Navigacijski put

Liječenje u inozemstvu - Irska

Hitni slučajevi

Health Service Executive (HSE - Irski zavod za zdravstveno osiguranje)
Tel: + 353 (0)1 635 2500
Broj HSE-a za informacije 1850 24 1850

Liječenje i troškovi

Liječnici

 • Kako biste primili liječničku pomoć na osnovu vaše europske kartice zdravstvenog osiguranja, obratite se liječniku koji je uključen u sustav osnovnog zdravstvenog osiguranja (sustav javnog zdravstva).
 • Ovi liječnici ne naplaćuju liječenje.
 • Detalje o liječnicima možete dobiti u lokalnom uredu irskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
 • Ako niste sigurni ima li vaš liječnik ugovor s PCRS-om, naglasite da se želite liječiti u okviru sustava javnog zdravstva.

Recepti

 • Za recepte koje prepiše liječnik koji ima ugovor sa HSE-om plaća se participacija.

Stomatolozi

 • Stomatolozi koji imaju ugovor sa HSE-om pružaju potrebno stomatološko liječenje i vrše popravak zubnih proteza. Obratite se vašem lokalnom uredu irskog zavoda za zdravstveno osiguranje ili stomatološkoj klinici prije liječenja.

Bolničko liječenje

 • U hitnim slučajevima idite na hitni prijem bilo koje državne bolnice. Za vlasnike europske kartice zdravstvenog osiguranja potrebno liječenje ne naplaćuje se.

Vozilo hitne pomoći

 • Nema dostupnih informacija.

Hitan zračni medicinski prijevoz

 • Nema dostupnih informacija.

Povrat troškova

Irski je sustav javnog zdravstva sustav davanja u naravi stoga nema povrata troškova.

Health Service Executive (HSE) - Irski zavod za zdravstveno osiguranje
Tel: + 353 (0)1 635 2500
Broj HSE-a za informacije 1850 24 1850

Ako ste morali platiti troškove liječenja, nakon povratka kući stupite u kontakt s vašim nacionalnim pružateljem usluga zdravstvenog osiguranja kako biste zatražili povrat troškova.

  Prosljeđivanje:

 • Podijeli na Twitteru Podijeli na Facebooku Podijeli na Google+