Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Ennakoimaton sairaanhoito - Romania

Kiireelliset tapaukset

Soita numeroon 112

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Romanian kansallinen sairausvakuutuslaitos)
Puh: +40 372 309 250; +40 372 309 105


Hoito ja kustannukset

Lääkärit

 • Hakeudu yleis- tai erikoislääkärille, jolla on sopimus sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimiston kanssa, ja esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi.
 • Tiedustele terveydenhoitopalvelujen tarjoajien osoitteita sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimistosta.
 • Sinun ei tarvitse maksaa hoidosta. Sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimisto korvaa eurooppalaisen sairaanhoitokortin perusteella hankitun hoidon terveydenhoitopalvelun tarjoajalle.

Hammaslääkärit

 • Kun tarvitset kiireellistä hammashoitoa, hakeudu hammaslääkärille, jolla on sopimus sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimiston kanssa, ja esitä eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi.
 • Tiedustele hammashoitopalvelujen tarjoajien osoitteita sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimistosta.
 • Sinun ei tarvitse maksaa hoidosta. Sairausvakuutustoimiston paikallistoimisto korvaa eurooppalaisen sairaanhoitokortin perusteella hankitun hoidon hammashoitopalvelun tarjoajalle.

Sairaalahoito

 • Hakeudu sairaalaan, jolla on sopimus sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimiston kanssa, ja esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi.
 • Eurooppalainen sairaanhoitokortti kattaa seuraavanlaisen sairaalahoidon:
  • Sairaalahoito:
   • Sairaanhoitoa tai leikkausta vaativat hätätilanteet, joissa potilaan henki on mahdollisesti vaarassa. Hoitoa jatketaan siihen asti, kunnes potilaalla ei ole enää välitöntä vaaraa.
   • Taudit, jotka voivat olla tarttuvia ja edellyttävät potilaan eristämistä/karanteenia siihen asti, kunnes tartuntavaara on ohi.
   • Synnytys.
  • Sairaalan vastaanotolla annettava hoito ja avohoito:
   • Leikkaushoitoa vaativat hätätilanteet.
   • Sellaisen epidemiaan liittyvän sairauden hoito, joka ei edellytä potilaan eristämistä.
   • Päiväsairaanhoidossa valvottavat kemoterapiapalvelut.

Et tarvitse lähetettä päästäksesi näihin hoitoihin sairaalassa. Sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimisto korvaa kaikki kulut.

Lääkemääräykset

 • Eurooppalaisen sairaanhoitokortin perusteella sinulla on oikeus ostaa lääkkeitä. Tarvitset lääkärin antaman lääkemääräyksen. Esitä se apteekissa, jolla on sopimus sairausvakuutuslaitoksen saman paikallistoimiston kanssa kuin lääkemääräyksen kirjoittaneella lääkärillä.
 • Lääkärit voivat määrätä lääkkeitä lääkeluettelosta, joka koostuu alaluetteloista A, B, C ja D. Sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimisto korvaa lääkkeen viitehinnasta hyvitysprosentin mukaisen osuuden.
 • Lääkkeiden hinnoista korvataan korkeintaan seuraava prosenttimäärä:
  • alaluettelo A – 90 %
  • alaluettelo B – 50 %
  • alaluettelo C – 100 %
  • alaluettelo D – 20 %

Hätätapauksissa annettava lääkärinhoito ja sairaankuljetus

Eurooppalainen sairaanhoitokortti kattaa seuraavat hoitotoimet:

 • Lääkärin kotikäynti leikkaushoitoa vaativissa kiireellisissä sairaustapauksissa
 • Kuljetus:
  • Kuolemantapauksessa: lääkärin edestakainen kuljetus vainajan luo kuoleman toteamiseksi ja laissa säädetyn kuolintodistuksen antamiseksi. Koskee perjantaita, lauantaita, sunnuntaita ja yleisiä vapaapäiviä.
  • Kuljetus potilaille, jotka eivät ole kriittisessä tilassa eivätkä vaadi valvontaa tai erikoissairaanhoitoa matkalla hoitoyksikköön, jos heidän tilansa vaatii erikoissairaanhoitoa, jota ei voida järjestää kotona.

