Navigacijski put

Liječenje u inozemstvu - Estonija

Hitni slučajevi

Eesti Haigekassa
(Estonski zavod za zdravstveno osiguranje)
Telefon: +372 669 6630
Telefon: 16363 (za pozive iz Estonije)
Adresa e-pošte: info@haigekassa.ee

Liječenje i troškovi

Liječnici

 • Za pregled kod liječnika opće prakse ne plaća se naknada.
 • Naknada se plaća za specijalističke preglede (na primjer kod kardiologa, psihijatra, ginekologa, itd.).

Stomatolozi

 • Za stomatološki pregled i liječenje plaća se puna cijena.
 • Za osobe mlađe od 19 godina stomatološko liječenje besplatno je.

Bolničko liječenje

Postoji uobičajena dnevna tarifa za bolničko liječenje do 10 dana. Bolničko liječenje ne plaćaju:

 • osobe mlađe od 19 godina
 • trudnice za vrijeme trudnoće i poroda
 • osobe na intenzivnoj njezi.

Recepti

 • Primjenjuju se različite tarife, ovisno o dijagnozi, lijeku, dobi pacijenta, itd.
 • Ako lijek nije na popisu subvencioniranih medicinskih proizvoda, morat ćete platiti punu cijenu. U Estoniji ti su troškovi nepovratni, ali nakon povratka kući možete zatražiti povrat.

Vozilo hitne pomoći

 • U hitnim slučajevima prijevoz vozilom hitne pomoći besplatan je.

Hitan zračni medicinski prijevoz

 • Nema dostupnih informacija.

Povrat troškova

U Estoniji nema naknade troškova. Plaćate samo vaš udio u troškovima.

Ako ste morali platiti troškove liječenja, nakon povratka kući stupite u kontakt s vašim nacionalnim pružateljem usluga zdravstvenog osiguranja kako biste zatražili povrat troškova.


  Prosljeđivanje:

 • Podijeli na Twitteru Podijeli na Facebooku Podijeli na Google+