Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Šveits

Hädaolukord

 • Helistage numbril 144

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Föderaalse ravikindlustuse seaduse alusel tegutsev ühine asutus)
Tel: +41 32 625 30 30
E-post: info@kvg.org

Ravi ja kulud

Arstid

 • Võite pöörduda iga arsti poole, kes on registreeritud Šveitsi ravikindlustussüsteemis.
 • Tavaliselt tuleb teil esmalt kanda kogu kulu ravi eest ise ning taotleda hiljem selle hüvitamist.

Hambaarstid

 • Üldjuhul hambaravi kulusid ei hüvitata.

Haiglaravi

 • Tavaliselt suunab arst teid riigieelarvelisse haiglasse.
 • Kiireloomulise juhtumi korral minge otse riigieelarvelise haigla erakorralise meditsiini osakonda.
 • Kui teid hospitaliseeritakse, siis esitatakse arve otse ravikindlustusasutusele Gemeinsame Einrichtung KVG.
 • Ravikindlustusasutus (Gemeinsame Einrichtung KVG) hüvitab riigieelarvelises haiglas tekkinud ravikulud.
 • Kui eelistate erahaiglat või osaliselt erahaiglat või erapalatit riigieelarvelises haiglas, peate hinnaerinevuse tasuma ise.
 • Patsiendi omaosaluse raames peate maksma tavapärase tasu 30-päevase raviperioodi eest (praegu 92 CHF täiskasvanuile ja 33 CHF kuni 18-aastastele). Seda kulu Šveitsis ei hüvitata, kuid te võite taotleda selle hüvitamist hiljem oma kodumaal.
 • Täiskasvanuilt (vähemalt 26-aastastelt) kasseeritakse iga päeva eest täiendavalt 15 CHF.

Ravimiretseptid

 • Retsepti alusel ostetud ravimite kulud hüvitatakse tingimusel, et ravim on kantud asjaomasesse ametlikku nimekirja.

Kiirabi

 • Kiirabitranspordi kulu hüvitatakse kuni 50% ulatuses, kuni 500 CHF kalendriaastas. Ülejäänud kulusid Šveitsis ei hüvitata, kuid te võite taotleda nende hüvitamist hiljem oma kodumaal.

Kiirabi- ja päästelennud

 • Päästeoperatsiooni kulu hüvitatakse 50% ulatuses, kuni 5000 CHF kalendriaastas. Ülejäänud kulusid Šveitsis ei hüvitata, kuid te võite taotleda nende hüvitamist hiljem oma kodumaal.

Hüvitamine

Kui te pidite ravi eest tasuma, võite esitada arve originaali ravikindlustusasutusele (Gemeinsame Einrichtung KVG).

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Föderaalse ravikindlustuse seaduse alusel tegutsev ühine asutus)
Gibelinstrasse 25
Postfach
CH-4503 Solothurn

Tel: +41 32 625 30 30
E-post: info@kvg.org

Arvestage palun sellega, et kiire ja tasuvaba ülekanne on võimalik ainult juhul, kui esitate pangaandmed (IBAN, BIC, aadress).

Kui te ei saanud Šveitsis viibides taotlust esitada, siis pöörduge oma ravikindlustusasutuse poole pärast kodumaale jõudmist.

  Jaga

 • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel