Navigacijski put

Liječenje u inozemstvu - Estonija

Hitni slučajevi

Linija za liječničku pomoć

Eesti Haigekassa
(Estonski zavod za zdravstveno osiguranje)
Tel: +372 669 6630
Tel: 16363 (za pozive iz Estonije)
Adresa e-pošte: info@haigekassa.ee

Liječenje, pokrivenost i troškovi

Liječnici

 • Za pregled kod liječnika opće prakse ne plaća se naknada.
 • Naknada se plaća za specijalističke preglede (na primjer kod kardiologa, psihijatra, ginekologa itd.).

Stomatolozi

 • Za stomatološki pregled i liječenje plaća se puna cijena.
 • Za osobe mlađe od 19 godina stomatološko je liječenje besplatno.

Bolničko liječenje

Postoji uobičajena dnevna tarifa za bolničko liječenje do 10 dana. Bolničko liječenje ne plaćaju:

 • djeca mlađa od dvije godine
 • trudnice za vrijeme trudnoće i poroda
 • pacijenti kojima je potrebna intenzivna njega.

Recepti

 • Primjenjuju se razne tarife, ovisno o dijagnozi, lijeku, dobi pacijenta itd.
 • Ako lijek nije na državnom popisu subvencioniranih medicinskih proizvoda (na estonskom), morat ćete platiti punu cijenu. Ti su troškovi u Estoniji nepovratni, ali nakon povratka kući možete zatražiti povrat.

Bolničko vozilo

 • U hitnim je slučajevima prijevoz vozilom hitne pomoći besplatan.

Hitan zračni medicinski prijevoz

 • Hitan zračni medicinski prijevoz besplatan je samo na državnom području Estonije.

Povrat troškova

 • U Estoniji nema naknade troškova. Naplatit će vam se samo vaš dio troškova.
 • Ako morate platiti troškove liječenja, obratite se svojem nacionalnom pružatelju usluga zdravstvenog osiguranja za povrat troškova.

Informacije o participaciji

 • Kućni posjet obiteljskog liječnika – do 5 €
 • Posjet liječniku specijalistu (uključujući stomatologa) – do 5 €
 • Bolničko liječenje – do 2,5 € dnevno do najviše 25 € po boravku u bolnici.

Dijaliza, kemo i terapija kisikom

Usluge su dostupne u dvjema glavnim bolnicama

Izgubljena ili ukradena kartica

Kontakti za nositelje EKZO-ova izdanih u Estoniji

Eesti Haigekassa (Estonski zavod za zdravstveno osiguranje)

Tel: +372 669 6630

Tel: 16363 (za pozive iz Estonije)

Adresa e-pošte: info@haigekassa.ee


  Prosljeđivanje:

 • Podijeli na Twitteru Podijeli na Facebooku Podijeli na Google+