Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Šveits

Hädaolukord

 • Helistage numbril 144

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Föderaalse ravikindlustuse seaduse alusel tegutsev ühine asutus)
Tel: +41 32 625 30 30
E-post: info@kvg.org


Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Võite pöörduda iga arsti poole, kes on registreeritud Šveitsi ravikindlustussüsteemis.
 • Teil tuleb esmalt kanda kogu kulu ravi eest ise ning taotleda hiljem selle hüvitamist.

Hambaarstid

 • Euroopa ravikindlustuskaart ei kata hambaravikulusid.

Haiglaravi

 • Hädaolukorras minge otse riigieelarvelise haigla erakorralise meditsiini osakonda.
 • Kui tegemist ei ole kiireloomulise juhtumiga, peab riigieelarvelisse haiglasse ravile saamiseks olema arsti suunamiskiri.
 • Kui teid võetakse haiglaravile, siis esitatakse arve otse ravikindlustusasutusele Gemeinsame Einrichtung KVG.
 • Gemeinsame Einrichtung KVG hüvitab riigieelarvelises haiglas tekkinud ravikulud.
 • Kui eelistate erahaiglat või riigieelarvelise haigla erapalatit või osaliselt erateenuseid osutavat palatit, peate hinnaerinevuse tasuma ise.

Ravimiretseptid

 • Retsepti alusel ostetud ravimite kulud hüvitatakse tingimusel, et ravim on kantud vastavasse ametlikku nimekirja.

Kiirabi

 • Tervishoiusüsteem hüvitab kiirabitranspordi kulu kuni 50% ulatuses, kuni 500 Šveitsi franki kalendriaastas. Ülejäänud osa tuleb patsiendil endal tasuda.

Kiirabilennud

 • Tervishoiusüsteem hüvitab kiirabilennu kulu kuni 50% ulatuses, kuni 5000 Šveitsi franki kalendriaastas (jaanuarist detsembrini).
 • Ülejäänud osa Šveitsis ei hüvitata.

Hüvitamine
 • Kui peate ravi eest maksma, siis saatke originaalarve ravikindlustusasutusele.

Gemeinsame Einrichtung KVG
(Föderaalse ravikindlustuse seaduse alusel tegutsev ühine asutus)
Gibelinstrasse 25
Postfach
CH-4503 Solothurn

Telefon: +41 32 625 30 30
E-post: info@kvg.org

 • Kiire ja tasuta ülekande saab teha, kui esitate ka oma pangaandmed (IBAN, BIC, aadress).
 • Kui te ei ole saanud taotleda hüvitist riigis viibimise ajal, siis peate kodumaale jõudes ühendust võtma oma ravikindlustuse pakkujaga.

Patsiendi omaosalus
 • Iga 30-päevase raviperioodi eest tuleb patsiendil tasuda omaosalus (praegu 92 Šveitsi franki täiskasvanuile ja 33 Šveitsi franki kuni 18-aastastele).
 • Haiglaravi eest peab täiskasvanu (vähemalt 26-aastane) tasuma iga päeva eest täiendavalt 15 Šveitsi franki.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi Võtke varakult enne reisi ühendust puhkusesihtkohas oleva haigla või arstiga, et kõik vajalik saaks õigeaegselt korraldatud.

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Šveitsis välja antud Euroopa ravikindlustuskaardi omanikele

Gemeinsame Einrichtung KVG

(Föderaalse ravikindlustuse seaduse alusel tegutsev ühine asutus)

Telefon: +41 32 625 30 30
E-post: info@kvg.org