Navigatsioonitee

Kuidas kaarti kasutada? - Šveits

Hädaolukord

 • Helistage numbril 144

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Föderaalse ravikindlustuse seaduse alusel tegutsev ühine asutus)
Tel: +41 32 625 30 30
E-post: info@kvg.org


Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Võite pöörduda iga arsti poole, kes on registreeritud Šveitsi ravikindlustussüsteemis.
 • Enamikus Šveitsi kantonites peate tasuma ravi täissumma ja taotlema hüvitist hiljem. Freiburgi, Uri ja Schwyzi kantonites tasub kulud Föderaalse ravikindlustuse seaduse alusel tegutsev ühine asutus otse.

Hambaarstid

 • Euroopa ravikindlustuskaart ei kata hambaravikulusid.

Haiglaravi

 • Hädaolukorras minge otse riigieelarvelise haigla erakorralise meditsiini osakonda.
 • Kui tegemist ei ole kiireloomulise juhtumiga, peab riigieelarvelisse haiglasse ravile saamiseks olema arsti suunamiskiri.
 • Kui teid võetakse haiglaravile, siis esitatakse arve otse ravikindlustusasutusele Gemeinsame Einrichtung KVG.
 • Gemeinsame Einrichtung KVG hüvitab riigieelarvelises haiglas tekkinud ravikulud.
 • Kui eelistate erahaiglat või riigieelarvelise haigla erapalatit või osaliselt erateenuseid osutavat palatit, peate hinnaerinevuse tasuma ise.

Retseptiravimid

 • Retsepti alusel ostetud ravimite kulud hüvitatakse tingimusel, et ravim on kantud hüvitatavate ravimite ametlikku nimekirja.

Kiirabiteenus

 • Tervishoiusüsteem hüvitab kiirabitranspordi kulu kuni 50% ulatuses, kuni 500 Šveitsi franki kalendriaastas. Ülejäänud osa tuleb patsiendil endal tasuda.
 • Ülejäänud osa Šveitsis ei hüvitata.

Kiirabi- ja päästelennud

 • Tervishoiusüsteem hüvitab kiirabilennu kulu kuni 50% ulatuses, kuni 5000 Šveitsi franki kalendriaastas. Ülejäänud osa tuleb patsiendil endal tasuda.
 • Ülejäänud osa Šveitsis ei hüvitata.

Hüvitamine

 • Kui peate ravi eest maksma, siis saatke originaalarve ravikindlustusasutusele

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Föderaalse ravikindlustuse seaduse alusel tegutsev ühine asutus)
Gibelinstrasse 25
Postfach
CH-4503 Solothurn

Tel: +41 32 625 30 30
E-post: info@kvg.org

 • Kiire ja tasuta ülekande saab teha, kui esitate ka oma pangaandmed (IBAN, BIC, aadress).
 • Kui te ei ole saanud taotleda hüvitist riigis viibimise ajal, siis peate kodumaale jõudes ühendust võtma oma ravikindlustuse pakkujaga.

Patsiendi omaosalus

 • Peate iga 30-päevase raviperioodi eest maksma kindlaksmääratud tasu (praegu 92 Šveitsi franki täiskasvanuile ja 33 Šveitsi franki kuni 18-aastastele).
 • Statsionaarse ravi korral võetakse täiskasvanuilt (vähemalt 26-aastastelt) iga päeva eest täiendavalt 15 Šveitsi franki. Haiglaravi tasust on vabastatud alla 18-aastased, noored üliõpilased (kuni 25-aastased) ning rasedus- ja sünnitusabi saavad naised.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

Võtke varakult enne reisi ühendust puhkusesihtkohas oleva haigla või arstiga, et kõik vajalik saaks õigeaegselt korraldatud.

Kuidas kaarti taotleda?

 • Euroopa ravikindlustuskaardi taotlemiseks kasutatava veebirakenduse juurde viiv otselink puudub.

Kaarti tunnustavad arstid/haiglad

 • Euroopa ravikindlustuskaarti aktsepteerivate Šveitsi arstide ja haiglate nimekirja juurde viiv link puudub.

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Šveitsis välja antud Euroopa ravikindlustuskaardi omanikele

Gemeinsame Einrichtung KVG

(Föderaalse ravikindlustuse seaduse alusel tegutsev ühine asutus)

Tel: +41 32 625 30 30
E-post: info@kvg.org