Navigacijski put

Kako se koristiti karticom - Francuska

Hitni slučajevi

 • Nazovite 112

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS) 
(Centar za europsku i međunarodnu suradnju u području socijalne sigurnosti)
Detaljne informacije dostupne su na francuskom, engleskom, španjolskom, njemačkom, talijanskom, portugalskom i poljskom jeziku.

Tel.: +33 1 45 26 33 41
Adresa e-pošte: ceam@cleiss.fr

Zdravstveno osiguranje (Assurance maladie): www.ameli.fr

 • Nazovite 3646 ako se nalazite u Francuskoj ili +33 811 70 3646 ako se nalazite u inozemstvu

Liječenje, pokrivenost i troškovi

Više informacija o:

 • zdravstvenim djelatnicima (liječnicima, stomatolozima, medicinskim sestrama itd.)
 • bolnicama dostupnima na području na kojem boravite
 • troškovima liječenja te obuhvatu zdravstvenog osiguranja u Francuskoj

potražite na internetskim stranicama annuaire santé d'améli (samo na francuskom jeziku).

Liječnici

 • Kako biste iskoristili europsku karticu zdravstvenog osiguranja, obratite se liječniku koji ima ugovor u okviru sustava javnog zdravstva (conventionné).
 • Liječnici s ugovorom (conventionné) dijele se u dvije kategorije:
  sektor 1 (Secteur 1): liječnici koji naplaćuju službenu tarifu,
  sektor 2 (Secteur 2): liječnici koji naplaćuju dodatnu naknadu povrh službene tarife.
 • Liječniku se plaća izravno. Liječnik ispunjava potvrdu sa stavkama i troškovima liječenja (feuille de soins) te, prema potrebi, recept. Ta vam je potvrda potrebna za povrat troškova.

Stomatolozi

 • Kako biste iskoristili europsku karticu zdravstvenog osiguranja, obratite se stomatologu koji ima ugovor u okviru sustava javnog zdravstva (conventionné).
 • Stomatologu se plaća izravno, a on ispunjava potvrdu sa stavkama i troškovima liječenja (feuille de soins) te, prema potrebi, recept. Ta vam je potvrda potrebna za povrat troškova.

Bolničko liječenje

 • Pri prijmu predočite europsku karticu zdravstvenog osiguranja. Tako nećete morati unaprijed platiti troškove, nego samo participaciju.
 • Naplatit će vam se dnevna pristojba za bolničko liječenje.
 • Za veće zahvate, uz dnevnu pristojbu, naplatit će vam se i paušalna naknada. Ti su troškovi u Francuskoj nepovratni, ali nakon povratka kući možete zatražiti povrat.
 • Ako ste primljeni u privatnu bolnicu ili kliniku, provjerite ima li ugovor u okviru sustava javnog zdravstva (conventionné).

Recepti

 • Uz recept trebate dobiti potvrdu sa stavkama i troškovima liječenja (feuille de soins). Bez te potvrde ne možete zatražiti povrat. Za propisane lijekove dobiva se povrat samo ako se nalaze na popisu subvencioniranih farmaceutskih proizvoda. Ljekarnik će vam reći koji su lijekovi subvencionirani.

Hitna pomoć

 • Za prijevoz vozilom hitne pomoći ili taksijem potreban vam je liječnički recept.
 • Naknada za prijevoz plaća se unaprijed izravno zdravstvenom djelatniku.

Hitan zračni medicinski prijevoz

Za hitan zračni medicinski prijevoz potrebni su vam: 

 • liječnički recept i
 • prethodno odobrenje lokalnog ureda za zdravstveno osiguranje (Caisse Primaire d’Assurance Maladie – zavod za osnovno zdravstveno osiguranje).

Povrat troškova

 • U Francuskoj se zahtjevi za povrat troškova podnose lokalnom uredu za zdravstveno osiguranje (Caisse Primaire d’Assurance Maladie).
 • Potrebno je priložiti:
  • potvrdu sa stavkama i troškovima liječenja (feuille de soins)
  • preslike računa i recepata
  • preslik europske kartice zdravstvenog osiguranja
  • svoju adresu te
  • bankovne detalje, uključujući broj računa (IBAN) i međunarodnu oznaku banke (BIC).

Potvrda o povratu troškova bit će poslana na vašu kućnu adresu.

 • Možete zatražiti povrat otprilike 70 % uobičajenih liječničkih troškova (ili 80 % u slučaju bolničkog liječenja).
 • Ako niste mogli podnijeti zahtjev tijekom boravka u Francuskoj, nakon povratka kući obratite se svojem nacionalnom pružatelju usluga zdravstvenog osiguranja.

Participacija

Nema dostupnih informacija.

Dijaliza, kemo i terapija kisikom

Registar pružatelja zdravstvene zaštite te zdravstvenih ustanova i usluga (annuaire santé) usluga je koju pruža francuski sustav zdravstvenog osiguranja. Koristeći se različitim kriterijima (imenom, stručnim područjem, lokacijom itd.), možete pretraživati:

 • zdravstvene djelatnike (liječnike, medicinske sestre, ljekarnike itd.)
 • zdravstvene ustanove (bolnice, klinike itd.)
 • uključene troškove te saznati kako dobiti njihov povrat i
 • ustanove u kojima možete dobiti dijalizu, kemoterapiju ili terapiju kisikom (koja se u Francuskoj pruža na odjelu pulmologije).

Kako podnijeti zahtjev za EKZO?

 • Informacije o europskoj kartici zdravstvenog osiguranja možete pronaći na internetskim stranicama CLEISS-a (na francuskom) i CNAMTS-a (na francuskom).
 • Zahtjev za izdavanje europske kartice zdravstvenog osiguranja možete podnijeti putem interneta koristeći se svojim računom ameli (ako ga imate).
 • Zahtjev za izdavanje europske kartice zdravstvenog osiguranja možete podnijeti i putem mobilne aplikacije „ameli” (dostupne na servisima Apple i Google Play).

Gdje se sve prihvaća EKZO


Izgubljena ili ukradena kartica

Kontakti za nositelje europskih kartica zdravstvenog osiguranja izdanih u Francuskoj

Obratite se svojem uredu za zdravstveno osiguranje u Francuskoj (Caisse Primaire d’Assurance Maladie – zavod za osnovno zdravstveno osiguranje):

 • internetom: na svojem računu ameli (compte ameli) / pod rubrikom „Osiguranici” (Assurés)
 • ili telefonom: nazovite 3646 ili +33 811 70 3646 (za pozive iz inozemstva).