Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Rootsi

Märkus: muude Põhjamaade (Island, Norra, Soome ja Taani) kodanikud peavad Rootsis arstiabi saamiseks esitama ainult oma kehtiva isikutunnistuse.

Hädaolukord

 • Helistage numbril 112
 • 1177 on riiklik tervishoiualane nõuandeteenus:
  • internetis ja telefoni vahendusel,
  • ööpäev läbi, 365 päeva aastas.
  • Telefoninumbril või veebisaidil 1177 vastavad meditsiiniõed Teie küsimustele, teevad kindlaks vajaduse täiendava ravi järele, annavad nõu ja/või soovitavad Teile muud tervishoiualast abi.
  • Teenus 1177 on ka ingliskeelne.
  • Telefon: 1177
  • Veebisait: www.1177.se, teave on kättesaadav mitmes keeles.

Ravi, kindlustus ja kulud

Euroopa ravikindlustuskaardiga on Teil õigus saada ravi ükskõik millises riiklikku tervishoiusüsteemi kuuluvas asutuses.

 • Pöörduge arsti poole, kes on seotud riikliku ravikindlustussüsteemiga.
 • Peate esitama kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi ning kehtiva isikut tõendava dokumendi või passi.
 • Tingimusel et Teil on kehtiv kaart, peate meditsiiniliselt vajaliku ravi eest maksma soodustasu samadel tingimustel kui Rootsis alaliselt elavad isikud. Tasud ei kuulu hüvitamisele ning need võivad olla erinevad.
 • Enamikes piirkondades on alla 20-aastaste ravi tasuta.
 • Euroopa ravikindlustuskaardi puudumisel peate kõik ravikulud kandma ise.

Eratervishoiuteenuseid Euroopa ravikindlustuskaart üldjuhul ei hõlma, kuid teatavatel juhtudel on eraarstid riikliku kindlustussüsteemiga seotud ning aktsepteerivad Euroopa ravikindlustuskaarti. Enne arsti või haigla poole pöördumist veenduge, et nad aktsepteerivad Euroopa ravikindlustuskaarti – sel viisil saate vältida ootamatuid kulusid.

Hambaarstid

Enamik hambaarste pakub ravi riikliku tervishoiusüsteemi raames.

Haiglaravi

 • Statsionaarne ravi on üldjuhul tasuta, v. a tavapärane mittehüvitatav voodipäevatasu.
 • Ambulatoorse ravi eest peate maksma soodustasu. Tasud ei kuulu hüvitamisele ning need võivad olla erinevad.
 • Eriarstiabi on tasuline.

Ravimiretseptid

 • Selleks et saada ravimeid soodushinnaga, peate apteegis esitama kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi.
 • Tasud võivad olla erinevad.

Kiirabi

 • Kiirabiteenused on enamikes piirkondades tasuta.

Kiirabilennud

 • Kiirabilennud on enamikes piirkondades tasuta.

Hüvitamine
 • Rootsis ei ole kulude hüvitamise süsteemi.
 • Euroopa ravikindlustuskaardi olemasolu korral peate maksma üksnes tavapärase patsienditasu, mis ei kuulu hüvitamisele.
 • Kui peate ravi eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga ning taotlema kulude hüvitamist.

Patsiendi omaosalus
 • Üldarsti poole pöördumisel on omaosaluse määr erinev (150–300 Rootsi krooni). Eriarsti poole pöördumisel on omaosaluse määr veidi kõrgem (200–350 Rootsi krooni). Selline osaline tasumine kehtib vaid ambulatoorse esmatasandi arstiabi puhul.
 • Nende patsientide jaoks, kes vajavad arstiabi sagedamini, on kehtestatud hinnalagi – keegi ei pea maksma üle 2200 Rootsi krooni aastas.
 • Statsionaarse ravi puhul on omaosaluse maksimummäär 100 Rootsi krooni päevas.
 • Alla 20-aastastele on tervishoiuteenused enamikes maakondades ja piirkondades tasuta.
 • Sünnitajate ja imikute hooldus on alati tasuta.
 • Mõnes maakonnas ning piirkonnas on tasu kiirabi- ja helikopteriteenuste eest väiksem.
 • Eratervishoiuteenuste puhul kehtiva omaosaluse kohta teave puudub.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi Dialüüsi, hapnikuravi ja keemiaravi puhul on nõutav saatekiri.

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Rootsis välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

Rootsi sotsiaalkindlustusasutus Försäkringskassan – rahvusvahelise tervishoiu osakond.

Tel: +46 771 524 524 (klienditeenindus)