalizirani te primiti terapiju kisikom ili kemoterapiju na temelju svoje europske kartice zdravstvenog osiguranja.
 • Kako biste se mogli liječiti bez odgode, nužno je da se prije dolaska u Hrvatsku obratite pružatelju zdravstvenih usluga. Dogovorite točan datum i vrijeme terapije.
 • Sa sobom ponesite i medicinsku dokumentaciju iz koje je vidljiva potrebna vrsta liječenja.

Kako podnijeti zahtjev za EKZO?


Gdje se sve prihvaća EKZO


Izgubljena ili ukradena kartica

Kontakti za nositelje europskih kartica zdravstvenog osiguranja izdanih u Hrvatskoj

Osigurana osoba koja izgubi europsku karticu zdravstvenog osiguranja mora se javiti u najbližu ispostavu HZZO-a što je prije moguće.

Dodatne informacije:

ncp-croatia@hzzo.hr

Tel.: +385 1 644 90 90