Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Luksemburg

Hädaolukord

 • Helistage numbril 112

Caisse nationale de santé (Luksemburgi riiklik ravikindlustusfond)
Tel: + 352 27 57 - 1
E-post: cns@secu.lu


Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Võite pöörduda ükskõik millise arsti poole, kuna nad kõik töötavad riikliku tervishoiusüsteemi (Caisse nationale de santé – CNS) raames.
 • Arstide visiiditasud võivad olla erinevad. Võtke kviitung kõigi raviteenuste kohta, mille eest maksate.
 • Eriarsti poole pöördumiseks ei ole vaja saatekirja.
 • Peate esitama oma Euroopa ravikindlustuskaardi.

Hambaarstid

 • Võite pöörduda ükskõik millise hambaarsti poole, kuna nad kõik töötavad riikliku tervishoiusüsteemi raames.
 • 60 euro ulatuses aastas hüvitatakse hambaravi kulud täielikult, edasine ravi hüvitatakse 88% ulatuses. Hambaproteeside puhul kehtivad konkreetsed hüvitamise määrad ja tingimused.
 • Mõne hambaravi juhtumi puhul on vaja eelnevat ravikindlustusfondi nõusolekut.

Haiglaravi

 • Kõigil Luksemburgi haiglatel on sõlmitud leping riikliku ravikindlustusfondiga (CNS). Peate saabudes siiski esitama oma Euroopa ravikindlustuskaardi.
 • Haiglaravi puhul tuleb patsiendil tasuda tavapärane päevatasu, mida ei hüvitata.
 • Alla 18-aastased lapsed ei pea haigla päevatasu maksma.
 • Võib juhtuda, et teatav summa tuleb tasuda otse raviarstile, mille hüvitamist tuleb siis seejärel taotleda ravikindlustusfondist.
 • Peate ise maksma lisavõimaluste, näiteks ühekohalise palati eest.

Ravimiretseptid

 • Võite esitada oma retsepti ükskõik millises Luksemburgi apteegis.
 • Mõned retseptid peab enne ravimi kättesaamist kinnitama riiklik ravikindlustusfond (CNS).
 • Hüvitise suurus sõltub sellest, mis ravimiga on tegemist. Seetõttu uurige arstilt, kas peate võtma ühendust ravikindlustusfondiga (CNS).

Kiirabi

 • Kiirabitransport on tasuta isikutele, kellel on kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart või selle asenduskaart.
 • Kui tegemist ei ole kiirabitranspordiga, siis hüvitatakse see kuni 70% ulatuses arvetest, mille koostamisel võetakse aluseks määr 1,12 eur/km, miinimumsummas 34 eurot sõidu kohta. Hüvitatakse ainult haiglasse saabuvat ja sealt lahkuvat transporti ning patsiendi transpordiks meditsiinilistel põhjustel kas pikaliasendis või liikumatult peab olema arsti ettekirjutus.

Kiirabilennud

Kiirabi lennutransport on tasuta isikutele, kellel on kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart või selle asenduskaart.


Hüvitamine

Hüvitamistaotlus tuleks esitada Luksemburgi riiklikule ravikindlustusfondile (Caisse nationale de santé – CNS).

Caisse nationale de santé (CNS)
Tel: + 352 27 57 - 1
E-post: cns@secu.lu

 • Teie kulusid ei hüvitata täielikult, kuna Luksemburgi riikliku tervishoiusüsteemi raames tuleb patsiendil tasuda teatav osa.
 • Hüvitise saamiseks peate esitama ravikindlustusfondile originaalarve ja makse tõestuse. Samuti on vaja Teie Euroopa ravikindlustuskaardi koopiat, Teie elukoha aadressi ja pangarekvisiite. Hüvitise kinnitus saadetakse Teie kodusele aadressile.
 • Tehke kõikidest esitatavatest dokumentidest endale koopiad.
 • Kui Te ei ole saanud taotleda hüvitist riigis viibimise ajal, siis peate selleks ühendust võtma ravikindlustuse pakkujaga oma kodumaal pärast sinna jõudmist.

Patsiendi omaosalus
 • Arstivisiit – Arstide visiiditasud võivad olla erinevad. Üldjuhul hüvitatakse 88% ametlikust tasust. Võtke kviitung kõigi raviteenuste kohta, mille eest maksate.
 • Arsti koduvisiit – Te peate maksma 20% koduvisiidi suhtes kehtestatud miinimumtasust.
 • Haiglaravi puhul maksavad statsionaarsed patsiendid praegu tavapärast päevatasu 20,93 eurot, mida ei hüvitata (seda ei kohaldata alla 18-aastaste vanuste patsientide suhtes. Lisaks on see piiratud 30 päevaga kalendriaasta kohta).
 • Hambaravi – 60 euro ulatuses aastas hüvitatakse hambaravi kulud täielikult, edasine hambaravi hüvitatakse 88% ulatuses. Hambaproteeside puhul kehtivad konkreetsed hüvitamise määrad ja tingimused.
 • Muu: vt jaotist „Ravi, kindlustus ja kulud”.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Luksemburgis välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

Caisse nationale de santé

Tel: + 352 27 57 - 1

E-post: cns@secu.lu

Tellige asendusvorm.