Navigatsioonitee

Kuidas kaarti kasutada? - Liechtenstein

hädaolukord

helistage numbril 144 või 112

amt für gesundheit (riiklik terviseamet) (saksa keeles)
tel: +423 236 7340
e-post: info@ag.llv.li


Ravi, kindlustus ja kulud

 • patsiendid peavad ravikindlustuse eest maksma tavapärase summa ning mõnel juhul kindla protsendi ravi maksumusest.
 • euroopa ravikindlustuskaarti omavad patsiendid peavad tasuma keskmiselt 115 šveitsi franki, mis on ühekuulise ravikindlustuse hind.
 • riiklik terviseamet nõuab asjaomase summa kindlustatud isikult sisse pärast seda, kui tervishoiuteenus(t)e osutaja(d) on talle esitanud arve(d). asjaomast tavapärast tasu tuleb maksta ka juhul, kui riigis viibitakse alla ühe kuu.
 • ametlikku pensioniikka jõudnud isikud peavad tasuma 80 šveitsi franki ning alla 20-aastastele on ravikindlustus tasuta.

arstid

 • selleks et saada euroopa ravikindlustuskaardist täit kasu, peate pöörduma sellise arsti vastuvõtule, kes töötab riiklikus tervishoiusüsteemis. nende andmed leiate siit: http://www.lkv.li. konsultatsioonid on tasuta, sest arstidele maksab vajalikud summad välja otse kindlustus (vt eespool).
 • kui lähete sellise arsti vastuvõtule, kellel puudub leping riikliku terviseametiga, peate tasuma täissumma.

hambaarstid

 • liechtensteinis puudub riigi poolt rahastatav hambaraviteenus ning seega peate tasuma täissumma, nagu tegemist oleks hambaraviga eraarsti juures.

haiglaravi

 • liechtensteinis on ainult üks haigla.
 • riiklik terviseamet (amt für gesundheit) peab üldjuhul teie hospitaliseerimise heaks kiitma, v.a erakorralise ravi puhul.
 • raviteenuse eest tuleb maksta.
 • lapsed ja pensionärid saavad soodustust.

ravimiretseptid

kiirabi

 • hõlmatud on kiirabitranspordi kulud tervishoiuasutustesse, millel on leping ravikindlustuse pakkujate föderatsiooniga.

kiirabilennud

 • kiirabilennud on kaetud üksnes teatava summa ulatuses. ülejäänud kulud peate tasuma ise.

Hüvitamine

 • lisaks ravikindlustuse maksumusele peavad patsiendid tavaliselt tasuma ka osa nende kanda jäävatest ravikuludest ning neid kulusid ei hüvitata.
 • kui lähete sellise liechtensteinis töötava arsti vastuvõtule, kellel puudub leping riikliku terviseametiga, peate tasuma täissumma.

Patsiendi omaosalus

 • Patsiendid peavad ravikindlustuse eest maksma tavapärase summa ning mõnel juhul kindla protsendi ravi maksumusest.
 • Euroopa ravikindlustuskaarti omavad patsiendid peavad tasuma keskmiselt 115 Šveitsi franki, mis on ühekuulise ravikindlustuse hind.
 • Riiklik Terviseamet nõuab asjaomase summa kindlustatud isikult sisse pärast seda, kui tervishoiuteenus(t)e pakkuja(d) on talle arve(d) saatnud. Asjaomast tavapärast tasu tuleb maksta ka juhul, kui riigis viibitakse alla ühe kuu.
 • Ametlikku pensioniikka jõudnud isikud peavad tasuma 80 Šveitsi franki ning alla 20-aastastele on ravikindlustus tasuta.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

Võtke ühendust Riikliku Terviseametiga Amt für Gesundheit. Sealt vastatakse teile individuaalselt.

Kuidas kaarti taotleda?

Euroopa ravikindlustuskaarti saate taotleda oma ravikindlustuse pakkujalt

Kaarti tunnustavad arstid/haiglad

Sellelt lehelt leiate lingid tervishoiuasutuste veebisaitidele

Kadunud või varastatud kaart

kontaktandmed liechtensteinis välja antud euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

amt für gesundheit (riiklik terviseamet)

tel: +423 236 7340

e-post: info@ag.llv.li