Navigacijski put

Liječenje u inozemstvu - Francuska

Hitni slučajevi

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
(Centar za europsku i međunarodnu suradnju u području socijalne sigurnosti)
Detaljne informacije dostupne su na francuskom, engleskom, španjolskom, njemačkom, talijanskom i portugalskom jeziku.

Tel.: +33 1 45 26 33 41
Adresa e-pošte: ceam@cleiss.fr

Liječenje, pokrivenost i troškovi

Sve informacije o zdravstvenim djelatnicima (liječnici, stomatolozi, medicinske sestre itd.) i bolnicama dostupnima u području na kojem boravite, kao i o troškovima liječenja te obuhvatu zdravstvenog osiguranja u Francuskoj možete pronaći na web-mjestu ameli-direct (samo na francuskom jeziku).

Liječnici

 • Kako biste iskoristili europsku karticu zdravstvenog osiguranja, obratite se liječniku koji ima ugovor u okviru sustava javnog zdravstva („conventionné”).
 • Liječnici s ugovorom („conventionné”) dijele se u dvije kategorije:
  sektor 1 („Secteur 1”): liječnici koji naplaćuju službenu tarifu,
  sektor 2 („Secteur 2”): liječnici koji naplaćuju dodatnu naknadu povrh službene tarife.
 • Liječniku se plaća izravno. Liječnik ispunjava potvrdu sa stavkama i troškovima liječenja („feuille de soins”) te, prema potrebi, recept. Ta vam je potvrda potrebna za povrat troškova.

Stomatolozi

 • Kako biste iskoristili europsku karticu zdravstvenog osiguranja, obratite se stomatologu koji ima ugovor u okviru sustava javnog zdravstva („conventionné”).
 • Stomatologu se plaća izravno, a on ispunjava potvrdu sa stavkama i troškovima liječenja („feuille de soins”) te, prema potrebi, recept. Ta vam je potvrda potrebna za povrat troškova.

Bolničko liječenje

 • Pri prijemu morate predočiti europsku karticu zdravstvenog osiguranja. Predočite li svoju europsku karticu zdravstvenog osiguranja, nećete morati unaprijed platiti troškove, nego samo participaciju.
 • Naplatit će vam se dnevna pristojba za bolničko liječenje.
 • Za veće zahvate, uz dnevnu pristojbu, naplatit će vam se i paušalna naknada. Ti su troškovi u Francuskoj nepovratni, ali nakon povratka kući možete zatražiti povrat.
 • Ako ste primljeni u privatnu bolnicu ili kliniku, provjerite ima li ugovor u okviru sustava javnog zdravstva („conventionné”).

Recepti

 • Uz recept trebate dobiti potvrdu sa stavkama i troškovima liječenja („feuille de soins”). Bez te potvrde ne možete zatražiti povrat. Za propisane lijekove dobiva se povrat samo ako se nalaze na popisu subvencioniranih farmaceutskih proizvoda. Ljekarnik će vam reći koji su lijekovi subvencionirani.

Hitna pomoć

 • Za prijevoz vozilom hitne pomoći ili taksijem potreban vam je liječnički recept. Naknada za prijevoz plaća se izravno zdravstvenom djelatniku unaprijed.

Hitan zračni medicinski prijevoz

 • Za hitan zračni medicinski prijevoz potrebni su vam liječnički recept i prethodno odobrenje lokalnog ureda za zdravstveno osiguranje („Caisse Primaire d’Assurance Maladie”).

Povrat troškova

 • U Francuskoj se zahtjevi za povrat troškova podnose lokalnom uredu za zdravstveno osiguranje („Caisse Primaire d’Assurance Maladie”).
 • Potrebno je priložiti potvrdu sa stavkama i troškovima liječenja („feuille de soins”), preslike računa i recepata, preslik europske kartice zdravstvenog osiguranja, svoju adresu te bankovne detalje uključujući broj računa (IBAN) i međunarodnu oznaku banke (BIC). Potvrda o povratu troškova bit će poslana na vašu kućnu adresu.
 • Možete zatražiti povrat otprilike 70 % uobičajenih liječničkih troškova (ili 80 % u slučaju bolničkog liječenja).
 • Ako niste mogli podnijeti zahtjev tijekom boravka u Francuskoj, nakon povratka kući obratite se svojem nacionalnom pružatelju usluga zdravstvenog osiguranja.

Informacije o participaciji

Nema dostupnih informacija.

Dijaliza, kemo i terapija kisikom

Web-mjesto ameli-direct usluga je koju pruža francuski sustav zdravstvenog osiguranja. Na tom web-mjestu možete pretraživati zdravstvene djelatnike (liječnike, medicinske sestre, ljekarnike itd.) ili zdravstvene ustanove (bolnice, klinike itd.) prema različitim kriterijima (imenu, stručnom području, lokaciji...). Možete saznati i iznos troškova te kako dobiti njihov povrat.

Izgubljena ili ukradena kartica

Kontakti za nositelje europskih kartica zdravstvenog osiguranja izdanih u Francuskoj

Obratite se svojem uredu za zdravstveno osiguranje („Caisse Primaire d’Assurance Maladie”):

 • internetom: na svojem računu ameli (compte ameli) / pod rubrikom „Moji zahtjevi” („Mes demandes”),
 • tel.: 3646 ili iz inozemstva: +33 811 70 3646

  Prosljeđivanje:

 • Podijeli na Twitteru Podijeli na Facebooku Podijeli na Google+