Näitä palveluja saa sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimiston yksityisiltä sopimushoitoyksiköiltä.

Ambulanssi

Hätäpalveluja tarjoavat:

Lentoambulanssi

 • Lentoambulanssipalveluja saa vain Romanian alueella ja ainoastaan äärimmäisessä hätätilanteessa.

Korvaukset
 • Korvausjärjestelmää ei ole, koska sairaanhoitopalvelut ovat yleensä maksuttomia.
 • Lisämaksut – Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijoilta veloitetaan seuraavia lisämaksuja:
  • Sairaan- ja terveydenhoidosta aiheutuneet kustannukset, joita eurooppalainen sairaanhoitokortti ei kata.
  • Sellaisten terveydenhoitopalvelujen tarjoajien perimät kustannukset, joilla ei ole sopimusta sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimiston kanssa.
  • Jos joudut sairaalaan ja pyydät laadukkaampaa huonetta ja erikoisaterioita, sinun on maksettava lisämaksu.
  • Julkisten ja yksityisten sairaaloiden vuodepaikasta veloitetaan hoitopäivältä enintään 300 Romanian lein omavastuuosuus.
  • Sairaalat veloittavat sairaalahoidosta omavastuuosuusjärjestelmän mukaisesti. Lisätietoja kohdassa 'Tietoa korvauksista'.
  • Lääkekustannukset, jotka eivät kuulu sairausvakuutusjärjestelmän korvausten piiriin.
  • Lääkekustannukset, jos lääkkeet on ostettu apteekista, jolla ei ole sopimusta sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimiston kanssa.
  • Reseptilääkkeiden omavastuuosuus eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijalle:
   • reseptilääkkeen viitehinnasta 10 %, 50 % tai 80 % lääkkeen alaluettelosta riippuen
   • viitehinnan ja myyntihinnan erotus.

Omavastuu
 • Sairaalahoidon omavastuuosuus on sairaalasta riippuen 5–10 Romanian leitä.
 • Jos sairaalahoito johtuu hätätilanteesta, omavastuuosuutta ei veloiteta.

Dialyysi, happihoito, kemoterapia

Dialyysi

 • Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijoilla on oikeus dialyysihoitoon samoin ehdoin kuin Romanian sairausvakuutusjärjestelmän piiriin kuuluvilla.
 • Romanian sairausvakuutus korvaa kroonisesta munuaisten vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden dialyysihoitoon liittyvät palvelut. Niihin kuuluvat:
  • lääkitys ja lääkinnälliset materiaalit
  • lääketieteelliset tutkimukset
  • edestakainen kuljetus kotoa dialyysihoitolaitokseen
 • Dialyysipalveluja saa julkisilta tai yksityisiltä sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimiston sopimushoitoyksiköiltä. Tiedustele dialyysihoitopalvelujen tarjoajien osoitteita sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimistosta.

Happihoito

 • Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijoilla on oikeus happihoitoon sairaalahoidon aikana.
 • Sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimisto korvaa hoidon.
 • Happihoitoon sovelletaan samoja ehtoja kuin sairaalahoitoon (ks. edellä).

Kemoterapia

 • EHIC-kortin haltijoilla on oikeus erityisen syöpäpotilaiden hoito-ohjelman mukaiseen hoitoon. Siihen kuuluu mm. solunsalpaaja- ja hormonihoitoa.
 • Syöpälääkitykseen on saatava lääkemääräys erikoislääkäriltä, jolla on sopimus sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimiston kanssa. Lääkityksen saa joko hoito-ohjelmaan osallistuvien laitosten omista apteekeista tai tavallisista apteekeista. Erikoislääkäri määrää syöpälääkkeet C2-luettelosta.
 • Sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimiston verkkosivustolla on luettelo syöpähoitoyksiköistä, apteekeista ja erikoislääkäreistä, joilla on sopimus sairausvakuutuslaitosten paikallistoimistojen kanssa.

Hävinnyt tai varastettu kortti

Yhteydenotot – Romaniassa myönnetyn eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltija

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (kansallinen sairausvakuutuslaitos)
Puh: +40 372 309 236
Sähköposti: relpubl1@casan.ro