Navigatsioonitee

Kuidas kaarti kasutada? - Šveits

Hädaolukord

 • Helistage numbril 144

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Föderaalse ravikindlustuse seaduse alusel tegutsev ühine asutus)
Tel: +41 32 625 30 30
E-post: info@kvg.org


Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Võite pöörduda iga arsti poole, kes on registreeritud Šveitsi ravikindlustussüsteemis.
 • Tavaliselt tuleb teil esmalt kanda ravi kogukulu ise ning taotleda hiljem selle hüvitamist.

Hambaarstid

 • Euroopa ravikindlustuskaart ei kata hambaravikulusid.

Haiglaravi

 • Hädaolukorras minge otse riigieelarvelise haigla erakorralise meditsiini osakonda.
 • Kui tegemist ei ole kiireloomulise juhtumiga, peab riigieelarvelisse haiglasse ravile saamiseks olema arsti suunamiskiri.
 • Kui teid võetakse haiglaravile, siis esitatakse arve otse ravikindlustusasutusele Gemeinsame Einrichtung KVG.
 • Gemeinsame Einrichtung KVG hüvitab riigieelarvelises haiglas tekkinud ravikulud.
 • Kui eelistate erahaiglat või riigieelarvelise haigla erapalatit või osaliselt erateenuseid osutavat palatit, peate hinnaerinevuse tasuma ise.

Retseptiravimid

 • Retsepti alusel ostetud ravimite kulud hüvitatakse tingimusel, et ravim on kantud hüvitatavate ravimite ametlikku nimekirja.

Kiirabiteenus

 • Tervishoiusüsteem hüvitab kiirabitranspordi kulu kuni 50% ulatuses, kuni 500 Šveitsi franki kalendriaastas. Ülejäänud osa tuleb patsiendil endal tasuda.
 • Ülejäänud osa Šveitsis ei hüvitata.

Kiirabi- ja päästelennud

 • Tervishoiusüsteem hüvitab kiirabilennu kulu kuni 50% ulatuses, kuni 5000 Šveitsi franki kalendriaastas. Ülejäänud osa tuleb patsiendil endal tasuda.
 • Ülejäänud osa Šveitsis ei hüvitata.

Hüvitamine

 • Kui peate ravi eest maksma, siis saatke originaalarve ravikindlustusasutusele

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Föderaalse ravikindlustuse seaduse alusel tegutsev ühine asutus)
Gibelinstrasse 25
Postfach
CH-4503 Solothurn
Telefon: +41 32 625 30 30
E-post: info@kvg.org

 • Kiire ja tasuta ülekande saab teha, kui esitate ka oma pangaandmed (IBAN, BIC, aadress).
 • Kui te ei ole saanud taotleda hüvitist riigis viibimise ajal, siis peate kodumaale jõudes ühendust võtma oma ravikindlustuse pakkujaga.

Patsiendi omaosalus

 • Peate iga 30-päevase raviperioodi eest maksma kindlaksmääratud tasu (praegu 92 Šveitsi franki täiskasvanuile ja 33 Šveitsi franki kuni 18-aastastele).
 • Statsionaarse ravi korral võetakse täiskasvanuilt (vähemalt 26-aastastelt) iga päeva eest täiendavalt 15 Šveitsi franki. Haiglaravi tasust on vabastatud alla 18-aastased, noored üliõpilased (kuni 25-aastased) ning rasedus- ja sünnitusabi saavad naised.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

Võtke varakult enne reisi ühendust puhkusesihtkohas oleva haigla või arstiga, et kõik vajalik saaks õigeaegselt korraldatud.

Kuidas kaarti taotleda?

 • Euroopa ravikindlustuskaardi taotlemiseks kasutatava veebirakenduse juurde viiv otselink puudub.

Kaarti tunnustavad arstid/haiglad

 • Euroopa ravikindlustuskaarti aktsepteerivate Šveitsi arstide ja haiglate nimekirja juurde viiv link puudub.
 • Tervishoiuteenuseosutajate kontaktandmed leiate järgmistelt veebisaitidelt: www.spitalfinder.ch ja www.doctor.ch.

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Šveitsis välja antud Euroopa ravikindlustuskaardi omanikele

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Föderaalse ravikindlustuse seaduse alusel tegutsev ühine asutus)
Tel: +41 32 625 30 30
E-post: info@kvg.org