Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Ennakoimaton sairaanhoito - Suomi

Huomautus:

 • Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin asukkaat saavat Suomessa julkisen sektorin terveydenhoitoa maksutta esittämällä voimassa olevan kansallisen henkilötodistuksen.

Hätätilanteet

 • Soita numeroon 112
 • Ota yhteyttä Kelaan (Kansaneläkelaitos – Suomen julkinen sairausvakuutuslaitos):

Kelalla on valtakunnalliset palvelunumerot eri etuuksia koskevia kysymyksiä varten. Puhelinpalvelu on avoinna ma–pe klo 8–18.

Kun kysymys koskee sosiaaliturvaa Suomeen tai Suomesta muuton yhteydessä tai muissa kansainvälisissä tilanteissa, palvelunumero on + 358 20 634 0200.


Hoito ja kustannukset

Lääkärit

 • Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saat hoitoa kaikissa julkisen terveydenhuollon toimipisteissä. Voit ottaa yhteyttä kunnalliseen terveyskeskukseen, jossa hoitotarpeesi arvioidaan.
 • Sinulla on oltava voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokortti ja passi tai muu henkilötodistus, jotta voit saada hoitoa samaan hintaan kuin Suomessa asuvat.
 • Terveyskeskus veloittaa palveluistaan kiinteän maksutaulukon mukaisen asiakasmaksun.
 • Alle 18-vuotiaiden hoito on virka-aikana maksutonta. Virka-ajan ulkopuolella peritään kiinteän maksutaulukon mukainen asiakasmaksu.
 • Voit hakeutua myös yksityisen lääkärin tai sairaalan hoitoon. Tällöin sinun on maksettava maksu kokonaisuudessaan. Voit kuitenkin hakea jälkikäteen korvausta julkiselta sairausvakuutuslaitokselta eli Kelalta.

Hammaslääkärit

 • Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saat hoitoa kaikissa julkisen terveydenhuollon toimipisteissä. Jos tarvitset hammashoitoa, ota yhteyttä kunnalliseen terveyskeskukseen.
 • Sinulla on oltava voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokortti ja passi tai muu henkilötodistus, jotta voit saada hoitoa samaan hintaan kuin Suomessa asuvat.
 • Terveyskeskus veloittaa palveluistaan kiinteän maksutaulukon mukaisen asiakasmaksun.
 • Alle 18-vuotiaiden hammashoito on virka-aikana maksutonta. Virka-ajan ulkopuolella peritään kiinteän maksutaulukon mukainen asiakasmaksu.
 • Voit hakeutua myös yksityisen hammaslääkärin tai hammasklinikan hoitoon. Tällöin sinun on maksettava maksu kokonaisuudessaan. Voit kuitenkin hakea jälkikäteen korvausta Kelalta.

Sairaalahoito

 • Sairaalahoito edellyttää lääkärin lähetettä.
 • Sinulla on oltava voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokortti ja passi tai muu henkilötodistus.
 • Sairaalahoidosta peritään asiakasmaksu.
 • Alle 18-vuotiailta hoitopäivämaksu peritään enintään seitsemältä päivältä vuodessa.
 • Avohoidosta peritään asiakasmaksut.
 • Jos hakeudut hoitoon yksityiseen sairaalaan, sinun on maksettava kaikki kustannukset. Voit kuitenkin hakea jälkikäteen korvausta Kelalta.

Lääkemääräykset

 • Reseptilääkkeitä saa kaikista apteekeista.
 • Apteekki perii lääkkeistä täyden hinnan.
 • Saat kuitenkin apteekista kaikista reseptilääkekuluista kuitin, jonka avulla voit hakea korvausta Kelalta.

Ambulanssi

 • Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saat ambulanssikuljetuksen kiireelliseen hoitoon. Voimassa oleva kortti on esitettävä ambulanssin työntekijöille.
 • Ambulanssikuljetuksesta potilas maksaa 25 euron asiakasmaksun.

