Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Iirimaa

Hädaolukord

 • Helistage numbril 112 või 999

Health Service Executive (HSE) (Terviseamet)
Tel: + 353 (0)1 635 2500
Tel: HSE infoliin 1850 24 1850

Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

Ravimiretseptid

 • Kui ravimid on Teile välja kirjutanud Terviseametiga lepingut omav arst, peate maksma üksnes retsepti nominaaltasu.

Hambaarstid

 • Vajalikku hambaravi (sh hambaproteeside parandamist) pakuvad hambaarstid, kellel on Terviseametiga leping.
 • Võtke enne ravi saamist ühendust kohaliku Terviseameti büroo või hambakliinikuga.

Haiglaravi

 • Kiireloomulise juhtumi korral minge otse riigieelarvelise haigla erakorralise meditsiini osakonda.
 • Euroopa ravikindlustuskaardi omanikele on vältimatu abi tasuta.

Kiirabi

 • Teave puudub.

Kiirabilennud

 • Teave puudub.

Hüvitamine

Iirimaal toimib mitterahalisel hüvitisel põhinev tervishoiusüsteem ning seega puudub kulude rahalise hüvitamise süsteem.

Health Service Executive (HSE) (Terviseamet)
Tel: + 353 (0)1 635 2500
Tel: HSE infoliin 1850 24 1850

Kui peate ravi eest maksma, siis peaksite kodumaale jõudes ühendust võtma oma riikliku ravikindlustuse pakkujaga ning taotlema kulude hüvitamist.

Teave omaosaluse kohta

 • Ravi eest osalist tasumist ei toimu.
 • Iga ettekirjutatud ühiku puhul kehtib minimaalne tasu.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

 • Sellise ravi osas tuleb eelnevalt kokku leppida.
 • Seda võib teha teises riigis elav isik ja/või seal asuv haigla.
 • Kindlasti tuleb eelnevalt ühendust võtta sihtkohale lähima kohaliku terviseametiga / haiglaga Iirimaal, sest raviüksus peab olema teadlik vajalikust ravist ja ettekirjutustest.

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Iirimaal välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

Health Service Executive (HSE) (Terviseamet) – Euroopa ravikindlustuskaart

Tel: HSE infoliin 1850 24 1850

E-post: Yoursay@hse.ie


  Jaga

 • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel