Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Slovakkia

Integreeritud päästesüsteem

Helistage numbril 112

Hädaolukord

Helistage numbril 155

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Tervishoiuvaldkonna järelevalveamet)
Žellova 2
SK - 829 24 Bratislava 25
Tel: +421 2 20 856 226


Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Euroopa ravikindlustuskaarti saate kasutada sellise arsti vastuvõtul, kes töötab Slovakkia riiklikus ravikindlustussüsteemis.
 • Võib juhtuda, et peate maksma teatava tasu. Seda Slovakkias ei hüvitata, kuid Te võite taotleda hüvitist tagasi kodumaale jõudes.

Hambaarstid

 • Euroopa ravikindlustuskaarti saate kasutada sellise hambaarsti vastuvõtul, kes töötab Slovakkia riiklikus ravikindlustussüsteemis.
 • Erakorralist hambaravi pakutakse tavapäraselt tasuta, kuid see sõltub hambaarsti kasutatavast materjalist.
 • Kõigi muude hambaraviteenuste eest tuleb tasuda. Seda Slovakkias ei hüvitata, kuid Te võite taotleda hüvitist tagasi kodumaale jõudes.

Haiglaravi

 • Erakorralist ravi pakutakse kõigi haiglate erakorralise meditsiini osakondades. Arsti saatekiri ei ole vajalik.
 • Teenused ja ravimid on tavapäraselt tasuta, kuid keerukate protseduuride eest võite olla sunnitud tasuma märkimisväärse ja hüvitamisele mittekuuluva summa. Seda Slovakkias ei hüvitata, kuid Te võite taotleda selle hüvitamist hiljem oma kodumaal.

Ravimiretseptid

 • Iga ravimiretsepti eest tuleb maksta tavapärast tasu.
 • Peate võib-olla tasuma osa ravimi hinnast, kui see ei kuulu riikliku ravikindlustussüsteemi alla. Seda Slovakkias ei hüvitata, kuid Te võite taotleda hüvitist tagasi kodumaale jõudes.
 • Apteekides on olemas soodusravimite nimekirjad.

Kiirabi

 • Tasuta

Kiirabilennud

 • Helistage numbril 18155
 • Tasuta

Hüvitamine
 • Slovakkias ei ole kulude hüvitamise süsteemi.
 • Kui peate ravi eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga ning taotlema kulude hüvitamist.

Patsiendi omaosalus

Saatja maksab haiglas

 • 3 eurot ja 32 senti päevas; esimene ja viimane haiglapäev arvestatakse kokku üheks päevaks.
 • Saatja haiglas viibimine on tasuta, kui ta on:
  • imetav ema koos lapsega/lastega;
  • saatjaks alla 3-aastasele lapsele;
  • saatjaks alla 18-aastasele lapsele, kes saab vähiravi.

Apteegid

 • võtavad iga ravimiretsepti või meditsiiniseadme saamiseks vajaliku kupongi käsitlemise eest 0,17-eurost tasu.
 • Seda 0,17-eurost tasu ei võeta, kui:
  • kindlustatud isik esitab väljavõtte retseptist;
  • kindlustatud isik esitab retsepti ravimite või eritoidu jaoks, mille eest ta maksab täishinda;
  • retseptil on vaktsiinid, mis on tähistatud tähega „V”.

Erakorralise meditsiini osakond

 • Kui olete sunnitud viibima erakorralise meditsiini osakonnas (traumapunktis või kiirabiosakonnas), siis tuleb Teil selle eest tasuda 1 euro ja 99 senti.
 • Kui peate pärast läbivaatust jääma haiglasse statsionaarsele ravile, siis ei pea Te 1 euro ja 99 sendi suurust tasu maksma.

Transport

 • Kiirabitranspordi eest tuleb maksta 0,07-eurost kilomeetritasu.
 • Seda tasu ei võeta, kui kindlustatud isik:
  • põeb kroonilist neerupuudulikkust või kuulub elundisiirdamisprogrammi;
  • saab vähi- või kardiokirurgilist ravi;
  • on sügava puudega ning sõltub erasõidukitranspordist;
  • transporditakse ühest haiglast teise haigla otsuse alusel.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi
 • Euroopa ravikindlustuskaardi esitamisel on Teil Slovakkias õigus saada dialüüsi, hapnikuravi ja keemiaravi.
 • Peate Slovakkia riiklikku tervishoiusüsteemi kuuluva tervishoiuteenuse pakkujaga ravi osas kokku leppima enne Slovakkiasse saabumist.
 • Samuti tuleb tervishoiuteenuse pakkujale esitada sellise ravi vajalikkust tõendavad tervisetõendid.
 • Nimekirja riikliku tervishoiusüsteemi raames tegutsevatest teenusepakkujatest leiate vastavalt oma peatuskohas asuvate asutuste veebisaitidelt:
 • Dialüüsikeskuste loetelu (slovakikeelne)

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Slovakkias välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2

SK - 829 24 Bratislava 25

Tel: +421 2 20 856 226