Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Kortin käyttö - Slovakia

Yhdistetty pelastusjärjestelmä

Soita numeroon 112

Hätätilanteet

Soita numeroon 155

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Terveydenhuollon valvontaviranomainen)
Žellova 2
SK - 829 24 Bratislava 25
Puh: +421 2 20 856 226


Hoito ja kustannukset

Lääkärit

 • Hakeudu lääkärille, joka kuuluu Slovakian julkisen sairausvakuutusjärjestelmän piiriin ja esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi.
 • Hoidosta voidaan periä maksu. Tätä maksua ei korvata Slovakiassa, mutta voit hakea korvausta palattuasi kotimaahasi.

Hammaslääkärit

 • Hakeudu hammaslääkärille, joka kuuluu Slovakian julkisen sairausvakuutusjärjestelmän piiriin ja esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi.
 • Hätätilanteessa hammashoito on yleensä maksutonta, mutta tämä riippuu hammaslääkärin käyttämistä materiaaleista.
 • Kaikesta muusta hammashoidosta peritään maksu. Tätä maksua ei korvata Slovakiassa, mutta voit hakea korvausta palattuasi kotimaahasi.

Sairaalahoito

 • Hätätilanteessa hakeudu sairaalan ensiapupoliklinikalle. Lääkärin lähetettä ei tarvita.
 • Palvelut ja lääkkeet ovat yleensä maksuttomia, mutta monimutkaisemmat hoidot saattavat olla huomattavan kalliita eikä niitä välttämättä korvata. Näitä kuluja ei korvata Slovakiassa, mutta voit hakea korvausta palattuasi kotimaahasi.

Lääkemääräykset

 • Kustakin reseptistä maksetaan reseptimaksu.
 • Voit joutua maksamaan osan sellaisten lääkkeiden hinnasta, jotka eivät kuulu julkisen sairausvakuutusjärjestelmän korvaamiin lääkkeisiin. Näitä kuluja ei korvata Slovakiassa, mutta voit hakea korvausta palattuasi kotimaahasi.
 • Apteekeissa on luettelo korvattavista lääkkeistä.

Ambulanssi

 • Ambulanssi on maksuton

Lentoambulanssi

 • Soita numeroon 18155
 • Lentoambulanssi on maksuton

Korvaukset

 • Slovakiassa ei ole korvausjärjestelmää.
 • Jos hoidostasi perittiin maksu, ota kotimaahan palattuasi yhteyttä kansalliseen sairausvakuutuslaitokseen ja hae korvausta.

Omavastuu

Saattaja sairaalassa

 • Saattajalta veloitetaan 3,32 euron päivämaksu. Ensimmäinen ja viimeinen sairaalapäivä lasketaan yhdeksi päiväksi.
 • Saattajalta ei peritä maksua, jos hän on
  • imettävä äiti, jonka lapsi/lapsia on sairaalassa hoidettavana
  • alle 3-vuotiaan lapsen saattaja
  • alle 18-vuotiaan syöpähoitoa saavan lapsen/nuoren saattaja.

Apteekit

 • Apteekit veloittavat 0,17 euroa lääkemääräyksen tai lääkinnällistä laitetta koskevan määräyksen käsittelymaksuna.
 • Käsittelymaksua ei tarvitse maksaa, jos
  • vakuutettu esittää ns. otteen lääkemääräyksestä (výpis z lekárskeho predpisu)
  • vakuutettu esittää sellaisia lääkkeitä tai erityisruokavaliovalmisteita koskevan määräyksen, joiden kustannukset hän maksaa kokonaisuudessaan itse
  • lääkemääräys koskee rokotetta (merkitty V-kirjaimella).

Sairaalan ensiapuyksikkö

 • Sairaalan ensiapukäynnistä peritään 1,99 euron maksu.
 • Jos sinun on jäätävä sairaalahoitoon, maksua ei peritä.

Kuljetus

 • Ambulanssikuljetuksesta veloitetaan 0,07 euroa kilometriä kohti.
 • Kuljetusmaksua ei peritä, jos kysymyksessä on
  • dialyysi- tai elinsiirtopotilas
  • syöpähoitopotilas tai sydänkirurgista hoitoa saava potilas
  • vaikeasti vammainen potilas, joka on täysin riippuvainen yksityiskuljetuksista
  • potilas, jonka hoitava sairaala on päättänyt siirtää toiseen sairaalaan.

Dialyysi, happihoito, kemoterapia

 • Olet oikeutettu dialyysi- ja happihoitoon sekä kemoterapiaan Slovakiassa, kun esität eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi.
 • Hoidosta on sovittava Slovakian sairausvakuutusjärjestelmän piiriin kuuluvan terveyspalvelujen tarjoajan kanssa ennen maahan saapumista.
 • Terveyspalvelujen tarjoajalle on toimitettava myös lääkärintodistus, josta käy ilmi hoidon tarve.
 • Lisätietoa näiden terveydenhoitopalvelujen tarjoajista eri paikkakunnilla on seuraavilla sivustoilla:
 • Dialyysikeskukset – luettelo (slovakin kielellä)

EHIC-kortin tilausohjeet


EHIC-kortilla hoitoa antavat tahot


Hävinnyt tai varastettu kortti

Yhteydenotot – Slovakiassa myönnetyn sairaanhoitokortin haltija

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Terveydenhuollon valvontaviranomainen)
Žellova 2

SK - 829 24 Bratislava 25

Puh: +421 2 20 856 226