Navigacijski put

Liječenje u inozemstvu - Češka republika

Hitni slučajevi

Centrum mezistatnich uhrad (CMU)
(Centar za međunarodni povrat troškova)
Tel: +420 236 033 411
Adresa e-pošte: info@cmu.cz

Liječenje, pokrivenost i troškovi

Liječnici

 • Kako biste iskoristili europsku karticu zdravstvenog osiguranja, obratite se liječniku koji ima ugovor s jednim od čeških zavoda za zdravstveno osiguranje.
 • Kod liječnika ćete potpisati „Potvrzeni o naroku” (Potvrdu o pravu) na temelju koje se liječenje naplaćuje od češkog zavoda za zdravstveno osiguranje.
 • Ako trebate lijekove, laboratorijske pretrage ili drugu vrstu pregleda, liječnik će vam dati preslike „Potvrzeni o naroku”. Ljekarniku ili pružatelju zdravstvenih usluga morat ćete pokazati taj preslik.
 • Boravite li u Češkoj tijekom dužeg razdoblja, možete se prijaviti na jedan od čeških zavoda za zdravstveno osiguranje gdje ćete dobiti „Potvrzeni o registraci” (Potvrdu o prijavi) koja vrijedi tijekom cijelog vašeg boravka. Tu potvrdu morate predočiti svaki put kad zatražite liječničke usluge ili podižete lijekove.

Stomatolozi

 • Uobičajene stomatološke usluge obuhvaćene su sustavom javnog zdravstvenog osiguranja.
 • Međutim, za dodatne stomatološke usluge i materijale morat ćete platiti barem dio troškova.

Bolničko liječenje

Recepti

 • Morate platiti dio troška ili ukupan trošak lijekova koji nisu u potpunosti pokriveni sustavom javnog zdravstvenog osiguranja.

Bolničko vozilo

 • Prijevoz je vozilom hitne pomoći besplatan.

Hitan zračni medicinski prijevoz

 • Hitan je zračni medicinski prijevoz besplatan.

Povrat troškova

 • U načelu ne biste trebali platiti ništa osim uobičajene participacije.
 • U Češkoj ne možete zatražiti povrat troškova.
 • Ako ste morali platiti troškove liječenja, stupite u kontakt s vašim nacionalnim pružateljem usluga zdravstvenog osiguranja za povrat troškova.

Informacije o participaciji

Za usluge prve pomoći koje pružaju liječničke službe, uključujući prvu pomoć koju pružaju stomatolozi, naplaćuje se participacija u iznosu od 90 CZK.

Dijaliza, kemo i terapija kisikom

 • Ako znate da će vam tijekom boravka u Češkoj biti potrebna dijaliza, terapija kisikom ili kemoterapija, savjetujemo vam da se prije dolaska obratite pružatelju zdravstvenih usluga.
 • U načelu ne postoje drugi zahtjevi. Za više informacija preporučujemo da se unaprijed obratite češkom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Izgubljena ili ukradena kartica

Kontakti za nositelje EKZO-ova izdanih u Češkoj

Centrum mezistatnich uhrad (CMU)

Telefon:+420 236 033 411

Adresa e-pošte:info@cmu.cz


  Prosljeđivanje:

 • Podijeli na Twitteru Podijeli na Facebooku Podijeli na Google+