Navigacijski put

Kako se koristiti karticom - Finska

Napomena

 • Osobe s boravištem u Danskoj, na Islandu, u Norveškoj ili u Švedskoj trebaju samo predočiti valjanu osobnu iskaznicu i dokaz o stalnoj adresi u toj drugoj nordijskoj zemlji kako bi u Finskoj ostvarile besplatnu zdravstvenu skrb uz iste uvjete kao osobe s boravištem u Finskoj.

Hitni slučajevi

 • Nazovite 112
 • Kela (Finski zavod za socijalno osiguranje)

Kela ima telefonske brojeve službe za korisnike koje možete nazvati s cijelog državnog područja za razne naknade. Linije su otvorene od ponedjeljka do petka.

Broj je korisničke službe za socijalno osiguranje u slučajevima selidbe u Finsku ili iz Finske i drugim međunarodnim situacijama +358 20 634 0200.

Možete se obratiti i domu zdravlja ili bolnici u općini u kojoj boravite.

Finska ima dva službena jezika: finski i švedski. Većina ljudi, uključujući i medicinsko osoblje, govori i engleski.


Liječenje, pokrivenost i troškovi

Liječnici

 • Uz predočenje europske kartice zdravstvenog osiguranja imate pravo na liječenje u svim ustanovama javnog zdravstva. Možete se obratiti obližnjem domu zdravlja gdje će liječnici utvrditi koja vam je vrsta zdravstvene skrbi potrebna.
 • Uz predočenje europske kartice zdravstvenog osiguranja i putovnice ili drugog osobnog dokumenta plaćate liječenje po istoj cijeni kao i rezidenti Finske.
 • U domu zdravlja plaćate fiksnu naknadu.
 • Ako ste mlađi od 18 godina, liječenje je besplatno tijekom redovnog radnog vremena (izvan radnog vremena naplaćuje se fiksna naknada).
 • Možete otići i privatnom liječniku ili u privatnu kliniku. U tom slučaju plaćate punu cijenu. Povrat troškova možete zatražiti naknadno od zavoda za socijalno osiguranje Kela

Stomatolozi

 • Uz predočenje europske kartice zdravstvenog osiguranja imate pravo na liječenje u svim ustanovama javnog zdravstva. Ako vam je potrebno stomatološko liječenje, otiđite u obližnji dom zdravlja.
 • Uz predočenje europske kartice zdravstvenog osiguranja i putovnice ili drugog osobnog dokumenta plaćate liječenje po istoj cijeni kao i rezidenti Finske.
 • U domu zdravlja plaćate fiksnu naknadu.
 • Ako ste mlađi od 18 godina, stomatološko liječenje besplatno je tijekom redovnog radnog vremena (izvan radnog vremena naplaćuje se fiksna naknada).
 • Možete otići privatnom stomatologu ili u privatnu stomatološku ordinaciju. U tom slučaju plaćate punu cijenu. Međutim, povrat troškova možete zatražiti naknadno od Kele.

Bolničko liječenje

 • Za bolničko liječenje potrebna vam je liječnička uputnica.
 • Morate predočiti valjanu europsku karticu zdravstvenog osiguranja i putovnicu ili drugi osobni dokument.
 • Za bolničko liječenje plaća se dnevna naknada.
 • Ako ste mlađi od 18 godina, dnevnu naknadu plaćate najviše sedam dana u istoj kalendarskoj godini.
 • Za izvanbolničko liječenje plaća se naknada.
 • Ako posjetite privatnu bolnicu, morat ćete platiti sve troškove. Međutim, naknadno možete zatražiti povrat od Kele.

Recepti

 • Lijek na recept možete podići u svim ljekarnama.
 • U ljekarnama plaćate punu cijenu lijeka.
 • Ljekarna će vam za sve troškove izdavanja lijekova izdati račun, na temelju kojeg možete zatražiti povrat od Kele.

Bolničko vozilo

 • Uz predočenje europske kartice zdravstvenog osiguranja imate pravo na uslugu hitne pomoći. Morate predočiti valjanu europsku karticu zdravstvenog osiguranja osoblju u vozilu.
 • Osoblje u vozilu naplatit će vam naknadu za liječenje.

Hitan zračni medicinski prijevoz

 • Uz predočenje europske kartice zdravstvenog osiguranja imate pravo na uslugu hitnog zračnog prijevoza. Morate predočiti valjanu europsku karticu zdravstvenog osiguranja osoblju u vozilu.
 • Služba 112 odlučuje je li usluga hitnog zračnog prijevoza potrebna.

