Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Luksemburg

Hädaolukord

 • Helistage numbril 112

Caisse nationale de santé (Luksemburgi riiklik ravikindlustusfond)
Tel: + 352 27 57 - 1
E-post: cns@secu.lu

Ravi ja kulud

Arstid

 • Võite pöörduda ükskõik millise arsti poole, kuna nad kõik teevad koostööd riikliku ravikindlustusfondiga (Caisse nationale de santé – CNS).
 • Visiiditasud on erinevad. Võtke kviitung kõigi raviteenuste kohta, mille eest maksate.
 • Eriarsti poole pöördumiseks ei ole vaja saatekirja.
 • Peate esitama oma Euroopa ravikindlustuskaardi.

Hambaarstid

 • Võite pöörduda ükskõik millise hambaarsti poole, kuna nad kõik teevad koostööd riikliku ravikindlustusfondiga (CNS).
 • Hambaravi kulud hüvitatakse 88% ulatuses, alla 60 euro aastas täielikult. Hambaproteeside puhul kehtivad konkreetsed hüvitamise määrad ja tingimused.
 • Mõne hambaravi juhtumi puhul on vaja eelnevat ravikindlustusfondi nõusolekut.

Haiglaravi

 • Kõigil Luksemburgi haiglatel on sõlmitud leping ravikindlustusfondiga (Caisse nationale de santé - CNS). Peate saabudes siiski esitama oma Euroopa ravikindlustuskaardi.
 • Haiglaravi puhul tuleb patsiendil tasuda tavapärane päevatasu, mida ei hüvitata.
 • Alla 18-aastased lapsed saavad ravi tasuta.
 • Võib juhtuda, et teatav summa tuleb tasuda otse raviarstile.

Ravimiretseptid

 • Võite esitada oma retsepti ükskõik millises Luksemburgi apteegis.
 • Mõned retseptid peab enne ravimi kättesaamist kinnitama riiklik ravikindlustusfond (CNS).
 • Hüvitise suurus sõltub sellest, mis ravimiga on tegemist. Seetõttu uurige arstilt, kas peate võtma ühendust ravikindlustusfondiga (CNS).

Kiirabi

 • Kiirabitransport on tasuta isikutele, kellel on kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart või selle asenduskaart.
 • Kui tegemist ei ole kiirabitranspordiga, siis hüvitatakse see kuni 70% ulatuses arvetest, mille koostamisel võetakse aluseks määr 1,12 eur/km, miinimumsummas 34 eurot sõidu kohta. Hüvitatakse ainult haiglasse saabuvat ja sealt lahkuvat transporti ning patsiendi transpordiks meditsiinilistel põhjustel kas pikaliasendis või liikumatult peab olema arsti ettekirjutus.

Kiirabilennud

 • Kiirabi lennutransport on tasuta isikutele, kellel on kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart või selle asenduskaart.

Hüvitamine

Hüvitamistaotlus tuleb esitada Luksemburgi riiklikule ravikindlustusfondile (Caisse nationale de santé – CNS).

Caisse nationale de santé (CNS)
Tel: + 352 27 57 - 1
E-post: cns@secu.lu

Teie kulusid ei hüvitata täielikult, kuna Luksemburgi riikliku tervishoiusüsteemi raames tuleb patsiendil tasuda teatav osa.

Hüvitise saamiseks peate esitama ravikindlustusfondile originaalarve ja makse tõestuse. Samuti on vaja teie Euroopa ravikindlustuskaardi koopiat, teie elukoha aadressi ja pangarekvisiite. Hüvitise kinnitus saadetakse teie kodusele aadressile.

Tehke kõigist esitatud dokumentidest endale koopiad.

Kui te ei saanud Luksemburgis viibides taotlust esitada, siis pöörduge oma ravikindlustuse pakkuja poole pärast kodumaale jõudmist.

  Jaga

 • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel