Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Ennakoimaton sairaanhoito - Romania

Kiireelliset tapaukset

Soita numeroon 112

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Romanian kansallinen sairausvakuutuslaitos)
Puh: +40 372 309 250 +40 372 309 105

Hoito ja kustannukset

Lääkärit

 • Hakeudu tarvitsemaasi terveydenhoitoa varten yleis- tai erikoislääkärille, jolla on sopimus Romanian kansallisen sairausvakuutuslaitoksen (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS)) kanssa, ja esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi.
 • Sopimuksen tehneiden terveydenhoidon tarjoajien osoitteet ovat pyynnöstä saatavissa sairausvakuutuslaitoksesta.
 • Kansallinen sairausvakuutuslaitos korvaa eurooppalaisen sairaanhoitokortin perusteella annetun hoidon terveydenhoitopalvelun tarjoajalle.

Hammaslääkärit

 • Hakeudu hammaslääkärille, jolla on sopimus Romanian kansallisen sairausvakuutuslaitoksen (CNAS) kanssa, ja esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi. Sopimuksen tehneiden hammashoidon tarjoajien osoitteet ovat pyynnöstä saatavissa sairausvakuutuslaitoksesta.
 • Sairausvakuutuslaitos korvaa vain hätätapauksessa annettavan hammashoidon.

Sairaalahoito

 • Hakeudu sairaalaan, jolla on sopimus Romanian kansallisen sairausvakuutuslaitoksen (CNAS) kanssa, ja esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi.
 • Eurooppalainen sairaanhoitokortti kattaa seuraavanlaisen sairaalahoidon:
  • Sairaalahoito:
   • Sairaanhoitoa tai leikkaushoitoa vaativat hätätilanteet, joissa potilaan henki on vaarassa. Hoitoa jatketaan siihen asti, kunnes potilaalla ei ole enää välitöntä vaaraa.
   • Tarttuvat taudit, jotka edellyttävät potilaan eristämistä/karanteenia siihen asti, kunnes tartuntavaaraa ei enää ole.
   • Synnytys.
  • Sairaalan vastaanotolla annettava hoito ja avohoito:
   • Sairaanhoitoa tai leikkaushoitoa vaativat hätätilanteet.
   • Taudit, jotka eivät edellytä potilaan eristämistä/karanteenia.

Tämäntyyppisen sairaalahoidon korvaa sairaalan kanssa sopimuksen tehnyt sairausvakuutuslaitoksen paikallistoimisto.

Lääkemääräykset

 • Eurooppalaisen sairaanhoitokortin perusteella sinulla on oikeus lääkärin määräämiin lääkkeisiin. Lääkkeet on ostettava apteekista, jolla on sopimus Romanian sairausvakuutuslaitoksen (CNAS) kanssa. Joissakin tapauksissa lääkkeistä peritään maksu.
 • Lääkärit voivat määrätä lääkkeitä tietyn lääkeluettelon mukaisesti (alaluettelot A, B ja C). Romanian sairausvakuutuslaitos korvaa alaluettelon A lääkkeiden viitehinnasta enintään 90 %, alaluettelon B lääkkeiden viitehinnasta enintään 50 % ja alaluettelon C lääkkeiden viitehinnasta 100 %.

Hätätapauksissa annettava lääkärinhoito ja sairaankuljetus

Eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC) kattaa seuraavat hoitotoimet:

 • Lääkärin kotikäynti kiireellisissä sairaustapauksissa
 • Kuljetus:
  • Sairaanhoitohenkilöstön kuljetus sekä potilaan ja/tai sairaanhoitohenkilöstön kuljetus hoitolaitokseen, kun potilaan tila ei ole kriittinen mutta hän tarvitsee erikoissairaanhoitoa, jota ei voida antaa kotona.
  • Kuolemantapauksessa: lääkärin edestakainen kuljetus vainajan luo kuoleman toteamiseksi ja laissa säädetyn kuolintodistuksen antamiseksi (perjantaista sunnuntaihin ja yleisinä vapaapäivinä).

Näitä erikoistuneita terveydenhuoltopalveluja saa yksityisiltä CNAS:n sopimushoitoyksiköiltä.

Ambulanssi

Lentoambulanssi

 • Lentoambulanssipalveluja saa vain Romanian alueella ja ainoastaan äärimmäisessä hätätilanteessa.