Lentoambulanssi

 • Eurooppalainen sairaanhoitokortti oikeuttaa hätätilanteessa lentoambulanssikuljetukseen. Voimassa oleva kortti on esitettävä lentoambulanssin työntekijöille.
 • Ilmakuljetuksen tarve arvioidaan 112-hätäpuhelun yhteydessä.

Korvaukset
 • Julkinen sairausvakuutuslaitos (Kela) korvaa osittain
  • yksityisistä sairaanhoitopalveluista aiheutuneet kulut kiinteän korvaustaksan perusteella
  • hoitoon ja tutkimuksiin liittyvät matkakulut
  • tietyt lääkkeet.
 • Kunnallisten terveyskeskusten tai sairaaloiden tavanomaisia asiakasmaksuja ei korvata.
 • Kelalta voi hakea korvausta lomakkeella SV 127e, jonka saa yksityisten terveydenhuoltopalvelujen tarjoajilta. Lomake on myös Kelan sivustolla.
 • Täytä, päivää ja allekirjoita lomake. Tarvittavia tietoja ovat vakituinen osoitteesi ja pankkitietosi (pankin nimi ja tilinumero IBAN- ja BIC-koodeineen).
 • Liitä hakemukseen kopiot tarvittavista asiakirjoista (maksukuitit, asiakirjat, joissa eritellään lääkärin määräämät tutkimukset ja hoidot, eurooppalainen sairaanhoitokortti ja passi tai muu henkilötodistus).
 • Kela maksaa korvauksen suoraan pankkitilillesi.
 • Korvausta on haettava 6 kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta.
 • Lisätietoa korvauksista on Kelan sivustolla (englanninkielinen sivu).

Palvelunumero sairaanhoito- ja lääkekorvauksia koskevissa kysymyksissä
Puh: +358 20 692 204 (suomeksi)
Puh: +358 20 692 224 (ruotsiksi ja englanniksi)

Jos hoidosta peritään maksu etkä pysty hakemaan korvausta Suomessa ollessasi, ota kotimaahan palattuasi yhteyttä kansalliseen sairausvakuutuslaitokseen.


Omavastuu
 • Suomessa julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat
  • maksuttomia tai
  • asiakasmaksu on kaikille samansuuruinen tai
  • asiakasmaksu määräytyy tulojen ja perhetilanteen mukaan.
 • Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen enimmäismaksut määritellään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Kunta voi päättää ottaa käyttöön niitä pienemmät maksut tai antaa palvelun maksutta. Kunta ei saa periä palveluista niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua.
 • Julkisten terveyspalvelujen maksuilla on kalenterivuosittainen maksukatto. Sen täyttymisen jälkeen asiakasmaksuja ei enää peritä lukuun ottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon ns. ylläpitomaksua. Lisätietoa sosiaali- ja terveysministeriön sivustolta
 • Yksityisistä sairaanhoitopalveluista aiheutuneista kuluista Kela korvaa osan kiinteän korvaustaksan mukaan. Korvaukset kattavat osan yksityislääkärin palkkioista ja tutkimus- ja hoitokuluista. Korvaustaksat ovat nähtävissä Kelan sivustolla. Taksataulukossa mainittu korvattava enimmäismäärä on usein pienempi kuin lääkärin veloittama palkkio.
 • Julkisista sairaanhoitopalveluista aiheutuneita kuluja ei korvata, kuten ei myöskään hoitojaksoja julkisessa sairaalassa tai laitoksessa (esim. vanhainkodissa).
 • Kela maksaa korvauksia myös reseptilääkkeistä.

Dialyysi, happihoito, kemoterapia Ota etukäteen yhteyttä laitokseen (esim. sairaalaan), joka antaa tarvitsemaasi hoitoa.
Hävinnyt tai varastettu kortti

Yhteydenotot – Suomessa myönnetyn eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltija

Ota yhteyttä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen:

Puh: +358 20 634 0200

Faksi: +358 20 634 1599

Sähköposti: inter.helsinki@kela.fi