Navigacijski put

Kako se koristiti karticom - Slovačka

Integrirani sustav spašavanja

Nazovite 112

Hitni slučajevi

Nazovite 155

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Tijelo za nadzor zdravstvene skrbi)
Žellova 2
SK – 829 24 Bratislava 25
Tel.: +421 2 20 856 22


Liječenje, pokrivenost i troškovi

Liječnici

 • Kako biste iskoristili europsku karticu zdravstvenog osiguranja obratite se liječniku koji ima ugovor u okviru slovačkog sustava javnog zdravstva.
 • Može vam se naplatiti naknada. Taj je trošak u Slovačkoj nepovratan, ali nakon povratka u svoju zemlju možete zatražiti da vam se taj trošak nadoknadi.

Stomatolozi

 • Kako biste iskoristili europsku karticu zdravstvenog osiguranja obratite se stomatologu koji ima ugovor u okviru slovačkog javnog sustava zdravstvene skrbi.
 • Hitno stomatološko liječenje uglavnom je besplatno, no moguće je da ćete ipak morati nešto platiti, ovisno o materijalu koji stomatolog upotrijebi.
 • Svi se ostali stomatološki zahvati naplaćuju. Taj je trošak u Slovačkoj nepovratan, ali nakon povratka u svoju zemlju možete zatražiti da vam se taj trošak nadoknadi.

Bolničko liječenje

 • Hitno je liječenje moguće u hitnoj službi svake bolnice. Uputnica nije potrebna.
 • Usluge i lijekovi obično se ne naplaćuju, no za složene zahvate katkad postoje znatni nepovratni troškovi. Ti su troškovi u Slovačkoj nepovratni, ali nakon povratka u svoju zemlju možete zatražiti da vam se ti troškovi nadoknade.

Recepti

 • Za svaki se recept plaća standardna naknada.
 • Možda ćete morati platiti dio cijene lijeka ako taj lijek nije obuhvaćen sustavom zdravstvenog osiguranja. Taj je trošak u Slovačkoj nepovratan, ali nakon povratka u svoju zemlju možete zatražiti da vam se taj trošak nadoknadi.
 • U ljekarnama se nalazi popis subvencioniranih lijekova.

Hitna pomoć

 • Besplatna

Hitan zračni medicinski prijevoz

 • Nazovite 18155
 • Besplatan

Povrat troškova

 • U Slovačkoj ne postoji sustav povrata troškova.
 • Morate li platiti troškove liječenja, obratite se svojem nacionalnom pružatelju usluga zdravstvenog osiguranja za povrat troškova.

Participacija

Osoba u pratnji hospitaliziranog bolesnika

 • plaća 3,32 € po danu, s tim da se prvi i posljednji dan računaju kao jedan.
 • Boravak osobe u pratnji besplatan je ako je ta osoba:
  • majka koja doji s djetetom/djecom,
  • u pratnji djeteta mlađeg od tri godine,
  • u pratnji osobe mlađe od 18 godina koja se liječi od karcinoma.

Ljekarne

 • naplatit će vam 0,17 € za statističku obradu recepta ili kupona za medicinski proizvod.
 • Naknada u iznosu od 0,17 € ne naplaćuje se ako:
  • osigurana osoba predoči izvod iz recepta,
  • osigurana osoba predoči recept za lijekove ili hranu za posebne medicinske potrebe te ih plati u cijelosti,
  • imate recept za cjepivo označen slovom „V”.

Hitna služba

 • Posjet hitnoj službi (medicinskoj prvoj pomoći ili bolničkoj hitnoj službi) naplaćuje se 1,99 €.
 • Ako se pregledom utvrdi da je potrebna hospitalizacija, naknada od 1,99 € ne naplaćuje se.

Prijevoz

 • Prijevoz vozilom hitne pomoći naplaćuje se 0,07 € po kilometru.
 • Ta se naknada ne naplaćuje u sljedećim slučajevima:
  • ako osigurana osoba treba kroničnu dijalizu ili transplantaciju,
  • ako osigurana osoba treba liječenje zbog karcinoma ili kardiokirurško liječenje,
  • ako osigurana osoba ima težak invaliditet i ovisi o prijevozu privatnim vozilima,
  • kad se osigurana osoba prevozi iz jedne u drugu bolnicu prema odluci bolnice.

Dijaliza, kemo i terapija kisikom

 • Uz predočenje europske kartice zdravstvenog osiguranja u Slovačkoj možete biti dijalizirani, primiti terapiju kisikom i kemoterapiju.
 • Prije dolaska u Slovačku morate se o tome dogovoriti s nekim od pružatelja zdravstvenih usluga u okviru slovačkog javnog sustava zdravstvene skrbi.
 • Pružatelju zdravstvenih usluga potrebno je predočiti i medicinsku potvrdu kojom se dokazuje nužnost takvog liječenja.
 • Popis pružatelja zdravstvenih usluga u okviru javnog sustava zdravstvene skrbi možete pronaći na internetskim stranicama ustanova prema mjestu boravka:
 • Popis centara za dijalizu (na slovačkom)

Kako podnijeti zahtjev za EKZO?


Gdje se sve prihvaća EKZO


Izgubljena ili ukradena kartica

Kontakti za nositelje europskih kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO) izdanih u Slovačkoj

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2

SK – 829 24 Bratislava 25

Tel.: +421 2 20 856 226