Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Island

Märkus: muude Põhjamaade (Norra, Rootsi, Soome ja Taani) kodanikud peavad Islandil arstiabi saamiseks esitama ainult oma kehtiva isikutunnistuse.

Hädaolukord

 • Helistage numbril 112

Sjukratryggingar Islands
(Islandi tervisekindlustusasutus)
Tel: +354 515 0000
E-post: sjukra@sjukra.is

Ravi ja kulud

Arstid

 • Üldisi tervishoiuteenuseid osutatakse kõikjal Islandil asuvates tervisekeskustes, mis on avatud 8.00–16.00. Kui soovite arsti vastuvõtule minna pärast tööaega, siis enamikes piirkondades on olemas valvearst/-õde.
 • Peate ise tasuma tavapärase summa. Seda Islandil ei hüvitata, kuid te võite taotleda hüvitist kodumaale tagasi jõudes.
 • Alla 18-aastastele lastele on ravi tasuta.
 • Õhtuti ja nädalavahetustel saab Reykjaviki piirkonnas ravi „Læknavaktini” keskuses. Tel: 1770
 • Meditsiinilise nõustamise saamiseks ja koduvisiidi tellmiseks töövälisel ajal helistage numbril 1770

Hambaarstid

 • Hambaravi saab enamuses Islandi piirkondades leiduvates hambaravikabinettides/tervisekeskustes.
 • Üldiselt tuleb maksta tavapärane tasu. Seda Islandil ei hüvitata, kuid te võite taotleda hüvitist kodumaale tagasi jõudes.
 • Alla 18-aastastel lastel, pensionäridel ja invaliidsushüvitiste saajatel on õigus kulude osalisele hüvitamisele. Peate asjaomast õigust tõendama.

Haiglaravi

 • Kohene hospitaliseerimine on võimalik ainult hädaolukorras.
 • Tavaliselt ei ole statsionaarne haiglaravi tasuline.
 • Ambulatoorse ravi eest peate tasuma. Seda Islandil ei hüvitata, kuid te võite taotleda hüvitist kodumaale tagasi jõudes.

Ravimiretseptid

 • Islandil võite minna mis tahes apteeki („APÓTEK”).
 • Näidake ette oma ravimiretsept ja Euroopa ravikindlustuskaart, mis tõendab teie õigust riiklikele tervishoiuteenustele.
 • Retseptiravimite eest tasuda tulev summa varieerub vahemikus 0–100% sõltuvalt retsepti liigist.
 • Retseptikulusid Islandil ei hüvitata, kuid te võite taotleda hüvitist kodumaale tagasi jõudes.

Kiirabi

 • Kiirabiteenuseid osutatakse tavapärase hüvitamisele mittekuuluva tasu eest. Kui te ei esita oma Euroopa ravikindlustuskaarti, siis peate tasuma kogu summa. Seda Islandil ei hüvitata, kuid te võite taotleda hüvitist kodumaale tagasi jõudes.

Kiirabilennud

 • Sama, mis kiirabi puhul.

Hüvitamine

 • Tavapäraseid patsiendi omaosaluse kulusid Islandil ei hüvitata. Muid hüvitisi tuleb taotleda Reykjavikis asuvast Islandi tervisekindlustusasutuse Sjúkratryggingar Íslands büroost.
 • Kui pidite ravi eest maksma, siis tagasi kodumaale jõudes saatke originaalkviitungid koos taotluse ning kulude hüvitamise õiguse tõendusega oma tervisekindlustuse pakkujale. Teie riiklik tervisekindlustuse pakkuja võtab ühendust asutusega Sjúkratryggingar Íslands.
 • Tehke kõikidest esitatavatest dokumentidest endale koopiad.

  Jaga

 • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel