Navigacijski put

Kako se koristiti karticom - Slovenija

Hitni slučajevi

Nazovite 112

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(Zavod za zdravstveno osiguranje Slovenije – ZZZS)
Tel: +386 1 30 77 300
Adresa e-pošte: DI@zzzs.si


Liječenje, pokrivenost i troškovi

Liječnici

  • Kako biste iskoristili europsku karticu zdravstvenog osiguranja, morate se obratiti liječniku koji ima ugovor sa Zavodom za zdravstveno osiguranje Slovenije (HIIS) (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS).
  • Ovisno o liječenju, možda ćete morati platiti standardnu naknadu. U Sloveniji nema povrata za takve troškove, no možete zatražiti povrat kada se vratite kući.

Stomatolozi

  • Kako biste iskoristili europsku karticu zdravstvenog osiguranja, morate se obratiti stomatologu u domu zdravlja ili u privatnoj ordinaciji koji ima ugovor sa Zavodom za zdravstveno osiguranje Slovenije (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS).

Bolničko liječenje

  • Potrebna vam je liječnička uputnica, osim u hitnim slučajevima.

Recepti

  • Cijena lijeka ovisi o receptu koji imate. U Sloveniji nema povrata za takve troškove, no možete zatražiti povrat kada se vratite kući.

Bolničko vozilo

  • Za hitne medicinske slučajeve prijevoz je vozilom hitne pomoći besplatan ako liječnik potvrdi da je potreban.
  • U drugim slučajevima plaćate do 90 % troškova.

Hitan zračni medicinski prijevoz

Nema dostupnih informacija.

Povrat troškova

  • U Sloveniji ne postoji sustav povrata troškova.
  • Ako morate platiti troškove liječenja, obratite se svojem nacionalnom pružatelju usluga zdravstvenog osiguranja za povrat troškova.

Participacija

Informacije o medicinskim uslugama za koje se plaćaju dodatne naknade dostupne su na internetskim stranicama Zavoda za zdravstveno osiguranje Slovenije na engleskom jeziku, točnije, pod naslovom „Pokrivenost i troškovi”.

Dijaliza, kemo i terapija kisikom


Kako podnijeti zahtjev za EKZO?


Gdje se sve prihvaća EKZO


Izgubljena ili ukradena kartica

Kontakti za nositelje EKZO-ova izdanih u Sloveniji

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

(Zavod za zdravstveno osiguranje Slovenije – ZZZS)

Služba za poslovanje s karticami (Administrativni ured za kartice)

Tel: +386 1 30 77 466
Adresa e-pošte: kzz@zzzs.si