Navigacijski put

Kako se koristiti karticom - Bugarska

Pozivi u hitnim slučajevima

Hitna pomoć

Национална здравноосигурителна каса
(Državni zavod za zdravstveno osiguranje)
Tel.: +359 2 965 9116
Dežurni telefon: 0800 14 800


Liječenje, pokrivenost i troškovi

Liječnici

 • Većina liječnika u Bugarskoj ima ugovor s Državnim zavodom za zdravstveno osiguranje.
 • Trebali bi vas pregledati uz predočenje europske kartice zdravstvenog osiguranja.
 • Platit ćete naknadu u iznosu od 2,90 BGN.
 • Taj se trošak ne nadoknađuje.

Stomatolozi

Bolničko liječenje

 • Bolničko liječenje u klinikama ili bolnicama koje imaju ugovor s Državnim zavodom za zdravstveno osiguranje besplatno je uz predočenje europske kartice zdravstvenog osiguranja ili privremene zamjenske potvrde.
 • Platit ćete standardnu dnevnu naknadu (u iznosu od 5,80 BGN) za prvih deset dana hospitalizacije.
 • Nakon otpuštanja iz bolnice imate pravo na dva dodatna pregleda koji su povezani s bolničkim liječenjem.

Liječnički recepti

Hitna pomoć

 • U hitnim je slučajevima prijevoz vozilom hitne pomoći besplatan.

Hitan zračni medicinski prijevoz

 • Nema dostupnih informacija.

Povrat troškova

Liječnici

 • Trošak naknade za posjet liječniku u Bugarskoj ne nadoknađuje se.

Stomatolozi

Liječnički recepti

 • U Bugarskoj pacijent plaća participaciju za većinu lijekova.
 • Ako ste morali platiti lijek, obratite se svojem nacionalnom pružatelju usluga zdravstvenog osiguranja za povrat tih troškova.

Participacija

 • Participacija za usluge zdravstvenog osiguranja (laboratorijski testovi, stomatološko liječenje, bolničke i ambulantne usluge te lijekovi na recept) naplaćuje se ako Državni zavod za zdravstveno osiguranje u potpunosti ne pokriva trošak.
 • Više bolnica dodatno naplaćuje usluge koje pruža svim svojim pacijentima. Zatražite da vam izdaju račun.
 • Trebate biti hospitalizirani? Unaprijed se informirajte u bolnici hoće li se vaše liječenje dodatno naplaćivati i u kojem iznosu.
 • Vi ćete, kao pacijent, morati platiti troškove svih nereguliranih dodatnih naknada i korisničkih naknada. Ti se troškovi ne nadoknađuju.
 • Primjeri participacije:
  • uobičajene naknade za ambulantno i bolničko liječenje,
  • medicinski proizvodi i potrepštine,
  • plaćanje odabira liječnika ili liječničkog tima za bolničko liječenje,
  • jednokrevetna / dvokrevetna soba u bolnici,
  • posebni prehrambeni zahtjevi.

Dijaliza, kemo i terapija kisikom

Dijaliza

 • Liječenje kroničnom dijalizom i peritonealnom dijalizom (kontinuirana ambulatorna peritonealna dijaliza (CAPD), automatska peritonealna dijaliza (APD) i dijaliza u akutnim stanjima) pokriva Državni zavod za zdravstveno osiguranje, pod uvjetom da se terapija provodi u jednoj od bolnica ili centara za dijalizu koje imaju ugovor s Državnim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Terapija kisikom

 • Državni zavod za zdravstveno osiguranje pokriva samo potporu disanju s pomoću kontinuiranog pozitivnog tlaka u dišnim putovima (CPAP) i s pomoću pozitivnog tlaka na dvije razine (BiPAP), ako se te terapije pružaju u bolnicama koje imaju ugovor sa Zavodom.
 • Te se terapije primjenjuju samo na pacijente koji boluju od živčano-mišićnih bolesti i kronične respiratorne insuficijencije te kojima je već propisana potpora disanju s neinvazivnom ventilacijom (CPAP ili BiPAP). Tako se omogućava potpora disanju u skladu s ranije dijagnosticiranim potrebama pacijenta.
 • Informacije o medicinskim ustanovama koje imaju ugovor s Državnim zavodom za zdravstveno osiguranje

Kemoterapija

 • Kemoterapija se provodi u bolnicama i klinikama za tumore koje imaju ugovor s Državnim zavodom za zdravstveno osiguranje u skladu s kliničkim postupkom br. 5 ili kliničkim postupnikom br. 298.
 • „Klinički postupnik” sustav je zahtjeva i smjernica za liječnike specijaliste koji provode dijagnostičke i terapijske postupke na pacijentima koji boluju od određenih bolesti zbog kojih im je potrebna hospitalizacija.

Kako podnijeti zahtjev za EKZO?


Gdje se sve prihvaća EKZO

Svi bi liječnici i bolnice koji imaju ugovor s Državnim zavodom za zdravstveno osiguranje trebali prihvatiti valjane europske kartice zdravstvenog osiguranja.

Izgubljena ili ukradena kartica

Kontakti za nositelje europskih kartica zdravstvenog osiguranja izdanih u Bugarskoj

Национална здравноосигурителна каса

Telefon: +359 2 965 9116

Dežurni telefon: 0800 14 800

Adresa e-pošte: jvatkova@nhif.bg