Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Ennakoimaton sairaanhoito - Tanska

Huomautus:

 • Muiden Pohjoismaiden (Suomi, Islanti, Norja ja Ruotsi) asukkaat saavat julkisen sektorin terveydenhoitoa Tanskassa esittämällä voimassa olevan kansallisen henkilötodistuksen.
 • Britannian kansalaiset tarvitsevat vain passinsa saadakseen julkisen sektorin terveydenhoitoa Tanskassa.

Hätätilanteet

 • Hätätilanteessa soita numeroon 112 ajankohdasta riippumatta.

Iltaisin ja viikonloppuisin
Tietoa yleislääkärin palveluista iltaisin ja viikonloppuisin on sivustolla https://www.borger.dk/Sider/Laegevagten.aspx (vain tanskaksi)

Yleistä tietoa terveydenhuollosta Tanskassa
Staying in Denmark? How do you get help in case of illness

Tai ota yhteyttä:

Patientombuddet
National Agency for Patient Rights and Complaints
International Health Insurance
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
Puh: +45 72 26 94 90
Faksi: +45 72 28 66 01
Sähköposti: pob@patientombuddet.dk

Hoito ja kustannukset

Lääkärit

 • Julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvien sopimuslääkäreiden antama hoito on maksutonta.
 • Erikoislääkärien palvelut ovat maksuttomia, jos niihin on saatu lähete julkisen terveydenhuollon sopimuslääkäriltä.

Hammaslääkärit

 • Jos hammaslääkärillä on sopimus julkisen terveydenhuollon kanssa, saat hoitoa alennettuun hintaan.
 • Tietyt ennalta ehkäisevät hoidot ja paikat korvataan enintään 40 prosenttiin asti.
 • Proteeseista, kruunuista jne. ei makseta korvauksia.

Sairaalahoito

 • Voit kiireellisissä sairaustapauksissa mennä julkisen sairaalan ensiapuyksikköön (skadestue).
 • Joillakin Tanskan viidestä alueesta hoidosta on sovittava etukäteen. Tietoa kiireellisen sairaalahoidon saannista on sivustolla www.borger.dk (vain tanskaksi).
 • Jos hoidon tarve ei ole kiireellinen, tarvitaan lääkärin lähete.
 • Hoito on maksutonta.

Lääkemääräykset

 • Voit esittää lääkärin, sairaalan tai erikoislääkärin antaman reseptin missä tahansa apteekissa.
 • Kun ostat lääkkeitä ensimmäisen kerran Tanskassa, saat henkilökohtaisen kortin.
 • Näytä tämä kortti aina, kun ostat lääkkeitä, koska oikeutesi korvauksiin lasketaan rekisteröityjen ostojen perusteella.
 • Korvausten määrä riippuu siitä, kuinka paljon ostat reseptilääkkeitä vuoden kuluessa. Jos vuotuiset kulut jäävät tietyn rajan alapuolelle, lääkkeitä ei korvata.

Ambulanssi

 • Ambulanssi tai erikoissairaankuljetus (særligt sygekøretøj) on hätätilanteissa maksutonta.

Lentoambulanssi

 • Lentoambulanssikuljetuksista ei ole annettu erityismääräyksiä.

Korvaukset

Jos maksoit täyden hinnan hoidostasi (et esimerkiksi näyttänyt eurooppalaista sairaanhoitokorttiasi), voit hakea korvausta sen kunnan (kommune) julkisesta terveydenhuollosta, jossa oleskelet. Hae kuntaa borger.dk-sivustolla, kohta "Vælg kommune" (sivun yläosassa, vain tanskaksi).

 • Esitä kaikki alkuperäiset laskut, kuitit ja lähetteet
 • Esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi
 • Anna pankkitietosi (IBAN- ja SWIFT/BIC-koodein)

Jos et pystynyt hakemaan korvausta oleskelusi aikana, ota kotimaahan palattuasi yhteyttä kansalliseen sairausvakuutuslaitokseen.

Tietoa korvauksista

Sairaalahoito ja yleis- ja erikoislääkärin hoito (jos sinulla on lähete yleislääkäriltä) ovat maksuttomia.

Hammaslääkärit

Julkinen terveydenhuoltojärjestelmä korvaa joistakin hoidoista enimmillään 40 %. Proteeseja, kruunuja jne. ei korvata.

Lääkkeet

 • Korvaus perustuu siihen, kuinka paljon olet tosiasiallisesti käyttänyt vuoden aikana reseptilääkkeitä.
 • Jos vuotuiset kulut eivät ylitä tiettyä alarajaa, lääkkeitä ei korvata. (Vuonna 2015 raja oli 925 Tanskan kruunua.) (Alle 18-vuotiaille korvataan kuitenkin 60 %.)
 • Ulkomaalaiset saavat henkilökohtaisen erikoiskortin ostaessaan lääkkeitä ensimmäisen kerran Tanskassa. Kortti on sen jälkeen esitettävä aina lääkkeitä ostettaessa, jotta korvauksen suuruus voidaan määrittää.
 • Lisätietoa lääkekorvauksista on Tanskan terveys- ja lääkeviraston sivustolla (Sundhedsstyrelsen).

Dialyysi, happihoito, kemoterapia

 • Jos sinun on saatava hoitoa oleskelusi aikana, sinun on sovittava hoidosta jonkin julkisen sairaalan kanssa hyvissä ajoin ennen saapumistasi Tanskaan.
 • Yksityisten palveluntarjoajien antama hoito korvataan vain, jos siihen on lähete julkisesta sairaalasta.
 • Julkiset sairaalat voivat kieltäytyä järjestämästä hoitoa kapasiteettiongelmien vuoksi.
 • Sundhedsstyrelsen (kansallinen terveyslautakunta) antaa lisätietoa julkisista sairaaloista, joissa voi saada esim. dialyysi- tai happihoitoa.
 • Kuljetuskustannuksiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä sairaalaan.

Hävinnyt tai varastettu kortti

Yhteydenotot – Tanskassa myönnetyn eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltija

 • Asuinkuntasi (bopælskommune) toimittaa sinulle todistuksen, joka korvaa sairaanhoitokortin väliaikaisesti.
 • Hätätapauksissa se voidaan lähettää faksitse oleskelumaahasi.

Yhteydenotot:

Patientombuddet National Agency for Patient Rights and Complaints

International Health Insurance

Finsensvej 15

2000 Frederiksberg

Puh: +45 72 26 94 90

Faksi: +45 72 28 66 01

Sähköposti: pob@patientombuddet.dk

www.patientombuddet.dk


  Jaa

 • Lähetä Twitteriin Jaa Facebookissa Jaa Google+:ssa