Navigacijski put

Liječenje u inozemstvu - Francuska

Hitni slučajevi

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
(Centar za europsku i međunarodnu suradnju u području socijalne sigurnosti)
Detaljne informacije dostupne su na francuskom, engleskom, španjolskom, njemačkom, talijanskom i portugalskom jeziku.

Telefon: +33 1 45 26 33 41
E-pošta: ceam@cleiss.fr

Liječenje i troškovi

Informacije o zdravstvenim radnicima (liječnici, stomatolozi, medicinske sestre, itd.) i bolnicama dostupnima u području u kojem boravite, troškovi liječenja i subvencije francuskog sustava socijalne sigurnosti možete pronaći na web-mjestu ameli-direct (samo na francuskom jeziku).

Liječnici

 • Kako biste iskoristili europsku karticu zdravstvenog osiguranja, obratite se liječniku koji ima ugovor u okviru sustava javnog zdravstva ("conventionné").
 • Liječnici s ugovorom („conventionné”) dijele se u dvije kategorije:
  „Sektor 1”: liječnici koji naplaćuju službenu tarifu sustava socijalne sigurnosti
  „Sektor 2”: liječnici koji naplaćuju dodatnu naknadu povrh službene tarife.
 • Liječniku se plaća izravno. Liječnik ispunjava zahtjev za povrat troškova („feuille de soins”) te ako je potrebno recept. Taj vam je obrazac potreban za povrat troškova.

Stomatolozi

 • Kako biste iskoristili europsku karticu zdravstvenog osiguranja, obratite se stomatologu koji ima ugovor u okviru sustava javnog zdravstva ("conventionné").
 • Stomatologu se plaća izravno. Liječnik ispunjava zahtjev za povrat troškova („feuille de soins”) te ako je potrebno recept. Taj vam je obrazac potreban za povrat troškova.

Bolničko liječenje

 • Pri prijemu u bolnicu predočite europsku karticu zdravstvenog osiguranja. Uz predočenje kartice troškove ne morate platiti unaprijed te plaćate samo participaciju.
 • Naplatit će vam se dnevna pristojba za bolničko liječenje.
 • Za ozbiljnije zahvate, uz dnevnu pristojbu, naplatit će vam se paušalna naknada. U Francuskoj ti su troškovi nepovratni, ali nakon povratka kući možete zatražiti povrat.
 • Ako ste primljeni u privatnu bolnicu ili kliniku, provjerite ima li ugovor u okviru sustava javnog zdravstva ("conventionné").

Recepti

 • Uz recept trebate dobiti liječničku potvrdu („feuille de soins”). Bez te potvrde ne možete zatražiti povrat. Za prepisane lijekove dobiva se povrat samo ako se nalaze na popisu subvencioniranih farmaceutskih proizvoda. Ljekarnik će vam ukazati na subvencionirane lijekove.

Vozilo hitne pomoći

 • Za prijevoz vozilom hitne pomoći ili taksijem potreban vam je liječnički recept. Naknada za prijevoz plaća se zdravstvenom djelatniku unaprijed.

Hitan zračni medicinski prijevoz

 • Za hitan zračni medicinski prijevoz potreban vam je liječnički recept i prethodno odobrenje lokalnog ureda za socijalnu sigurnost (Caisse Primaire d’Assurance Maladie).

Povrat troškova

 • Zahtjevi za povrat troškova u Francuskoj podnose se lokalnom uredu za socijalnu sigurnost (Caisse Primaire d’Assurance Maladie).
 • Potrebno je priložiti liječničku potvrdu („feuille de soins”), preslike računa i recepata, presliku vaše europske kartice zdravstvenog osiguranja, vašu adresu te bankovne detalje uključujući broj računa (IBAN) i identifikacijsku šifru banke (BIC). Potvrda o povratu troškova bit će poslana na vašu kućnu adresu.
 • Možete zatražiti povrat za otprilike 70 % uobičajenih liječničkih troškova.
 • Ako niste mogli podnijeti zahtjev za vrijeme boravka u Francuskoj, možete se obratiti nacionalnom pružatelju zdravstvenog osiguranja nakon povratku u vašu zemlju.

  Prosljeđivanje:

 • Podijeli na Twitteru Podijeli na Facebooku Podijeli na Google+