Navigatsioonitee

Kuidas kaarti kasutada? - Poola

Hädaolukord

Helistage numbril 999 või 112
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) – (Riikliku ravikindlustusfondi keskasutus – rahvusvaheliste suhete osakond) (vaid poola keeles)
Tel: +48 (22) 572 62 68
E-post: ca17@nfz.gov.pl


Ravi, kindlustus ja kulud

Hädaolukord

Kui tekib ootamatu oht teie elule või tervisele, osutab kiirabi või kiirabilennu meeskond erakorralist arstiabi. Selline erakorraline arstiabi on hädaolukorras tasuta.

Muude tervishoiuteenuste puhul otsige riikliku ravikindlustusfondi (NFZ) logo, et leida riikliku süsteemi raames töötav tervishoiuteenuse osutaja.

Arstid – esmatasandi arstiabi

 • Arstiabi saab esmaspäevast reedeni kell 8.00–18.00.
 • Tööpäevadel pärast kella 18.00 ning nädalavahetustel ja pühade ajal osutavad ööpäevaringselt tervishoiuteenuseid asutused, kellel on leping ravikindlustusfondiga (NFZ).
 • Nende aadressid ja telefoninumbrid võite leida
  • NFZ veebisaidilt (ainult poola keeles).
  • Sealt võite leida ka riikliku ravikindlustusfondiga (NFZ) esmatasandi arstiabi osutamiseks lepingu sõlminud kliinikute ja arstide kontaktandmed.

Hambaarstid

 • Hambaarstid osutavad teenuseid nii ravikindlustusfondi raames kui eraviisiliselt. Avalikud teenused ei pruugi olla igal nädalapäeval kättesaadavad. Hambaarstikabinetid peaksid olema kindlaks määranud päevad ja kellaajad, mil osutatakse avalikke teenuseid – kontrollige neid eelnevalt.
 • Poola õigusaktidega sätestatud tasuta hambaraviteenuste ja -materjalide nimekiri leidub hambaarstikabinettides. Hambaarstid ei tohi nõuda täiendavat tasu loetletud teenuste ja materjalide eest. Siiski peate maksma teenuste ja/või materjalide eest, mida nimekirjas ei ole. Need kulud ei kuulu Poolas hüvitamisele.

Haiglaravi

 • Haiglaraviks on vajalik arsti saatekiri, välja arvatud juhul, kui jääte ootamatult haigeks või satute õnnetusse või muu erakorralise juhtumi korral.
 • Pöörduge ravikindlustusfondiga lepingut omavasse haiglasse (enamusel haiglatest on see leping olemas). Hoonel on tavaliselt näha riikliku ravikindlustusfondi logo.
 • Võite ka paluda riikliku ravikindlustusfondi kohaliku büroo abi sobiva tervishoiuteenuse osutaja leidmiseks või otsida seda ravikindlustusfondi veebisaidilt.
 • Haiglas viibides on operatsioonid, diagnostika, ravimid, meditsiiniseadmed ja toit tasuta.

Ravimiretseptid

 • Esitage apteegis oma retsept ja Euroopa ravikindlustuskaart.
 • Enamiku põhiravimite puhul kasseeritakse kindlaksmääratud summa. Muud ravimid hüvitatakse erinevate piirmäärade ulatuses ning te peate vahe ise kinni maksma. Üldine teave hüvitamise kohta on inglise ja poola keeles kättesaadav tervishoiuministeeriumi veebisaidil.
 • Kui teie ravim ei ole hüvitamisele kuuluvate ravimite nimekirjas, siis peate selle eest tasuma kogu summa.

Hüvitamine

Kui peate ravi eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga ning taotlema kulude hüvitamist.

Patsiendi omaosalus

 • Ravikeskustes, hooldusasutustes või meditsiinilist taastusravi võimaldavates asutustes osutatavad teenused – peate tasuma oma toitlustamis- ja majutuskulud.
 • Spaaravi – ravi puhul (spaa)sanatooriumis peate tasuma osa oma majutus- ja toitlustamiskuludest, sõltuvalt teie toa tüübist ja seal viibimise ajast. Tasumisele kuuluva summa kehtestab tervishoiuminister.
 • Transport – teil on õigus kiirabitranspordile (sealhulgas kiirabilendudele) lähima tervishoiuasutuseni ja tagasi:
  • õnnetusjuhtumi korral või hädaolukorras;
  • kui selleks on andnud korralduse teie ravikindlustuse kohane arst või riiklikus süsteemis töötav arst/kirurg järgmistel juhtudel:
   • on otsustatud, et vajate kohest ravi tervishoiuasutuses;
   • peate jätkama käimasolevat ravi ning teie liikumisvõime on piiratud, mistõttu te ei saa kasutada ühistransporti.

Eespool nimetamata juhtudel peate maksma kas 60% või 100% teenuste kogumaksumusest.


Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

Teil peab olema saatekiri teie raviarstilt, kellel on leping riikliku ravikindlustuse pakkujaga.

Kuidas kaarti taotleda?


Kaarti tunnustavad arstid/haiglad

Arstide ja haiglate loetelu (vaid poola keeles)

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Poolas välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) – Osakond Współpracy Międzynarodowej

Tel: +48 (22) 572 62 68
E-post: ca17@nfz.gov.pl