Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Island

Märkus: muude Põhjamaade (Norra, Rootsi, Soome ja Taani) kodanikud peavad Islandil arstiabi saamiseks esitama ainult oma kehtiva isikutunnistuse.

Hädaolukord

 • Helistage numbril 112

Sjukratryggingar Islands
(Islandi ravikindlustus)
Tel: +354 515 0000
E-post: sjukra@sjukra.is


Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Üldisi tervishoiuteenuseid osutatakse kõikjal Islandil asuvates tervisekeskustes, mis on avatud 8.00–16.00. Kui soovite arsti vastuvõtule minna pärast tööaega, siis enamikes piirkondades on olemas valvearst/-õde.
 • Peate ise tasuma tavapärase summa. Seda Islandil ei hüvitata, kuid Te võite taotleda hüvitist kodumaale tagasi jõudes.
 • Alla 18-aastastele lastele on ravi tasuta.
 • Õhtuti ja nädalavahetustel saab Reykjaviki piirkonnas ravi „Læknavaktini” keskuses. Tel: 1770
 • Meditsiinilise nõustamise saamiseks ja koduvisiidi tellimiseks töövälisel ajal helistage numbril 1770

Hambaarstid

 • Hambaravi saab enamuses Islandi piirkondades leiduvates hambaravikabinettides/tervisekeskustes.
 • Üldiselt tuleb maksta tavapärane tasu. Seda Islandil ei hüvitata, kuid Te võite taotleda hüvitist kodumaale tagasi jõudes.
 • Alla 18-aastastel lastel, pensionäridel ja invaliidsushüvitiste saajatel on õigus kulude osalisele hüvitamisele. Peate asjaomast õigust tõendama.

Haiglaravi

 • Kohene hospitaliseerimine on võimalik ainult hädaolukorras.
 • Tavaliselt ei ole statsionaarne haiglaravi tasuline.
 • Ambulatoorse ravi eest peate tasuma. Seda Islandil ei hüvitata, kuid Te võite taotleda hüvitist kodumaale tagasi jõudes.

Ravimiretseptid

 • Islandil võite minna mis tahes apteeki („APÓTEK”).
 • Näidake ette oma ravimiretsept ja Euroopa ravikindlustuskaart, mis tõendab Teie õigust riiklikele tervishoiuteenustele.
 • Retseptiravimite eest tasuda tulev summa varieerub vahemikus 0–100% sõltuvalt retsepti liigist.
 • Retseptikulusid Islandil ei hüvitata, kuid Te võite taotleda hüvitist kodumaale tagasi jõudes.

Kiirabi

 • Kiirabiteenuseid osutatakse tavapärase hüvitamisele mittekuuluva tasu eest.
 • Kui Te ei esita oma Euroopa ravikindlustuskaarti, siis peate tasuma kogu summa.
 • Seda Islandil ei hüvitata, kuid Te võite taotleda hüvitist kodumaale tagasi jõudes.

Kiirabilennud

 • Kehtivad samad tingimused nagu kiirabitranspordi puhul.

Hüvitamine
 • Tavapäraseid patsiendi omaosaluse kulusid Islandil ei hüvitata. Muud kulude hüvitamise taotlused tuleks esitada Sjúkratryggingar Íslands talitusele Reykjavíkis.
 • Kui peate ravi eest maksma, saatke kodumaale tagasi jõudes originaalkviitungid koos taotluse ning kulude hüvitamise õiguse tõendusega (nt Euroopa ravikindlustuskaardi koopia või muu ravikindlustust tõendav dokument) oma riiklikule ravikindlustuse pakkujale. Teie riiklik ravikindlustuse pakkuja võtab ühendust asutusega Sjúkratryggingar Íslands.
 • Tehke kõikidest esitatavatest dokumentidest endale koopiad.

Patsiendi omaosalus

Omaosaluse määr on Islandil erinev (nagu on märgitud jaotises „Ravi ja kulud”), sõltuvalt ravi liigist ja sellest, millisesse rühma isik kuulub:

 • alla 18 aastased lapsed;
 • riiklikku pensioni saavad isikud;
 • invaliidsushüvitisi saavad isikud.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi
 • Teie Euroopa ravikindlustuskaart katab hapnikuravi, dialüüsi ja keemiaraviga seotud kulud.
 • You should arrange and pre-book medical treatment before you go. Ensure you allow plenty of time to make arrangements before you travel.
 • It is particularly important to ensure you have booked a state-funded healthcare provider. Treatments carried out by private healthcare providers are not covered by your EHIC.
 • For dialysis contact: Landspitali University Hospital (in Icelandic), Dialysis unit, Eiriksgata 5, 101 Reykjavik. Tel. +354 543 6311, Fax.: +345 543 4806
 • For oxygen therapy contact: Islands Sygesikring, Iltbehandlingsservice (Sjúkratryggingar Íslands, súrefnisþjónustan), Landspitali University Hospital, Unit A-3, Fossvogur, Reykjavík. Contactpersons: Stella Hrafnkelsdóttir, RN BSc Nurse eller Rósa Karlsdóttir, Rn BSc Nurse, Tel.: +354 543 6049 / +354 543 6040, Fax: +354 543 6019
 • For other treatments contact: Icelandic Health Insurance's Assistive Technology Center Sjúkratryggingar Íslands, Hjálpartækjamiðstöð, Vínlandsleið 16,113 Reykjavík, Tel.: +354 515 0100

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Islandil välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

Sjukratryggingar Islands (Islandi ravikindlustus)

Tel: +354 515 0000

E-post: sjukra@sjukra.is