Navigatsioonitee

Kuidas kaarti kasutada? - Rumeenia

Hädaolukord

Helistage numbril 112 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Riiklik haigekassa)
Tel: +40 372 309 250+40 372 309 105


Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Euroopa ravikindlustuskaarti saab kasutada sellise üld- või eriarsti vastuvõtul, kes osutab oma teenuseid kohaliku haigekassaga sõlmitud lepingu alusel.
 • Küsige tervishoiuteenuste osutajate kontaktandmeid kohalikust haigekassast.
 • Ravi eest maksma ei pea, sest kohalik haigekassa hüvitab Euroopa ravikindlustuskaardi alusel tervishoiuteenuste osutajale teenustega seotud kulud.

Hambaarstid

 • Euroopa ravikindlustuskaardi alusel erakorralise hambaravi saamiseks peate pöörduma sellise hambaarsti vastuvõtule, kellel on leping kohaliku haigekassaga.
 • Hambaraviteenuste osutajate kontaktandmeid saate kohalikust haigekassast.
 • Ravi eest maksma ei pea, sest kohalik haigekassa hüvitab Euroopa ravikindlustuskaardi alusel hambaraviteenuste osutajale erakorralise hambaraviga seotud kulud.

Haiglaravi

 • Euroopa ravikindlustuskaardi alusel haiglaravi saamiseks pöörduge haiglasse, millel on leping kohaliku haigekassaga.
 • Euroopa ravikindluskaardiga on teil õigus järgmist liiki haiglaravile.
  • Statsionaarne ravi:
   • meditsiinilises või kirurgilises hädaolukorras, kui teie elu on ohus või on olemas sellise ohu tekkevõimalus, kuni hädaolukorra möödumiseni;
   • haiguste korral, mis võivad olla nakkuslikud ning nõuda patsiendi eraldamist/karantiini, kuni probleem on täielikult lahendatud;
   • sünnituse korral.
  • Ambulatoorne ravi:
   • meditsiinilises hädaolukorras, mis nõuab operatsiooni;
   • epideemia tunnustega haiguse korral, mis ei nõua siiski patsiendi eraldamist;
   • päevaravi raames jälgitava keemiaravi korral.

Sellist liiki haiglaravi saamiseks ei pea te olema haiglasse sisse kirjutatud. Kõik kulud hüvitab kohalik haigekassa.

Ravimiretseptid

 • Euroopa ravikindlustuskaardi omanikud saavad ravimeid ambulatoorsete patsientidega samadel tingimustel. Vajalik on arstilt saadud retsept. Esitage see apteegis, mis tegutseb sama kohaliku haigekassaga sõlmitud lepingu alusel nagu retsepti välja kirjutanud arstki.
 • Arstid võivad ravimeid välja kirjutada loetelust, mis koosneb alamloeteludest A, B, C ja D. Kohalik haigekassa rakendab ravimi hinna hüvitamisel piirmäärasid.
 • Ravimi hind hüvitatakse järgmiste piirmäärade ulatuses:
  • alamloetelu A – 90%;
  • alamloetelu B – 50%;
  • alamloetelu C – 100%;
  • alamloetelu D – 20%.

Erakorraline meditsiiniabi ja transport

Euroopa ravikindlustuskaart annab järgmised õigused.

 • Arsti erakorraline koduvisiit meditsiinilises hädaolukorras, mis nõuab operatsiooni.
 • Transport:
  • surma korral edasi-tagasi transport arsti juurde surmajuhtumi tuvastamiseks ja surmatunnistuse väljastamiseks, nagu on seadusega ette nähtud. See kehtib reedeti, laupäeviti, pühapäeviti ja riiklikel pühadel;
  • hädaabimeeskonna visiit patsiendi koju ja vajaduse korral transport patsientidele, kes ei ole kriitilises seisundis ega vaja arstlikku jälgimist või spetsiaalseid tervishoiuteenuseid teel raviüksusesse, kui nende olukord või tervislik seisund nõuavad spetsiaalset ravi, mida nad kodus ei saa.

Neid teenuseid osutavad spetsialiseerunud eraüksused, kellel on leping kohaliku haigekassaga.

Kiirabi

Kiirabiteenuseid osutavad:

Kiirabilennud

 • Kiirabilende tehakse üksnes Rumeenias ning ainult äärmuslikes hädaolukordades.