Povrat troškova

 • Javni sustav za zdravstveno osiguranje djelomično nadoknađuje:
  • troškove privatnih medicinskih usluga u skladu s utvrđenim tarifama,
  • putne troškove za liječenje i pretrage,
  • troškove određenih lijekova.
 • Uobičajene su naknade koje plaćate u domu zdravlja ili u bolnici nepovratne.
 • Povrat troškova možete zatražiti od zavoda za socijalno osiguranje Kela podnošenjem obrasca SV 127(e) koji možete pronaći u privatnim klinikama. Obrasce možete pronaći i na internetskoj stranici Kele.
 • Ispunite i potpišite obrazac. Morate navesti svoju stalnu adresu, datum i bankovne detalje (naziv banke i broj računa, uključujući međunarodni broj bankovnog računa IBAN i međunarodnu oznaku banke BIC).
 • Priložite preslike odgovarajućih dokumenata kada podnosite zahtjev Keli. Ti dokumenti uključuju dokaz o plaćanju liječničke naknade te o pregledu i liječenju koje je liječnik propisao, vašu europsku karticu zdravstvenog osiguranja te putovnicu ili drugu osobnu ispravu.
 • Kela će izvršiti povrat troškova izravno na vaš bankovni račun.
 • Zahtjevi za povrat troškova moraju se podnijeti unutar šest mjeseci od datuma plaćanja.
 • Više informacija možete pronaći na internetskim stranicama Kele pod kategorijom povrat troškova.

Broj telefona za povrat troškova za medicinske usluge
Tel: +358 20 692 204 (za finski jezik)
Tel: +358 20 692 224 (za švedski jezik)
Tel: +358 20 634 2650 (za engleski jezik)

Ako morate platiti troškove liječenja i niste mogli podnijeti zahtjev za vrijeme boravka u Finskoj, možete se obratiti nacionalnom pružatelju usluga zdravstvenog osiguranja nakon povratka kući.


Participacija

 • Usluge su javne socijalne i i zdravstvene skrbi u Finskoj:
  • besplatne, ili
  • svaki pacijent plaća jednaku naknadu, ili
  • naknada koju pacijenti plaćaju utvrđuje se s obzirom na prihode i obiteljsku situaciju.
 • Najveći iznosi naknada za općinske usluge socijalne i zdravstvene skrbi određene su zakonom i uredbom o naknadama koje se naplaćuju pacijentima za usluge socijalne i zdravstvene skrbi. Općine mogu odlučiti naplatiti niže stope ili dotičnu uslugu pružiti besplatno. Općinama nije dopušteno naplaćivati naknade za usluge više od iznosa koji odgovara stvarnom trošku usluge.
 • Za naknade za usluge javne skrbi postoji godišnja gornja granica iznad koje pacijenti ne moraju nastaviti plaćati. To ne vrijedi za kratkoročnu institucionalnu skrb. Više informacija možete pronaći na internetskim-stranicama Ministarstva socijalne skrbi i zdravlja.
 • Trošak liječenja kod privatnih liječnika ili stomatologa nadoknađuje Kela u skladu s utvrđenim tarifama. Kela nadoknađuje dio naknade privatnih liječnika i troškova pregleda te liječenja u skladu s utvrđenim tarifama. Popis utvrđenih tarifa dostupan je samo na finskom jeziku na internetskoj stranici Kele. Najveća utvrđena povratna naknada često je manja od naknade koju liječnici stvarno naplaćuju.
 • Nije moguć povrat za liječničke usluge pružatelja iz sustava javne skrbi ni za razdoblja liječenja pacijenata u javnoj bolnici ili ustanovi (npr. u domu za starije osobe).
 • Putem Kele moguće je ostvariti i povrat za lijekove izdane na recept.

Dijaliza, kemo i terapija kisikom

Ako vam je potrebna ta vrsta liječenja, unaprijed se obratite jedinici zdravstvene skrbi (npr. bolnici) u kojoj se želite liječiti.

Kako podnijeti zahtjev za EKZO?

 • EKZO mogu dobiti sve osobe obuhvaćene finskim sustavom zdravstvenog osiguranja i osobe za čije troškove liječenja nadoknađuje Finska.
 • EKZO je moguće naručiti
  • telefonom
  • ispunjavanjem obrasca zahtjeva (SV 193sr, na finskom). Taj se obrazac može ispisati preko internetskih stranica Kele ili podići u uredima Kele.
  • putem Keline internetske službe za korisnike. Napominjemo da je podrška internetske službe za korisnike dostupna samo na finskom i švedskom jeziku.

Gdje se sve prihvaća EKZO

 • Popis nažalost nije dostupan, ali svi pružatelji zdravstvenih usluga u sustavu javnog zdravstva prihvaćaju Europsku karticu zdravstvenog osiguranja.
 • Ako posjetite privatnog liječnika ili privatnu kliniku, morat ćete platiti punu cijenu, ali naknadno možete zatražiti povrat od Kele.

Izgubljena ili ukradena kartica

Kontakti za nositelje EKZO-ova izdanih u Finskoj

Podaci za kontakt Kelinog centra za međunarodna pitanja
Tel: +358 20 634 0200
Faks: +358 20 634 1599
Adresa e-pošte: inter.helsinki@kela.fi