Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Poola

Hädaolukord

Helsitage numbril 999 või 112
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) – (Riikliku ravikindlustusfondi keskasutus – rahvusvaheliste suhete osakond) (vaid poola keeles
) Tel: +48 (22) 572 62 68
E-post: ca17@nfz.gov.pl

Ravi, kindlustus ja kulud

Otsige riikliku ravikindlustusfondi NZF logo, et veenduda, kas tervishoiuteenuse pakkuja tegutseb riikliku süsteemi raames:

Arstid

 • Arstiabi saab esmaspäevast reedeni kell 8.00–18.00.
 • Tööpäevadel pärast kella 18.00 ning nädalavahetustel ja pühade ajal pakuvad meditsiiniteenuseid tervishoiuasutused, kellel on leping ravikindlustusfondiga (NFZ).
 • Te võite leida nende aadressid ja telefoninumbrid NFZ veebisaidilt (vaid poola keeles), samuti ka riikliku ravikindlustusfondiga (NFZ) esmatasandi arstiabi pakkumiseks lepingu sõlminud kliinikute/arstide kontaktandmed.

Hambaarstid

 • Hambaarstid pakuvad teenuseid nii ravikindlustusfondi raames kui eraviisiliselt. See tähendab, et ravikindlustusfondiga hõlmatud teenused ei pruugi olla igal nädalapäeval kättesaadavad. Tehke see endale eelnevalt selgeks.
 • Poola õigusaktidega sätestatud tasuta hambaraviteenuste ja -materjalide nimekiri leidub hambaarsti kabinetis. Tervishoiuteenuste pakkujad ei tohi võtta täiendavat tasu nimekirjas leiduvate teenuste ja materjalide eest, kuid Te peate tasuma nimekirja kandmata teenuste ning materjalide eest. Soodustuste eest Poolas hüvitist ei saa.

Haiglaravi

 • Haiglaraviks on vajalik arsti suunamine, välja arvatud ootamatu haigestumise, õnnetuse või muu erakorralise juhtumi puhul.
 • Pöörduge ravikindlustusfondiga lepingut omavasse haiglasse (enamus haiglatest on sellised). Hoonel on tavaliselt näha riikliku ravikindlustusfondi logo.
 • Võite ka paluda riikliku ravikindlustusfondi kohaliku asutuse abi sobiva tervishoiuteenuse pakkuja leidmiseks või otsida seda ravikindlustusfondi veebisaidilt.
 • Haiglas viibides on operatsioonid, diagnostika ja ravimid tasuta.

Ravimiretseptid

 • Hüvitatakse ainult ravikindlustusfondiga lepingu sõlminud arstide koostatud retsepti alusel väljastatud ravimeid.
 • Esitage apteegis oma retsept ja Euroopa ravikindlustuskaart.
 • Enamiku põhiravimite puhul kasseeritakse kogu summa. Muud ravimid hüvitatakse erinevate piirmäärade ulatuses ning Te peate vahe ise kinni maksma.
 • Kui ravim ei ole hüvitamisele kuuluvate ravimite nimekirjas, siis peate selle eest tasuma kogu summa.

Kiirabi

 • Kiirabitransport on hädaolukorras tasuta.

Kiirabilennud

 • Kiirabilennud on hädaolukorras tasuta.

Hüvitamine

Kui peate ravi eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga ning taotlema kulude hüvitamist.null
 • Ravikeskustes, hooldusasutustes või meditsiinilist taastusravi võimaldavates asutustes pakutavad teenused – peate tasuma oma toitlustamis- ja majutuskulud.
 • Spaaravi – peate tasuma oma majutus- ja toitlustamiskulud, sõltuvalt Teie toa tüübist. Tasumisele kuuluva summa kehtestab tervishoiuminister.
 • Transport – lisaks õnnetusjuhtumitele või hädaolukordadele on Teil õigus kiirabitranspordile (sealhulgas kiirabilendudele) lähima tervishoiuasutuseni ja tagasi (sõltuvalt ravikindlustusest) arsti korraldusel või riigi poolt rahastatud arsti/kirurgi korraldusel järgmistel juhtudel:
  • jõutakse järeldusele, et vajate kohest ravi tervishoiuasutuses;
  • ravi jätkamise eesmärgil juhul, kui Teie liikumisvõime on piiratud ning Te ei saa kasutada ühistransporti.

Kui tegemist on olukorraga, mida ei ole eespool nimetatud, siis peab patsient selliste teenuste eest maksma kas 60% või 100% ulatuses.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

Teil peab olema Teie raviarsti saatekiri.

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Poolas välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) - Osakond Współpracy Międzynarodowej

Tel: +48 (22) 572 62 68
E-post: ca17@nfz.gov.pl


  Jaga

 • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel