Navigatsioonitee

Kuidas kaarti kasutada? - Luksemburg

Hädaolukord

 • Helistage numbril 112

Caisse nationale de santé (Luksemburgi riiklik ravikindlustuse pakkuja)
Tel: + 352 27 57 - 1
E-post: cns@secu.lu 


Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Võite pöörduda ükskõik millise arsti vastuvõtule. Kõigil arstidel, kellel on luba Luksemburgis töötada, on automaatselt leping asutusega Caisse nationale de santé (CNS).
 • Arstide visiiditasud võivad olla erinevad. Võtke kviitung kõigi raviteenuste kohta, mille eest maksate.
 • Eriarsti vastuvõtule pöördumiseks ei ole vaja saatekirja.
 • Peate esitama oma kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi.

Hambaarstid

 • Võite pöörduda ükskõik millise hambaarsti vastuvõtule, kuna nad kõik töötavad riikliku tervishoiusüsteemi raames.
 • 60 euro ulatuses aastas hüvitatakse hambaravi kulud täielikult, edasine ravi hüvitatakse 88% ulatuses. Hambaproteeside puhul kehtivad konkreetsed hüvitamise määrad ja tingimused.
 • Mõne hambaravijuhtumi puhul on vaja eelnevat riikliku ravikindlustuse pakkuja nõusolekut.

Haiglaravi

 • Kõigil Luksemburgi haiglatel on leping riikliku ravikindlustuse pakkujaga CNS. Peate saabudes siiski esitama oma kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi.
 • Haiglaravi puhul tuleb patsiendil tasuda tavapärane päevatasu, mida ei hüvitata.
 • See ei kehti alla 18-aastastele lastele.
 • Samuti ei võeta seda emadelt esimese 12 sünnitusjärgse päeva jooksul.
 • Võib juhtuda, et teatav summa tuleb tasuda otse raviarstile, mille hüvitamist tuleb seejärel taotleda riiklikult ravikindlustuse pakkujalt CNS.
 • Peate ise maksma lisavõimaluste, näiteks ühekohalise palati eest.

Ravimiretseptid

 • Võite esitada oma retsepti ükskõik millises Luksemburgi apteegis.
 • Riiklik ravikindlustuse pakkuja CNS peab mõned retseptid enne ravimi kättesaamist kinnitama.
 • Hüvitise suurus sõltub sellest, millise ravimiga on tegemist. Seetõttu uurige arstilt, kas peate võtma ühendust ravikindlustuse pakkujaga CNS.
 • Kui ravimid sisalduvad igakuiselt avaldatavas ravimite loetelus, on nende hüvitamismäär 40%, 80% või 100%.

Kiirabi

 • Kiirabitransport (mida pakub hädaabiteenistus SAMU) on tasuta isikutele, kellel on kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendustõend.
 • Kui tegemist ei ole kiirabitranspordiga, siis hüvitatakse see kuni 70% ulatuses arvetest, mille koostamisel võetakse aluseks määr 1,25 eur/km, miinimumsummas 38 eurot sõidu kohta. Hüvitatakse ainult haiglasse saabuvat ja sealt lahkuvat transporti ning patsiendi transpordiks meditsiinilistel põhjustel kas pikali või liikumatult peab olema arsti ettekirjutus.

Kiirabilennud

Kiirabi lennutransport on tasuta isikutele, kellel on kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendustõend.


Hüvitamine

Hüvitamistaotlus tuleks esitada Luksemburgi riiklikule ravikindlustuse pakkujale (Caisse nationale de santé – CNS).

Caisse nationale de santé (CNS)
Tel: + 352 27 57 - 1
E-post: cns@secu.lu

 • Teie kulusid ei pruugita hüvitada täies mahus, sest Luksemburgi riikliku tervishoiusüsteemi raames tuleb patsiendil tasuda teatav osa ise.
 • Hüvitise saamiseks peate ravikindlustuse pakkujale esitama originaalarve ja tõendi makse tegemise kohta. Samuti on vaja koopiat teie Euroopa ravikindlustuskaardist, teie alalise elukoha aadressi ning pangaandmeid (pangaandmete tõendi või teie panga poolt väljastatava relevé d'identité bancaire, RIB vormis). Hüvitise kinnitus saadetakse teie kodusele aadressile.
 • Tehke kõikidest esitatavatest dokumentidest endale koopiad.
 • Kui te ei ole saanud taotleda hüvitist riigis viibimise ajal, siis peate selleks ühendust võtma ravikindlustuse pakkujaga oma kodumaal pärast sinna jõudmist.

Patsiendi omaosalus

 • Arstivisiit – arstide visiiditasud võivad olla erinevad. Üldjuhul hüvitatakse 88% ametlikust tasust. Võtke kviitung kõigi raviteenuste kohta, mille eest maksate.
 • Arsti koduvisiit – peate maksma 20% koduvisiidi puhul kehtestatud miinimumtasust.
 • Haiglaravi puhul maksavad statsionaarsed patsiendid praegu tavapärast päevatasu 21,45 eurot, mida ei hüvitata (seda ei kohaldata alla 18-aastaste patsientide suhtes. Lisaks on see piiratud 30 päevaga kalendriaasta kohta).
 • Hambaravi – 60 euro ulatuses aastas hüvitatakse hambaravi kulud täielikult, edasine hambaravi hüvitatakse 88% ulatuses. Hambaproteeside puhul kehtivad konkreetsed hüvitamise määrad ja tingimused.
 • Muu: vt jaotist „Ravi ja kulud“

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi


Kuidas kaarti taotleda?

Luksemburgis kindlustatud isikud saavad tellida oma kaardi elektroonilise taotlusvormi vahendusel.

Kaarti tunnustavad arstid/haiglad

Kõigil arstidel, kellel on luba Luksemburgis töötada, on automaatselt leping asutusega Caisse nationale de santé (CNS).


Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Luksemburgis välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

Caisse nationale de santé

Tel: + 352 27 57 - 1

E-post: cns@secu.lu

Tellige asendusvormi vahendusel.