Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Madalmaad

Hädaolukord

Helistage numbril 112

Zilveren Kruis
Tel: +31 33 445 68 70
E-post: gbr@zilverenkruis.nl


Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Euroopa ravikindlustuskaarti saate kasutada sellise registreeritud arsti vastuvõtul, kes töötab Madalmaade riiklikus tervishoiusüsteemis.

Hambaarstid

 • Riigi poolt rahastatavat hambaraviteenust pakutakse vaid lastele.
 • Täiskasvanud peavad hambaravi eest maksma ning asjaomaseid kulusid Madalmaades ei hüvitata.
 • Kui hambaravikulud kuuluvad Teie kodumaal hüvitamisele, siis võib Teie ravikindlustuse pakkuja need seal hüvitada.

Haiglaravi

 • Kui Teid võetakse (erakorraliselt) haiglaravile, peate esitama oma Euroopa ravikindlustuskaardi.

Ravimiretseptid

 • Mõningatel juhtudel peate võib-olla maksma teatavat tasu. Küsige apteekrilt, milliste ravimite eest makstud tasu võib kuuluda hüvitamisele.
 • Kui peate maksma tasu, mis ei kuulu Madalmaades hüvitamisele, siis võite alati küsida ravikindlustuse pakkujalt oma kodumaal, kas see võib seal hüvitamisele kuuluda.

Kiirabi

 • Kiirabiteenus on tasuta, tingimusel et see on arsti arvates vajalik.

Kiirabilennud

 • Vajadusel võidakse välja saata kiirabihelikopter.

Hüvitamine
 • Hüvitise taotlemiseks võtke ühendust Madalmaades asuva bürooga Zilveren Kruis.

Zilveren Kruis, Groep Buitenlands Recht
Postbus 650
7300 AR Apeldoorn
Tel: + 31 33 445 68 70
E-post: gbr@zilverenkruis.nl

 • Kui Te ei ole saanud taotleda hüvitist riigis viibimise ajal, siis peate selleks ühendust võtma ravikindlustuse pakkujaga oma kodumaal pärast sinna jõudmist.
 • Teie ravikindlustuse pakkuja võtab ühendust bürooga Zilveren Kruis. Teil on õigus hüvitisele, mille aluseks on tariifid, mida Zilveren Kruis oleks Madalmaade õigusaktide alusel tavapäraselt tervishoiuteenuste pakkujale maksnud.

Patsiendi omaosalus

Omaosaluse peate tasuma järgmise puhul:

 • osad ravimid;
 • hooldus raseduse ja sünnitusjärgsel ajal;
 • patsiendi transport auto, takso või ühistranspordiga;
 • füsioteraapia;
 • meditsiiniseadmed;
 • teatavat liiki pikaajaline hooldus.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi
 • Vajate üld- või eriarsti saatekirja.
 • Kas külastate Madalmaid ravi saamise eesmärgil? Siis läheb Teil vaja S2-vormi (mille saate oma ravikindlustuse pakkujalt).

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Madalmaades välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

Kui kaotate oma Euroopa ravikindlustuskaardi, siis võite oma ravikindlustuse pakkujalt Madalmaades taotleda uut kaarti või ajutist asendustõendit.