Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Madalmaad

Hädaolukord

Helistage numbril 112

Agis Zorgverzekeringen (Agis ravikindlustus)
Tel: +31 33 445 68 70
E-post: gbr@agisweb.nl

Ravi ja kulud

Arstid

  • Euroopa ravikindlustuskaarti saate kasutada sellise registreeritud arsti vastuvõtul, kes töötab Madalmaade riiklikus tervishoiusüsteemis.

Hambaarstid

  • Riigi poolt rahastatavat hambaraviteenust pakutakse vaid lastele. Kõik teised peavad hambaravi eest maksma ning asjaomaseid kulusid Madalmaades ei hüvitata. Kui hambaravi kulud kuuluvad teie kodumaal hüvitamisele, siis võib teie sealne ravikindlustuse pakkuja need seal hüvitada.

Haiglaravi

  • Kui teid võetakse (erakorraliselt) haiglaravile, peate esitama oma Euroopa ravikindlustuskaardi.

Ravimiretseptid

  • Mõningatel juhtudel peate võib-olla maksma teatavat tasu. Küsige apteekrilt, milliste ravimite eest makstud tasu võib kuuluda hüvitamisele.
  • Kui peate maksma tasu, mis ei kuulu Madalmaades hüvitamisele, siis võite alati küsida ravikindlustuse pakkujalt oma kodumaal, kas see võib kuuluda hüvitamisele teie kodumaal.

Kiirabi

  • Kiirabiteenus on tasuta, tingimusel et see on arsti arvates vajalik.

Kiirabilennud

  • Vajadusel võidakse välja saata kiirabihelikopter.

Hüvitamine

Hüvitise taotlemiseks võite ühendust võtta Madalmaades asuva bürooga Agis Zorgverzekeringen.

Agis Zorgverzekeringen
Groep Buitenlands Recht
Postbus 1725
3800 BS Amersfoort
Tel: + 31 33 445 68 70
E-post: gbr@agisweb.nl

Kui te ei ole saanud taotleda hüvitist Madalmaades viibimise ajal, siis võite selleks ühendust võtta ravikindlustuse pakkujaga oma kodumaal pärast sinna jõudmist. Teie ravikindlustuse pakkuja võib Agise bürooga ühendust võtta. Teil on õigus hüvitisele, mille aluseks on tariifid, mida Agis oleks Madalmaade õigusaktide alusel tavapäraselt tervishoiuteenuste pakkujale maksnud.


    Jaga

  • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel