Navigacijski put

Liječenje u inozemstvu - Bugarska

Pozivi u hitnim slučajevima

Hitna pomoć

Национална здравноосигурителна каса
(Državni zavod za zdravstveno osiguranje)
Tel.: +359 2 965 9116
Dežurni telefon: 0800 14 800

Liječenje, pokrivenost i troškovi

Liječnici

 • Većina liječnika u Bugarskoj ima ugovor s Državnim zavodom za zdravstveno osiguranje.
 • Pregledat će vas uz predočenje europske kartice zdravstvenog osiguranja.
 • Platit ćete naknadu u iznosu od 2,90 BGN.
 • Taj se trošak u Bugarskoj ne nadoknađuje.

Stomatolozi

Bolničko liječenje

 • Bolničko liječenje u klinikama ili bolnicama koje imaju ugovor s Državnim zavodom za zdravstveno osiguranje besplatno je uz predočenje europske kartice zdravstvenog osiguranja.
 • Platit ćete standardnu dnevnu naknadu (u iznosu od 5,80 BGN) za prvih deset dana hospitalizacije.
 • Nakon otpuštanja iz bolnice imate pravo na dva dodatna pregleda koji se smatraju dijelom bolničkog liječenja.

Recepti

 • U Bugarskoj za lijekove nećete dobiti povrat troškova.
 • Lijekovi koje su vam propisali liječnici koji imaju ugovor s Državnim zavodom za zdravstveno osiguranje dostupni su po potpuno ili djelomično subvencioniranoj cijeni u ljekarnama koje imaju ugovor s Državnim zavodom za zdravstveno osiguranje. Te ćete ljekarne prepoznati po logotipu Državnog zavoda za zdravstveno osiguranje vidljivom na ulazu u ljekarnu ili u ljekarni.
 • Kako bi vam Državni zavod za zdravstveno osiguranje subvencionirao posebno skupe lijekove, na primjer one koji su vam nužni ako bolujete od kroničnih bolesti, potrebna vam je „knjižica za recepte”. Knjižicu vam, nakon savjetovanja sa specijalistom, daje liječnik opće prakse koji ima ugovor s Državnim zavodom za zdravstveno osiguranje. U tu svrhu morate odabrati privremenog liječnika opće prakse.
 • Morate li u Bugarskoj platiti liječenje, obratite se svojem nacionalnom pružatelju usluga zdravstvenog osiguranja za povrat tih troškova.

Hitna pomoć

 • U hitnim je slučajevima prijevoz vozilom hitne pomoći besplatan.

Hitan zračni medicinski prijevoz

 • Nema dostupnih informacija.

Povrat troškova

Liječnici

 • Trošak naknade za posjet liječniku u Bugarskoj ne nadoknađuje se.

Stomatolozi

Recepti

 • U Bugarskoj za lijekove nećete dobiti povrat troškova.
 • Morate li u Bugarskoj platiti liječenje, obratite se svojem nacionalnom pružatelju usluga zdravstvenog osiguranja za povrat tih troškova.

Informacije o participaciji

 • Participacija za usluge zdravstvenog osiguranja (kao što su laboratorijski testovi, stomatološko liječenje, bolničke i ambulantne usluge te kupovina lijekova) naplaćuje se ako Državni zavod za zdravstveno osiguranje u potpunosti ne pokriva trošak pružene zdravstvene skrbi.
 • Više bolnica dodatno naplaćuje usluge koje pruža svim svojim pacijentima i u tu svrhu izdaje račun.
 • Preporuča se da se pacijenti unaprijed informiraju hoće li se njihovo liječenje dodatno naplaćivati i u kojem iznosu.
 • Troškove nereguliranih dodatnih naknada i korisničkih naknada snosi pacijent i ti se troškovi ne nadoknađuju.
 • Primjeri participacije:
  • uobičajene naknade za bolničko i ambulantno liječenje,
  • medicinski proizvodi i potrepštine,
  • plaćanje liječnika ili liječničkog tima za bolničko liječenje,
  • jednokrevetna soba u bolnici,
  • posebni prehrambeni zahtjevi.

Dijaliza, kemo i terapija kisikom

Dijaliza

 • Liječenje kroničnom dijalizom, peritonealnom dijalizom (kontinuirana ambulatorna peritonealna dijaliza (CAPD), automatska peritonealna dijaliza (APD)) i dijalizom u akutnim stanjima pokriva Državni zavod za zdravstveno osiguranje, pod uvjetom da se terapija provodi u jednoj od bolnica / centara za dijalizu koje priznaje Državni zavod za zdravstveno osiguranje i u skladu s odgovarajućim kliničkim postupcima (klinički postupci br. 1., 2., 3. i 4.).
 • „Klinički postupak” sustav je zahtjeva i smjernica za provođenje trajnog, potrebnog liječenja pri čemu radi liječenja i na temelju zdravstvenog stanja pacijenta nije potrebna hospitalizacija u trajanju duljem od 12 sati.

Terapija kisikom

 • Državni zavod za zdravstveno osiguranje pokriva samo potporu disanju s pomoću kontinuiranog pozitivnog tlaka u dišnim putovima (CPAP) i s pomoću pozitivnog tlaka na dvije razine (BiPAP), ako se te terapije pružaju u bolnicama koje priznaje Zavod i ako se provode u skladu s odgovarajućim kliničkim postupkom (klinički postupak br. 17.).
 • Klinički se postupak primjenjuje samo na pacijente koji boluju od živčano-mišićnih bolesti i kronične respiratorne insuficijencije te kojima je već propisana potpora disanju s neinvazivnom ventilacijom (CPAP ili BiPAP), čime se omogućava potpora disanju u skladu s ranije dijagnosticiranim potrebama pacijenta.
 • Državni zavod za zdravstveno osiguranje jednom godišnje pokriva liječenje u okviru kliničkog postupka br. 17.
 • Informacije o medicinskim ustanovama koje imaju ugovor s Državnim zavodom za zdravstveno osiguranje možete promaći na internetskoj stranici Državnog zavoda za zdravstveno osiguranje (na bugarskom) ili se možete obratiti Državnom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Kemoterapija

 • Kemoterapija se provodi u bolnicama i klinikama za tumore koje priznaje Državni zavod za zdravstveno osiguranje u skladu s kliničkim postupkom br. 5 ili kliničkim postupnikom br. 298.
 • „Klinički postupnik” sustav je zahtjeva i smjernica za liječnike specijaliste pri provođenju dijagnostičkih i terapijskih postupaka na pacijentima koji boluju od određenih bolesti zbog kojih im je potrebna hospitalizacija.

Izgubljena ili ukradena kartica

Kontakti za nositelje europskih kartica zdravstvenog osiguranja izdanih u Bugarskoj

Национална здравноосигурителна каса

Tel.: +359 2 965 9116

Dežurni telefon: 0800 14 800

Adresa e-pošte: jvatkova@nhif.bg


  Prosljeđivanje:

 • Podijeli na Twitteru Podijeli na Facebooku Podijeli na Google+