Navigacijski put

Kako se koristiti karticom - Portugal

Hitni slučajevi


Liječenje, pokrivenost i troškovi

Liječnici / stomatolozi / bolničko liječenje

 • Usluge u okviru javnog sustava zdravstvene skrbi uglavnom su besplatne. Međutim, u određenim slučajevima može se naplatiti standardna naknada.

Recepti

 • Dio troškova lijekova koji se nalaze na službenom popisu subvencioniranih lijekova pokriva država. Ostatak morate platiti unaprijed. Participacija može iznositi između 10 % i 85 % cijene.
 • Ljekarne su otvorene od ponedjeljka do petka, od 9:00 do 13:00 i od 15:00 do 19:00. Subotom su otvorene od 9:00 do 13:00.
 • Popis dežurnih ljekarna koje su otvorene 24 sata dostupan je u svim ljekarnama.

Bolničko vozilo

 • Nema dostupnih informacija.

Hitan zračni medicinski prijevoz

 • Nema dostupnih informacija.

Povrat troškova

 • Ne možete ostvariti povrat troškova tijekom boravka u Portugalu.
 • Ako morate platiti troškove zdravstvenih usluga, nakon povratka kući stupite u kontakt sa svojim nacionalnim pružateljem usluga zdravstvenog osiguranja kako biste zatražili povrat troškova.

Participacija

 • Liječenje u okviru državnog zavoda za zdravstvo obično je besplatno, iako ćete možda morati platiti standardnu naknadu.
 • Standardne naknade katkad se naplaćuju kako bi se izbjeglo nepotrebno korištenje uslugama javnog zdravstva.
 • Djeca do 17 godina i trudnice izuzeti su od plaćanja. Postoje i određena druga izuzeća.

Dijaliza, kemo i terapija kisikom

 • Te vrste liječenja u načelu moraju dogovoriti unaprijed osiguranik i bolnica/jedinica u kojoj se pruža liječenje kako bi se osiguralo da ono bude dostupno tijekom osiguranikova boravka u Portugalu.
 • Potrebna vam je uputnica ili liječnička potvrda o kroničnoj bolesti.

Dodatne informacije:

Dijaliza – Ovdje je dostupan popis pružatelja te usluge koji imaju ugovor s državnim zavodom za zdravstvo.

Kemoterapija  Obratite se bolnici koja ima ugovor s državnim zavodom za zdravstvo na području na kojem boravite.

Terapija kisikom – Ovdje je dostupan popis pružatelja te usluge koji imaju ugovor s državnim zavodom za zdravstvo.

Acail

Apartado 707, Valrico

4524-906 Souto

Tel: +351 256 808 001

Faks: +351 256 800 059

Adresa e-pošte: acailusados@gmail.com

http://www.acailgrupo.pt/gas.asp (na portugalskom jeziku)

Gasoxmed-Gases Medicinais SA

Zona Industrial Maia I Sector VIII-Lote 15 
4475-132 Maia 
(Nogueira e Silva Escura)

http://www.gasoxmed.pt/ (na portugalskom jeziku)

Linde Portugal, Lda.

Av. Inf. D. Henrique, Lt. 21/24  
1800-217 Lisboa 
Tel.: +351 218 310 420  
Faks: +351 218 595 997

http://www.linde-healthcare.pt/

Praxair

Est. Nacional, 13, Km 6,4
4471-909 Maia
Porto

Tel.: +351 (22) 9438320
Faks: +351 (22) 9486920
Adresa e-pošte: contact_portugal@praxair.com

http://www.praxair.pt/

Vitalaire – Air Liquide Medicinal SA (Avintes)

Rua 5 Outubro 5005, Avintes
4430-809 Avintes

Tel.: +351 214 124 500

Faks +351 227 868 200

Adresa e-pošte: airliquide.medicinal@airliquide.com

http://www.airliquide.pt (na portugalskom jeziku)


Kako podnijeti zahtjev za EKZO?


Gdje se sve prihvaća EKZO


Izgubljena ili ukradena kartica

Kontakti za nositelje EKZO-ova izdanih u Portugalu

Sjeverna regija

Administração Regional de Saúde do Norte

Rua de Santa Catarina, 1288

4000 – 447 Porto

Tel: +351 220 411 000

Adresa e-pošte: arsn@arsnorte.min-saude.pt

Središnja regija

Administração Regional de Saúde do Centro

Alameda Júlio Henriques S/n

Apartado 1087

3001 – 553 Coimbra

Tel: +351 239 796 800

Adresa e-pošte: secretariado.ca@arscentro.min-saude.pt

Lisabon i dolina Teja

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

Av. Estados Unidos da América, N.° 77

1749 – 096 Lisboa

Tel: +351 218 424 800

Adresa e-pošte: geral@arslvt.min-saude.pt

Regija Alentejo

Administração Regional de Saúde do Alentejo

Largo do Jardim do Paraíso, N.º 1

7000 – 864 Évora

Tel: +351 266 758 770

Adresa e-pošte: arsa@arsalentejo.min-saude.pt

Algarve

Administração Regional de Saúde do Algarve

E.N. 125 Sítio das Figuras, lote 1, 2º andar

8005 – 145 Faro

Tel: +351 289 889 900

Adresa e-pošte: arsalgarve@arsalgarve.min-saude.pt

Madeira

Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E.

Avenida Luís de Camões, 57

9004 – 514 Funchal

Tel: +351 291 236 525ili  +351 291 213 280

Adresa e-pošte: sri@srs.pt

Azori

Direção Regional de Saúde dos Açores

Solar dos Remédios

9701 – 855 Angra do Heroísmo
Tel: +351 295 204 273

Adresa e-pošte: sres-saud@azores.gov.pt