Navigacijski put

Liječenje u inozemstvu - Austrija

Hitni slučajevi


Liječenje, pokrivenost i troškovi

Liječnici

 • Obratite se liječniku koji ima ugovor s nekim od austrijskih regionalnih ureda zdravstvenog osiguranja (Gebietskrankenkassen). Njihove su usluge besplatne. Prepoznat ćete ih po oznaci „Kassenarzt” (ugovorni liječnik) ili „Alle Kassen”.

Stomatolozi

 • Ograničen broj stomatoloških usluga dostupan je u okviru sustava javnog zdravstva.
 • Stomatolozi koji imaju ugovor s regionalnim uredom zdravstvenog osiguranja neće vam naplatiti liječenje. Prepoznat ćete ih po oznaci „Kassenarzt” (ugovorni liječnik) ili „Alle Kassen”.

Bolničko liječenje

 • Liječenje je (u općoj cjenovnoj kategoriji) besplatno u sveučilišnim i regionalnim bolnicama koje imaju ugovor sa zavodom za zdravstveno osiguranje dotične savezne države („Landesgesundheitsfonds”).
 • Potrebna je liječnička uputnica (osim u hitnim slučajevima).
 • Prvih 28 dana u bolnici naplaćuje se po danu. Naknada se razlikuje u saveznim državama (od 12,50 EUR do 20,60 EUR 2016.).
 • Više informacija (na njemačkom jeziku) o bolnicama za akutnu skrb i njihovim uslugama pronađite na stranici Österreichischer Spitalskompass.

Recepti

 • Za recepte se plaća naknada, trenutačno 5,70 EUR (2016.).
 • Propisani lijekovi dostupni su u svim ljekarnama (po standardnoj cijeni).
 • Pretražite ljekarne (na njemačkom jeziku).

Bolničko vozilo

 • Nužna se vožnja bolničkim vozilom ne naplaćuje.

Hitan zračni medicinski prijevoz


Povrat troškova
 • Ako vam je liječenje naplaćeno jer ste odabrali liječnika koji nema ugovor s austrijskim regionalnim uredima zdravstvenog osiguranja (ponekad su označeni natpisom „Wahlarzt” ili „Keine Kassen”), možete tražiti povrat i do 80 % iznosa koji bi ustanova zdravstvenog osiguranja platila za liječenje kod ugovornog liječnika.
 • Zahtjevi za povrat troškova podnose se izravno u austrijskim uredima zdravstvenog osiguranja Gebietskrankenkassen.
 • Uz zahtjev priložite i originalne račune. Sačuvajte preslike svih dokumenata.
 • Ne možete podnijeti zahtjev za vrijeme boravka u Austriji? Po povratku kući obratite se svojem nacionalnom pružatelju usluga zdravstvenog osiguranja.

Participacija

Bolničko liječenje

 • Za bolničko liječenje plaća se naknada. Ona se razlikuje u saveznim državama (od 12,50 EUR do 20,60 EUR 2016.).
 • Naknadu plaćate za najviše 28 kalendarskih dana u kalendarskoj godini.

Recepti

Za lijekove se plaća naknada koja trenutačno (2016.) iznosi: 5,70 EUR

Medicinska pomagala i uređaji

 • Medicinska pomagala i uređaji (npr. naočale, ortopedski ulošci za cipele) mogu se dobiti na recept.
 • Ako ste osigurani, morate platiti participaciju, koja je načelno 10 % troškova nabave, a trenutačno iznosi najmanje 32,40 EUR ili u slučaju naočala 97,20 EUR (2016.).

Dijaliza, kemo i terapija kisikom

Izgubljena ili ukradena kartica

Kontakti za nositelje EKZO-ova izdanih u Austriji