Korvaukset

 • Korvausjärjestelmää ei ole, koska sairaanhoitopalvelut ovat yleensä maksuttomia.
 • Lisämaksut – Eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC) haltijoilta veloitetaan seuraavia lisämaksuja:
  • Sairaan- ja terveydenhoidosta aiheutuneet kustannukset, joita EHIC-kortti ei kata.
  • Sellaisten terveydenhoitopalvelujen tarjoajien perimät kustannukset, joilla ei ole sopimusta Romanian sairausvakuutuslaitoksen (CNAS) kanssa.
  • Sairaalahoidon erikoispalvelut, kuten laadukkaampi huone ja/tai erikoisateriat, joita tarjotaan potilaan pyynnöstä. Julkisten ja yksityisten sairaaloiden vuodepaikasta veloitetaan hoitopäivältä enintään 300 Romanian lein omavastuuosuus.
  • Pidempään jatkuvasta sairaalahoidosta veloitetaan omavastuuosuus, josta on lisätietoa omavastuuosuuksia käsittelevässä kohdassa.
  • Lääkekustannukset, jotka eivät kuulu sairausvakuutusjärjestelmän korvausten piiriin.
  • Lääkekustannukset, jos lääkkeet on ostettu apteekista, jolla ei ole sopimusta Romanian sairausvakuutuslaitoksen kanssa.
  • Reseptilääkkeiden omavastuuosuus: Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltija maksaa
   • reseptilääkkeen viitehinnasta 10–50 % lääkkeen alaluettelosta riippuen.
   • enintään viitehinnan ja myyntihinnan välisen erotuksen.

Tietoa korvauksista

 • Sairaalahoidon omavastuuosuus on sairaalasta riippuen 5–10 Romanian leitä.
 • Jos sairaalahoito johtuu hätätilanteesta, omavastuuosuutta ei veloiteta.

Dialyysi, happihoito, kemoterapia

Dialyysi

 • Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijoilla on oikeus dialyysihoitoon samoin ehdoin kuin Romanian sairausvakuutusjärjestelmän piiriin kuuluvilla.
 • Romanian sairausvakuutus korvaa kroonisesta munuaisten vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden dialyysihoidon, siihen liittyvän lääkityksen ja lääkinnälliset materiaalit, lääketieteelliset tutkimukset, potilaan edestakaisen kuljetuksen dialyysihoitolaitokseen (yksityinen kuljetus), kuukausittaiset lääketoimitukset ja potilaan kotona tehtävään peritoneaalidialyysiin tarvittavat materiaalit.
 • Sairausvakuutus korvaa dialyysihoidon, kun sen antaa julkinen tai yksityinen sairaanhoitopalvelujen tarjoaja, jolla on sopimus Romanian sairausvakuutuslaitoksen kanssa.

Happihoito

 • EHIC-kortin haltijoilla on oikeus happihoitoon sairaalahoidon aikana.
 • Romanian sairausvakuutuslaitos korvaa hoidon.
 • Happihoitoon sovelletaan samoja ehtoja kuin sairaalahoitoon (ks. edellä).

Kemoterapia

 • EHIC-kortin haltijoilla on oikeus erityisen syöpäpotilaiden hoito-ohjelman mukaiseen hoitoon. Siihen kuuluu mm. solunsalpaaja- ja hormonihoitoa.
 • Syöpälääkitykseen on saatava lääkemääräys erikoislääkäriltä, jolla on sopimus Romanian sairausvakuutuslaitoksen kanssa. Lääkityksen saa joko hoito-ohjelmaan osallistuvien laitosten omista apteekeista tai tavallisista apteekeista. Erikoislääkäri määrää syöpälääkkeet erityisestä C2-luettelosta.
 • Romanian sairausvakuutuslaitoksen (CNAS) verkkosivustolla on luettelo syöpähoitoyksiköistä, apteekeista ja erikoislääkäreistä, joilla on sopimus sairausvakuutuslaitoksen kanssa.

Hävinnyt tai varastettu kortti

Yhteydenotot – Romaniassa myönnetyn eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltija

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (kansallinen sairausvakuutuslaitos)
Puh: +40 372 309 236
Sähköposti: relpubl1@casan.ro


  Jaa

 • Lähetä Twitteriin Jaa Facebookissa Jaa Google+:ssa