Hüvitamine

 • Tervishoiuteenused on tavaliselt tasuta, seega puudub kulude hüvitamise süsteem.
 • Lisatasud (mida maksavad Euroopa ravikindlustuskaardi omanikud ise):
  • selliste raviteenuste maksumus, mis ei kuulu raviteenuste paketti, millele on õigus Euroopa ravikindlustuskaardi omanikel;
  • selliste raviteenuste maksumus, mille osutajatel puudub leping kohaliku haigekassaga;
  • kui olete haiglaravil ning soovite standardtasemest paremat toitu ja palatit, siis peate maksma lisatasu;
  • voodikoha eest avaliku või erasektori raviüksuses peate päevas maksma kuni 300 leud;
  • statsionaarse ravi eest tuleb tasuda osaliselt. Lisateavet leiate rubriigist „Patsiendi omaosalus“;
  • ravikindlustussüsteemi raames hüvitamisele mittekuuluvate ravimite maksumus;
  • sellistest apteekidest, millel ei ole kohaliku haigekassaga sõlmitud lepingut, saadud ravimite maksumus;
  • Euroopa ravikindluskaardi omanikuna on teie omaosalus ravimite puhul järgmine:
   • 10%, 50% või 80% piirhinnast, sõltuvalt alamloetelust, kuhu ravim kuulub;
   • piir- ja jaehinna vahe.

Patsiendi omaosalus

 • Statsionaarse ravi jooksul saadavate haiglaraviteenuste puhul kehtestab iga voodikohtadega raviüksus ise omaosaluse määra, mis jääb vahemikku 5 kuni 10 leud.
 • Pärast hädaolukorras haiglasse sattumist ei ole teilt lubatud nõuda omaosaluse tasumist sularahas.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

Dialüüs

 • Euroopa ravikindlustuskaardi omanikud saavad dialüüsiteenuseid Rumeenia ravikindlustussüsteemis kindlustatud isikutega samadel tingimustel.
 • Kroonilise neerupuudulikkusega patsientidele dialüüsi pakkumise riikliku kava raames hõlmab kindlustus ka dialüüsiteenuseid. Need on järgmised:
  • ravimid ja meditsiinilised erimaterjalid;
  • mittekliinilised meditsiinilised uuringud;
  • eratransport dialüüsipatsientidele elukohast dialüüsiasutusse ja tagasi.
 • Dialüüsiteenuseid osutavad avalikud või eraüksused, kellel on leping kohaliku haigekassaga. Küsige dialüüsiteenuste osutajate kontaktandmeid kohalikust haigekassast.

Hapnikuravi

 • Euroopa ravikindlustuskaardi omanikud saavad hapnikuravi, kui nad viibivad pikemaajalisel haiglaravil.
 • Seda liiki arstiabi hüvitavad kohalikud haigekassad.
 • Kehtivad rubriigis „Haiglaravi“ kirjeldatud tingimused.

Keemiaravi

 • Euroopa ravikindlustuskaardi omanikel on õigus vähktõvega seotud haiguste ravile onkoloogilistele patsientidele mõeldud ravi alamprogrammi raames, mis pakub tsütostaatikume, immunomodulaatoreid, hormoonravi, kasvutegureid ja osteoklastilisi inhibiitoreid.
 • Ravimeid saab retsepti alusel, mille on välja kirjutanud eriarst, kellel on leping kohaliku haigekassaga. Ravimid saate kätte apteegist, mis kuulub mõne alamprogrammi kaasatud raviüksuse juurde, või tavaapteegist. Arstid määravad ravimid loetelust C2.
 • Raviüksuste, tavaapteekide ja kohaliku haigekassaga sõlmitud lepingut omavate eriarstide loetelu leiate kohaliku haigekassa veebisaidilt.

Kuidas kaarti taotleda?

 • Kui olete kindlustatud, siis saate Euroopa ravikindlustuskaarti taotleda kohalikult haigekassalt. 
 • Kui taotlus kiidetakse heaks, väljastatakse kaart seitsme tööpäeva jooksul alates taotluse registreerimisest.
 • Teave Euroopa ravikindlustuskaardi taotlemise kohta (rumeenia keeles)

Kaarti tunnustavad arstid/haiglad


Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Rumeenias välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Riiklik haigekassa)
Tel: +40 372 309 236
E-postrelpubl1@casan.ro