Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Kortin käyttö - Luxemburg

Hätätilanteet

 • Soita numeroon 112

Caisse nationale de santé – CNS (Luxemburgin kansallinen sairausvakuutuskassa)
Puh: +352 27 57 - 1
Sähköposti: cns@secu.lu 


Hoito ja kustannukset

Lääkärit

 • Voit valita lääkärin vapaasti. Kaikilla lääkäreillä, joilla on ammatinharjoittamislupa Luxemburgissa, on automaattisesti sopimus julkisen terveydenhuoltojärjestelmän (Caisse nationale de santé – CNS) kanssa.
 • Lääkäreiden hinnat vaihtelevat. Pyydä kaikista suorittamistasi maksuista kuitti.
 • Erikoislääkärille voi mennä ilman yleislääkärin lähetettä.
 • Esitä aina voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokorttisi.

Hammaslääkärit

 • Voit valita hammaslääkärin vapaasti, koska kaikki hammaslääkärit toimivat julkisen terveydenhuoltojärjestelmän alaisuudessa.
 • Kustannukset korvataan kokonaan 60 euroon asti vuodessa, ja sen ylittävältä osalta korvataan 88 %. Hammasproteeseihin sovelletaan erillisiä korvausehtoja.
 • Joihinkin hammashoitoihin tarvitaan CNS:n ennakkosuostumus.

Sairaalahoito

 • Kaikki Luxemburgin sairaalat kuuluvat kansallisen sairausvakuutuskassan CNS:n piiriin. Sinun on kuitenkin esitettävä voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokorttisi.
 • Sairaalahoidosta maksetaan kiinteä päivämaksu, jota ei korvata.
 • Päivämaksua ei peritä alle 18-vuotiailta.
 • Päivämaksua ei peritä äideiltä 12 päivän ajalta synnytyksen jälkeen.
 • On myös mahdollista, että hoitavalle lääkärille maksetaan suoraan erillinen palkkio. Tätä koskeva korvaushakemus on toimitettava Luxemburgin kansalliselle sairausvakuutuskassalle CNS:lle.
 • Lisäpalvelut, kuten yksityishuoneiden kustannukset, on maksettava itse.

Lääkemääräykset

 • Reseptilääkkeitä saa kaikista Luxemburgin apteekeista.
 • Joidenkin lääkkeiden hankkiminen edellyttää kansallisen sairausvakuutuskassan CNS:n hyväksyntää.
 • Korvauksen taso riippuu lääkkeestä. Varmista lääkäriltä, pitääkö sinun ottaa ennalta yhteyttä sairausvakuutuskassaan.
 • Lääkkeistä korvataan 40 %, 80 % tai 100%, siltä osin kuin ne sisältyvät kuukausittain julkaistavaan lääkeluetteloon.

Ambulanssi

 • Ambulanssikuljetus hätätilanteissa (jonka hoitaa S.A.M.U. – Service d'Aide Médicale Urgente) on maksutonta eurooppalaisen sairaanhoitokortin tai sen väliaikaisesti korvaavan todistuksen haltijoille.
 • Muista kuin kiireellisistä kuljetuksista korvataan enintään 70 %, kun laskutusperusteena on 1,25 €/km ja vähimmäislaskutuksena 38 euroa kuljetukselta. Vakuutus kattaa vain sairaalaan saapuvan tai sieltä lähtevän kuljetuksen, ja kuljetusmääräyksestä on käytävä ilmi, että potilas on terveydellisistä syistä kuljetettava makuulla tai liikkumattomassa asennossa.

Lentoambulanssi

Lentoambulanssikuljetus hätätilanteissa on maksutonta eurooppalaisen sairaanhoitokortin tai sen väliaikaisesti korvaavan todistuksen haltijoille.


Korvaukset

Korvaushakemus on toimitettava Luxemburgin kansalliselle sairausvakuutuskassalle CNS:lle (Caisse nationale de santé).

Caisse nationale de santé (CNS)
Puh: +352 27 57 - 1
Sähköposti: cns@secu.lu

 • Et välttämättä saa täyttä korvausta maksamistasi kuluista, sillä joistakin julkisen terveydenhuollon palveluista veloitetaan Luxemburgissa omavastuuosuus.
 • Toimita CNS:lle alkuperäinen lasku ja maksutosite. Lisäksi CNS tarvitsee kopion eurooppalaisesta sairaanhoitokortistasi, osoitteesi ja pankkitietosi (pankin myöntämän relevé d'identité bancaire- eli RIB-todistuksen muodossa). Vahvistus korvauksesta lähetetään kotiosoitteeseesi.
 • Säilytä itselläsi kopiot lähettämistäsi papereista.
 • Jos et pystynyt hakemaan korvausta oleskelusi aikana, ota kotimaahan palattuasi yhteyttä kansalliseen sairausvakuutuslaitokseen.

Omavastuu

 • Lääkärin vastaanotto: Lääkäreiden hinnat vaihtelevat. Korvaus on yleensä 88 % lääkärinpalkkiosta. Pyydä kaikista suorittamistasi maksuista kuitti.
 • Lääkärin kotikäynti: Potilaan on maksettava 20 % kotikäynnin vähimmäiskustannuksista.
 • Sairaalahoito: Sairaalahoidosta maksetaan kiinteä päivämaksu, jota ei korvata ja joka on nykyisin 21,45 euroa. Alle 18-vuotiailta ei peritä päivämaksua. Maksun kesto on rajattu enintään 30 päivään kalenterivuotta kohti.
 • Hammashoito: Kustannukset korvataan kokonaan 60 euroon asti vuodessa, ja sen ylittävältä osalta korvataan 88 %. Hammasproteeseihin sovelletaan erillisiä korvausehtoja.
 • Muu hoito: ks. hoitoa ja kustannuksia esittelevä osio.

Dialyysi, happihoito, kemoterapia


EHIC-kortin tilausohjeet

Luxemburgissa vakuutetut henkilöt voivat tilata korttinsa sähköisellä hakulomakkeella.

EHIC-kortilla hoitoa antavat tahot

Kaikilla lääkäreillä, joilla on ammatinharjoittamislupa Luxemburgissa, on automaattisesti sopimus julkisen terveydenhuoltojärjestelmän (Caisse nationale de santé – CNS) kanssa.

Hävinnyt tai varastettu kortti

Yhteydenotot – Luxemburgissa myönnetyn eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltija

Caisse nationale de santé

Puh. + 352 27 57 - 1

Sähköposti: cns@secu.lu

Korvaavan eurooppalaisen sairausvakuutuskortin tilaaminen CNS:n lomakkeella