Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Liechtenstein

Hädaolukord

Helistage numbril 144 või 112

Amt für Gesundheit (Riiklik Terviseamet) (saksa keeles)
Tel: +423 236 7340
E-post: info@ag.llv.li


Ravi, kindlustus ja kulud
 • Patsiendid peavad ravikindlustuse eest maksma tavapärase summa ning mõnel juhul kindla protsendi ravi maksumusest.
 • Euroopa ravikindlustuskaarti omavad patsiendid peavad tasuma keskmiselt 115 Šveitsi franki, mis on ühekuulise ravikindlustuse hind.
 • Riiklik Terviseamet nõuab asjaomase summa kindlustatud isikult sisse pärast seda, kui tervishoiuteenus(t)e osutaja(d) on talle esitanud arve(d). Asjaomast tavapärast tasu tuleb maksta ka juhul, kui riigis viibitakse alla ühe kuu.
 • Ametlikku pensioniikka jõudnud isikud peavad tasuma 80 Šveitsi franki ning alla 20-aastastele on ravikindlustus tasuta.

Arstid

 • Selleks et saada Euroopa ravikindlustuskaardist täit kasu, peate pöörduma sellise arsti vastuvõtule, kes töötab riiklikus tervishoiusüsteemis. Nende andmed leiate siit: http://www.lkv.li. Konsultatsioonid on tasuta, sest arstidele maksab vajalikud summad välja otse kindlustus (vt eespool).
 • Kui lähete sellise arsti vastuvõtule, kellel puudub leping Riikliku Terviseametiga, peate tasuma täissumma.

Hambaarstid

 • Liechtensteinis puudub riigi poolt rahastatav hambaraviteenus ning seega peate tasuma täissumma, nagu tegemist oleks hambaraviga eraarsti juures.

Haiglaravi

 • Liechtensteinis on ainult üks haigla.
 • Riiklik Terviseamet (Amt für Gesundheit) peab üldjuhul teie hospitaliseerimise heaks kiitma, v.a erakorralise ravi puhul.
 • Raviteenuse eest tuleb maksta.
 • Lapsed ja pensionärid saavad soodustust.

Ravimiretseptid

Kiirabi

 • Hõlmatud on kiirabitranspordi kulud tervishoiuasutustesse, millel on leping ravikindlustuse pakkujate föderatsiooniga.

Kiirabilennud

 • Kiirabilennud on kaetud üksnes teatava summa ulatuses. Ülejäänud kulud peate tasuma ise.

Hüvitamine
 • Lisaks ravikindlustuse maksumusele peavad patsiendid tavaliselt tasuma ka osa nende kanda jäävatest ravikuludest ning neid kulusid ei hüvitata.
 • Kui lähete sellise Liechtensteinis töötava arsti vastuvõtule, kellel puudub leping Riikliku Terviseametiga, peate tasuma täissumma.

Patsiendi omaosalus
 • Patsiendid peavad ravikindlustuse eest maksma tavapärase summa ning mõnel juhul kindla protsendi ravi maksumusest.
 • Euroopa ravikindlustuskaarti omavad patsiendid peavad tasuma keskmiselt 115 Šveitsi franki, mis on ühekuulise ravikindlustuse hind.
 • Riiklik Terviseamet nõuab asjaomase summa kindlustatud isikult sisse pärast seda, kui tervishoiuteenus(t)e pakkuja(d) on talle arve(d) saatnud. Asjaomast tavapärast tasu tuleb maksta ka juhul, kui riigis viibitakse alla ühe kuu.
 • Ametlikku pensioniikka jõudnud isikud peavad tasuma 80 Šveitsi franki ning alla 20-aastastele on ravikindlustus tasuta.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi Võtke ühendust Riikliku Terviseametiga Amt für Gesundheit. Sealt vastatakse teile individuaalselt.
Kuidas kaarti taotleda? Euroopa ravikindlustuskaarti saate taotleda oma ravikindlustuse pakkujalt
Kaarti tunnustavad arstid/haiglad Sellelt lehelt leiate lingid tervishoiuasutuste veebisaitidele

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Liechtensteinis välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

Amt für Gesundheit (Riiklik Terviseamet)

Tel: +423 236 7340

E-post: info@ag.llv.li